2010-12-04

I Bryssel

På möte med outtalbara PNoWB, parliamentary network on the world bank. Här träffas parlamentariker från givarländer och mottagarländer för att diskutera bl.a utveckling, biståndseffektivitet och effekterna av finanskrisen ihop med folk från Världsbanken, IMF och andra organisationer. Mycket bra möte, även om jag inte kan minnas sist jag hade en ledig helg...
Mötet äger rum i det belgiska parlamentet, i ett snötäckt Bryssel, ett parlament och ett land som är helt präglat av konflikten mellan fransktalande och flamländare, det ser man bl.à på voteringsknapparna nedan.Bloggat via mobilen.

2010-12-02

Moderat tunnelseende

Publicerar här en replik till Staffan Anger (m) som VLT valde att inte publicera av någon anledning.
HÄR är Angers artikel.
Och här är mitt svar:

Staffan Anger målar en fläckfri bild av läget för Sverige.
Inga orosmoln finns på alliansens himmel. Statsfinanserna är i exemplarisk ordning och Sverige ligger bättre till än många andra industriländer. Med ett anmärkningsvärt tunnelseende undviker Anger fullständigt att se den massarbetslöshet som är ett faktum för så många i vårt land.
Anger hittar inte på, statsfinanserna är i ordning och statsskulden är jämförelsevis låg.
Det är förstås bra att den borgerliga regeringen verkat i enlighet med de budgetregler som socialdemokratiska regeringar tog fram efter 90-talskrisen.
Det är bara det att politiken är mycket mer än så.
Det handlar också om hur man väljer att fördela resurser i samhället och hur man bekämpar arbetslöshet och rustar för framtida kriser. Statsfinanserna har stärkts av engångsintäkter från försäljning av gemensamt ägda bolag och av att de arbetslösa och sjuka fått lägre ersättningar.
Det är ett mysterium hur Staffan Anger kan måla en så rosaskimrande bild av läget och helt utelämna den rekordhöga arbetslösheten. Framförallt bland unga är arbetslösheten katastrofalt hög. Där hamnar Sverige i strykklass i Europa och har inget att slå sig för bröstet för. Inför valet 2006 kallade moderaterna dryga 5 procents arbetslöshet för massarbetslöshet och gick till val på att minska arbetslösheten radikalt. Resultatet blev Europas högsta ungdomsarbetslöshet och 8 procents arbetslöshet i hela befolkningen. Det vill av naturliga skäl Anger inte kännas vid, men någon måtta får det väl ändå vara på skönmålandet!
Vi socialdemokrater står för en ekonomisk politik där plus och minus går ihop, där överskottsmålet ligger fast och att vi inte lassar över skulder till framtida generationer. Oavsett alla diskussioner om omdaning av vårt parti så ligger detta fast. Vi kommer aldrig att acceptera en normalisering av arbetslöshetssiffror närmare 10 procent. Full sysselsättning är, har varit och kommer alltid att vara vårt mål. Vi förstår däremot till skillnad från regeringen att det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik i dåliga tider för att rusta arbetskraften med kompetens och utbildning så att de kan ta de nya jobb som kommer när konjunkturen vänder. Där har den moderatstyrda regeringen tappat bollen. Inget skönmålande i världen kan ändra på detta.
Olle Thorell, riksdagsledamot (s)

2010-11-13

Äntligen!!"Fantastiskt att Aung San Suu Kyi nu är frisläppt"


Det säger Olle Thorell (S) ledamot i utrikesutskottet om frisläppandet av fredspristagaren Aung San Suu Kyi. Samtidigt anser han att den borgerliga regeringen bör agera tydligare.
– Det är fantastiskt att hon är fri. Nu är det dags att ge hela befolkningen från det fängelse Burma är idag. Jag hoppas att det här kan leda till en dialog om demokratisk utveckling mellan alla parter i Burma, men jag befarar att juntan ställt villkor som starkt begränsar hennes frihet och att hon inte kan agera politiskt. Det har vi sett ske förut, och risken är stor även nu.
Olle Thorell oroar sig också för att trycket nu minskar på militärjuntan.
– Det får inte ske. Valet nu i november var en parodi på demokrati och det sker dagligen överträdelser av de mänskliga rättigheterna i Burma. De får inte tro att dagens händelse ska få omvärlden att glömma det.
Han anser att Carl Bildt och den borgerliga regeringen varit för passiva.
– De bör snarast ställa sig bakom kravet på att FN tillsätter en undersökningskommission som ska ta reda på möjligheten att ställa juntan inför rätta för brott mot mänskligheten. En mängd länder har tillsammans med FN:s särskilda sändebud ställt sig bakom det kravet. Från den svenska regeringen har det Sverige det varit tyst.

2010-11-11

Vägen framåt.

Jag brinner av övertygelsen att ett jämlikt samhälle, full sysselsättning och solidaritet mellan alla människor är vägen framåt. Socialdemokraternas grundvärderingar är moderna och relevanta.
Jag vet också att vi har en läxa att göra. Valförlusten 2010 är den väckarklocka som vi inte tillräckligt lyssnade till efter valet 2006.
Jag har ett ansvar i detta, och alla företrädare för s har sitt ansvar. Därför är det nu logiskt om partistyrelsen och VU ställer sina platser till förfogande i nästa års mellankongress. Då får deras förtroende prövas. Risken är att eftervalsdebatten nu kommer att präglas av personstrid och maktkamp istället för politikutveckling.
Vi måste vara rädda om partiet och varandra under den här processen och ägna oss mest åt det som är viktigt. Hur ska vi utveckla politiken, hur ska vi återfå folks förtroende. Den debatten vill jag ägna mig åt, för det är den som avgör partiets framtid.
Våra värderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet i en stark välfärdsstat håller. Särskilt i en tid då finans- och jobbkris visat att en blind tro på marknaden och nyliberalismen kollapsat. Problemet är att vi inte klarat att formulera en sammanhållen socialdemokratisk politik som är trovärdig för folkflertalet. Vi måste skapa en politik för både stad och landsbygd, både för industriarbetaren och storstadsakademikern.
22 procent av de som arbetar röstade på socialdemokraterna. 22 procent!
Vi måste skapa förtroende för vår ekonomiska politik, en tillväxtskapande politik, och en politik som visar att de skatteintäkter som tas in också skapar en trygg välfärd som gynnar alla i samhället.
Vi kan inte bara tala om att fördela kakan, vi måste ha en trovärdig politik för hur vi får kakan att växa!
Då krävs t.ex. tydliga förslag för att få små och medelstora företag att bildas, växa och våga anställa. Då behövs en sammanhållen skattepolitik som får in de intäkter som behövs för att ha en trygg generell välfärd – samtidigt som skatterna inte hämmar tillväxt och att nya jobb skapas.
Vi måste kunna visa att jämlikhet och minskade klyftor är bra för alla, inte bara för den som är arbetslös, sjukskriven eller på annat sätt utsatt.
Det finns många utmaningar, men också ljusglimtar.
Svensken i allmänhet tror på ett samhälle med generell välfärd och jämlikhet. Moderaternas framgångar beror till stor del på att de har anammat en socialdemokratisk retorik. Sen är deras politik i praktiken något annat. Klyftorna ökar i samhället, arbetslösheten är rekordhög och försämringar i bland annat sjukförsäkringen väcker berättigad ilska.
Vi socialdemokrater har uppfattats som ett parti som värnar om diverse minoritetsgrupper i samhället. Vi står på de arbetslösas, de sjukskrivnas, nysvenskarnas och HBT-personernas sida. Ja, det är klart att vi ska göra. Vi ska alltid slåss mot diskriminering och för att alla människors inneboende styrka ska tas till vara. Men det är ju inte bara det som är nyckeln till att vinna val.
Nyckeln är att stå på allas sida. Att ha en politik för alla i samhället. En sammanhållen politik som får kakan att växa, och därefter fördelar kakan så att vi får ett jämlikare samhälle.
Här ligger vår utmaning. Ska vi lyckas med den så tror jag att följande krävs:
Vi måste öppna upp partiet för nya tankar och nya begåvade människor.
Kriskommissionen och analyserandet får inte dras i långbänk. Problemen är väl kända, nu gäller det att föra fram en modern sammanhållen politik och få förtroende för den.
Vi ska bedriva aktiv oppositionspolitik, men också se till att ta ansvar i strategiskt viktiga frågor, som i överenskommelsen om Afghanistan.
Avsluta det rödgröna samarbetet, och visa att vi har en politik som vi tror tillräckligt på för att gå fram med på egen hand
Vi måste förstå att för att återfå förtroendet, så behövs en trovärdig politik för hela befolkningen. Vi måste ha en strategi för att få kakan att växa, innan vi kan diskutera hur kakan ska fördelas.
Jag kommer att göra mitt för att delta i utformandet av en sådan politik och hoppas att många vill delta i det arbetet.

2010-11-06

Elektroniska val - ett val i tiden

Motionstiden är över sen ett par veckor. Drygt 3200 motioner skrevs av oss 349. Det säger sig självt att det inte är lätt att få uppmärksamhet för en enskild motion i den floden.
Extra nöjd blir jag då min motion om elektroniska val letar sig fram till riksmedia.
Titta på inslaget i dagens rapport här.
Hela motionen kan du läsa HÄR.

2010-11-03

Tillbaka till vardagen

Vardagen börjar infinna sig i riksdagen efter valet.
Jag är kvar i utrikesutskottet, nu som ordinarie ledamot, och nöjd med att fortsätta arbeta med internationella frågor. Jag är förstås också glad och tacksam över att återigen få förtroendet att företräda västmanlänningarna i ytterligare fyra år. Det är klart att valförlusten är bitter och
En riktig tankeställare för oss socialdemokrater har det varit att ta del av valresultatet.
Å ena sidan gjorde vi det riktigt bra i västmanland, alla ks-ordföranden (utom i Fagersta, där vänstern regerar) och ordföranden i landstingsstyrelsen är socialdemokrater. Vi behåller våra fyra mandat i riksdagen och gör bra ifrån oss i länet, trots att högervindarna blåser starka i riket.
Det ska vi förstås glädja oss åt, men samtidigt kan jag inte nog understryka att valresultatet var oerhört dåligt för oss.
Vi lyckades inte vinna väljarnas förtroende, varken för det rödgröna regeringsalternativet eller för oss socialdemokrater.
Nu väntar en tid av utvärdering och analys, inte bara över valresultatet 2010, utan av hela vår roll i samhället, och varför vi under många år tappat stöd.
Jag är övertygad om att vår ideologi är modern och kan ge svar på de samhällsproblem som finns idag. Ett jämlikare samhälle är bra för alla. Det är smartare och modernare att sträva efter solidaritet mellan alla i samhället istället för att vidga klyftorna mellan grupper och hoppas att marknaden och dynamiska effekter ska rätta till orättvisor.
Vi ska förstås fortsätta bedriva oppositionspolitik mot regeringen, och stå upp för våra värden och politik.
Samtidigt måste vi alla ägna oss åt att förnya och förändra partiets arbete, innehåll och kommunikation inåt och utåt.
Jag hoppas att vi alla mäktar med att tänka till, tänka nytt och tänka om, och visa omtanke om varandra och vårt parti under den processen.

2010-08-31

Följ kampen på Vä(s)tmanlandskandidater!

I valrörelsen så bloggar jag på:


Vä(s)tmanlandskandidater.


Min personliga blogg kommer jag att väcka till liv igen efter valet.


Så om du vill följa mig och de andra toppkandidaterna i Västmanland, kolla in HÄR!


Jag finns förstås också på Facebook där jag rapporterar om vad som är på gån - så lägg till mig som vän där också!

Fr v: Pia Nilsson, Anna Wallén, jag, Sven Erik Österberg, Mats Engström, Annika Duan

2010-08-26

Vilket Sverige vill du leva i?

Valet den 19 september är ett ödesval.
Det är ett vägväl, du ska ta ställning till vilket Sverige du vill leva i.
Utspelen står som spön i backen, och risken är att väljarna inte ser skogen för alla träd. Valet handlar om så mycket mer än enskilda utspel om än det ena än det andra. Valet handlar om vilket Sverige du vill leva i.
Vi står för ett möjligheternas land där alla får återkommande chanser att förverkliga sina drömmar. Vi brinner för övertygelsen att jämlikhet och minskade klyftor är det som gör oss alla starkare. Borgarna har nu styrt landet i fyra år. Vi är på god väg mot ett utslagningssamhälle och en tillbakagång till ett kallare Sverige där ens ekonomiska och sociala klass avgör vem man ska bli och vad man ska bli.
En röst på borgarna har inneburit ett samhälle med ökade klyftor, utförsäkringar och skattesänkningar som universalmedicin mot alla samhällsproblem. Trots moderaternas fagra löften om att vara det nya arbetarpartiet så talar fakta sitt tydliga språk. Den rikaste procenten har fått lika stor del av skattesänkningarna som de 25% av befolkningen som har de lägsta inkomsterna. Normalpensionären betalar 700kr/mån mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. 24.000 välfärdsjobb har försvunnit. Ungdomsarbetslösheten skenar och cancersjuka tvingas ut från sjukförsäkringen.
Försämrade villkor och lägre ersättningar ska få arbetslösa att vilja arbeta och få sjuka att ta sig tillbaka till arbete. Samtidigt så är tydligen drivkrafterna de motsatta för de som har det gott ställt- med moderat logik så behöver de få stora skattesänkningar för att vilja arbeta mer.
Vi socialdemokrater står för något helt annat. Man blir inte friskare för att man blir fattigare, och fler jobb skapas inte för att de arbetslösa blir fattigare!
Vi tror på att alla människor unga, äldre, friska och sjuka vill bidra till samhället och den möjligheten skall man få!
Vi tror på ett samhälle där vi ställer upp för varandra och solidariskt sprider risker och kostnader över tid och på fler. Det har byggt Sverige starkt och är ett modernt, smart sätt att organisera samhället.
Din röst spelar roll. Ta ställning för jobben, minskade klyftor och ett solidariskt Sverige. Tänk noga över vägvalet du ska göra den 19 september som kommer få konsekvenser för dig, din familj, dina vänner och samhället. Det handlar om vilket Sverige du vill ha. Vi står för att investera i jobb, utbildning, klimatomställning och en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Vi väljer välfärd före ytterligare skattesänkningar Gör det du också!
Lägg din röst på Socialdemokraterna!

2010-06-21

Socialistinternationalen


Är i ett varmt New York på socialistinternationalens rådsmöte. 300 delegater från alla världens hörn träffas under två dagar i FN-byggnaden för diskussioner på fyra teman. Klimatet, vägen ut ur finanskrisen och lågkonjunkturen, nedrustning och mellanöstern är alla teman som skulle kunna förtjäna ett varsitt rådsmöte, så talarlistorna är långa. Inte minst debatten om mellanöstern ska bli spännande med tanke på händelserna i samband med Ship to Gaza. Palestinierna, Fatah är här liksom Israeliska Labour och Ehud Barak som ju är försvarsminister, så det lär bli en het debatt.
Vi ska göra vårt inlägg i plenum under temat nedrustning, då vi bl.a ska tala om vårt 12punktsprogram för att bidra den globala nedrustningen. Massvis av bilaterala möten hinner vi också med under debattens gång.

Ovan vi i den svenska delegationen, jag, Kent Härstedt, kollega i utrikesutskottet och Ann Linde, internationell sekreterare.

2010-06-17

Jag kommer rösta Nej! i voteringen om ny kärnkraft

Idag röstar vi om ny kärnkraft ska tillåtas i Sverige eller inte.
Lobbyverksamheten från nej-sidan har varit extremt aktiv, åtminstone i min mailbox. Det här mailet har jag fått i antagligen över tusen ex de senaste dagarna:

Beslutsfattare!
Jag vill att du röstar nej till ny och mer kärnkraft den 17 juni. Kärnkraft är dyrt och farligt. Kärnkraft sänder fel signaler till andra länder som ska bygga energianläggningar. Kärnavfall är ett problem som vi skapat men inte tar ansvar för, ett problem vi sopar under mattan till våra barn och barnbarn. Avfallet är livsfarligt i 10 000-tals år, mycket längre tid än någon mänsklig civilisation överlevt. Förnybart är billigare, snabbare, säkrare. Jag vädjar till din mänskliga övertygelse. Rösta nej 17 juni!
Vänliga hälsningar

XX

Jag håller med om allt och behöver verkligen inte övertygas.
Jag, liksom alla socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister kommer att rösta NEJ!
Vi har en överenskommelse om att kärnkraften över tid ska fasas ut och ersättas av förnyelsebara energikällor. Vi kommer inte att riskera basindustrins behov och sysselsättningen, vi kommer se till att det görs rejäla, långsiktiga satsningar på det förnybara.
Borgarna har en annan överenskommelse som de facto kommer att tillåta en kraftig utbyggnad av kärnkraften. Centern har gjort ett historiskt lappkast och övergett sina tidigare ambitioner på miljöområdet och kommer (med undantag från två rakryggade ledamöter) att rösta ja. Centern försöker desperat motivera sitt lappkast med att det här inte alls innebär nån utbyggnad, samtidigt som moderata och folkpartistiska kärnkraftskramare slår sig för bröstet och säger precis tvärtom.
Långsiktigt? Knappast! Klart besked till väljarna? Nej, inte det heller!
Vill väljarna ha långsiktighet i energipolitiken och ett klart besked om vad som ska gälla, då finns det bara ett alternativ - det rödgröna!
Voteringen kommer att bli jämn, då bara majoriteten bara har två rösters övervikt.
Spännande!

2010-06-07

Den rödgröna tråden!

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Surahammars Kommun har nu kommit överens om att samarbeta efter valet i höst!
Våra tre partier samarbetar på riksplanet, och vi står varandra nära ideologiskt. Därför är det logiskt att vi även samrbetar i kommunen efter valet.
Vi socialdemokrater har egen majoritet i fullmäktige i Surahammar, men vi försöker vara lyhörda för goda idéer varhelst de kommer ifrån. Precis som Bamse säger:" Är man stor och stark, måste man vara snäll!"
Hittills har vi inte haft något organiserat samarbete med något annat parti. I många frågor är partierna i fullmäktige överens om tagen, och vi och vänsterpartiet röstar i de allra flesta fall likadant.
Miljöpartiet har haft ett samarbete med de borgerliga, men har nu bestämt sig för att efter valet samarbeta med oss. Det är vi glada för och vi ser fram emot ett givande samarbete där vi kan fatta kloka beslut för kommunens bästa.
Överenskommelsen är sådan att vi har bestämt att vi ska ha gemensamma gruppmöten efter valet. Det är förberedande möten inför kommunstyrelse och fullmäktige, där vi diskuterar förslagen och bestämmer oss för vår linje.
Vi kommer inte att skriva något gemensamt handlingsprogram, utan vi går till val på vår egen politik och våra egna handlingsprogram.
När vi sedan ser valresultatet så får mandatfördelningen där avgöra hur samarbetet kommer att se ut konkret.

2010-06-01

Israels agerande är skamligt!

Experter på folkrätt, FN:s säkerhetsråd och en i stort sett enig, och med rätta upprörd omvärld fördömer Israels agerande vid bordningen av konvojen Ship to Gaza.
Ett fåtal röster som MUF:s ordförande och enstaka insändarskribenter, försöker i sitt Israelkramande hitta nåt slags rättfärdigande för Israels skurkaktiga beteende.
Det går inte.
Det nuvarande styret i Israel verkar ha våld som en patentlösning på de flesta problem som man ställs inför. Det är en farlig väg som bara bidrar till att ytterligare infektera en redan mycket låst konflikt. Vägen framåt måste vara genom dialog och förhandlingar och att båda parter upphör med våldshandlingar.
Vi fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar och övervåld på humanitära aktivister. Då aktionen skedde på internationellt vatten strider den helt mot folkrätten.
Huvudfrågan får inte glömmas bort. Israels blockad och ockupation måste upphöra. Israels blockad av Gaza gör hela området till ett gigantiskt utomhusfängelse där Israel kontrollerar allt som tillåts komma in eller ut. Detta har lett till ekonomisk kollaps, massarbetslöshet och lidande för Gazas befolkning.
För detta bär Israel ansvaret. Israels allt hårdare attacker mot fredligt motstånd liksom blockaden och ockupationen i hela Palestina måste få ett slut.
Sverige och EU måste agera samordnat. Vi socialdemokrater har länge krävt en suspendering av handelsavtalet mellan EU och Israel. Vi kräver också att Sverige bör ta hem sin militärattaché från Tel Aviv.

2010-05-21

Valkompass på irrfärd


Jag gillar SvD. Jag håller inte alls med om det som står på ledarsidan, jag tycker rentav att en del ledarskribenter har en grund analys och en tämligen nedlåtande attityd. Men som nyhetstidning är den bra, ofantligt mkt bättre än DN som politiserar sina nyheter på ett rätt upprörande sätt.
Men nu är jag besviken på SvD. Deras valkompass på nätet, som också används av en del andra tidningar är tydligen felkonstruerad. Hur man än svarar på frågorna så är det omöjligt att få socialdemokraterna som sitt förstahandsval! Läs mer om det på www.makthavare.se
Jag hoppas verkligen att det är ett misstag och att det går att ändra, annars är det något av en skandal.

-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-05-20

Thailand, leendets land?

Är djupt oroad över utvecklingen i Thailand. Massvis med dödsoffer, förhandlingar avslutade, rödskjortorna drar sig tillbaka, men oroligheterna verkar sprida sig över landet. Thailand är verkligen inte bara det turistparadis som hundratusentals svenskar besöker varje år. Det är också ett land med djupa konflikter, dels mellan olika folkgrupper ( som i sydligaste delen av landet) men framförallt mellan de som har och de som lever i fattigdom. Demokratin är mest en kuliss, och den egentliga makten ligger hos en liten elit lierad med militären.
Den enda framkomliga vägen är dialog, förhandlingar och framförallt fria demokratiska val utan inblandning av militären. Som det ser ut i dagsläget är prognosen dyster när regeringen utlyser undantagstillstånd och fredliga demonstranter möts av dödligt våld. Omvärlden är också märkligt tyst, även Bildt borde kraftfullt fördöma våldet.-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-05-07

Skogslundsskolan på besök

Visade runt 3 klasser från min gamla skola på riksdagen idag. Nästa vecka är späckad av utåtriktade aktiviteter och arbetsplatsbesök. Måndag Köping, tisdag Sala och onsdag Hallsta. Mer därifrån då. Kul att komma ut i länet och berätta om vår rödgröna politik, nu när vi har massvis med bra konkreta förslag från vår vårbudget att tala om. Vad borgarna än försöker tuta i folk så har vi en samlad politik som gynnar 9 av 10. Den tionde är de som tjänar mest och/eller bor i de dyraste husen. "skattechocken" som borgarna försöker skrämmas med är att de som tjänar över 40.000 får betala 25 kronor mer i skatt per tusenlapp över 40.000. Det är inte mycket till chock det.

-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-05-03

Rödgröna besked

Idag presenterar vi vår rödgröna alternativa budget. Full med klara konkreta besked. Där kan du läsa om satsningar på jobbskapande åtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag och kunskapslyftet 2.0. Där kan du också läsa om hur varenda krona är finansierad, bl.a genom höjda skatter på de med de högsta inkomsterna och de dyraste husen. Satsningar på järnvägar, bostäder, energieffektiviseringar finns också med. Hur vi börjar med att sluta klyftan i skatt mellan pensionärer och löntagare finns också där. Vi har nu också skarpa förslag på hur vi gör a-kassan och sjukförsäkringen till moderna, trygga försäkringar värda sina namn som just försäkringar. En viktig dag med viktiga besked. Nu vet väljarna vad de får om det blir en rödgrön regering! Ursäkta.....NÄR..menar jag förstås!
Läs mer på


Www.rodgron.se


-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-05-01

Inget vanligt förstamajfirande!

Firat första maj i Kungsör och Surahammar. Kalla vindar, men varm gemenskap och bra uppslutning trots vädret.

Publicerar mitt tal nedan:


Kamrater - mötesdeltagare.
I år är det inget vanligt förstamajfirande.
Det är i år det gäller kamrater! Det är nu det gäller!
Det är valår!
Den tredje söndagen i september, om bara 141 dagar så är det val.
Då är det dags för oss att säga ifrån, och rösta fram en ny regering.
En rödgrön regering, med Mona Sahlin som statsminister.
Jag kan knappt bärga mig!

Jag tänkte tala om tre saker –
1 Skillnaden mellan oss och borgarna!
2 Våra förslag och vår politik
3 vad vi behöver göra för att vinna valet.

Först om skillnaden mellan oss och borgarna.
Vi står för solidaritet och har förstått att det är bättre för alla i samhället om klyftorna minskar.
Vårt mål är individens frihet, men för att komma dit så krävs det gemensamma lösningar. Vi står för frihet och jämlikhet.
Frihet – fast inte på andras bekostnad.
Jämlikhet – där alla, oavsett bakgrund, ges likvärdiga chanser för att kunna bli det de drömmer om.
Det är det som har byggt Sverige starkt genom åren. Det är vår idé om frihet och jämlikhet som byggt det välfärdssamhälle vi har idag. Vi kallar det för möjligheternas land. Det är vår vision.
Borgarna står för något annat.
De försöker få det till att skillnaderna mellan blocken inte är så stor
De försöker använda samma ord som oss, för de vet att det är begrepp som väljarna gillar.
Men det är bara tomma ord! För de menar helt andra saker!
Borgarna säger ”det ska löna sig att arbeta” Vem kan säga emot det?
Men vad menar de egentligen? Jo –att det ska kosta att inte arbeta! Det är det de menar kamrater
Om du är arbetslös, sjukskriven eller pensionär, så ska det svida ordentligt att inte jobba.
Jag började ställa frågan före förra valet: Hur skapas fler jobb av att de arbetslösa blir fattigare? Jag fick inget svar då, och har inte fått det än idag.
För sanningen är ju kamrater – det funkar inte! Det är 100.000 fler arbetslösa nu än 2006! Ungdomsarbetslösheten är högst i Europa, och ungdomar måste sitta passiva i 90 dagar innan de ens får chansen att få praktik eller utbildning. Ens om de skaffat det själva.
”Det ska löna sig att arbeta”, minsann! Cyniskt och kallhamrat menar jag.


När borgarna pratar om sjukförsäkringen så kallar man det för en ”rehabiliteringsstege”.
Vad det betyder på riktigt är att man inför stupstockar i systemet som gör att tiotusentals människor utförsäkras. Efter X antal dagar ska du ställa dig sist i kön på arbetsförmedlingen, oftast med lägre ersättning. Oavsett om du är frisk eller inte.
Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att det överhuvudtaget ska finnas en grupp människor som är utförsäkrade!
Vad gör moderaterna åt detta då? Jo de väljer att kalla de utförsäkrade för ”omförsäkrade” och slår sig för bröstet när sjukskrivningstalen går ner, och glömmer helt att socialbidragskostnaderna skenar i 90% av landets kommuner.
Det är cyniskt och kallhamrat, folk blir inte friskare för att de blir fattigare!

Sven Otto Littorin säger att han värnar den svenska modellen! Det är bara tomma ord! Det betyder ingenting, för vi vet ju att han är ansvarig för en raserad a-kassa och en arbetsmarknadspolitik som sätter arbetsgivarna före arbetstagarna. Det var ju det första de gjorde 2006. De kunde verkligen inte bärga sig. Över en natt blev försäkringen hälften så bra och dubbelt så dyr. Och nu står hundratusentals löntagare utan arbetslöshetsförsäkring. Högerregeringen bedriver en fackföreningsfientlig politik! Vi tror inte på Littorin när han säger sig försvara den svenska modellen! Det är bara ord!
Det är cyniskt och det är kallhamrat, och falsk marknadsföring!

När moderaterna säger att de sänker skatten för vanligt folk, så glömmer de att berätta att den rikaste procenten har fått lika mycket i skattesänkning som de fattigaste 25 procenten tillsammans.
De berättar inte heller att fastighetsskatten gett en riktig jackpot till de som äger hus i Täby och Danderyd, medan nästan alla vanliga småhusägare i Kungsör/Surahammar fått betala mer. Slott eller koja spelar ingen roll, alla ska betala samma fastighetsskatt. Eller förlåt, det heter numera ”fastighetsavgift”

Det är cyniskt, det är kallhamrat, men det är inget nytt!
Det är samma högerpolitik som man gått till val på de senaste hundra åren.
Det är politik som ökar klyftorna och drar isär Sverige. De kallar sig för nya moderater, men det är samma blinda övertro på sänkta skatter och privatisering som alltid präglat högern i Sverige.
Oavsett vilket samhällsproblem man står inför så är medicinen alltid densamma – sänk skatten! Eller privatisera!
Rekordet slogs häromveckan när Åsa Torstensson, infrastrukturministern, hade en lysande idé för att lösa transportproblemen som askmolnet från vulkanen på Island ställt till med. Hennes förslag, på fullaste allvar var – Vi avreglerar järnvägsmonopolet, imorgon! Då kommer allt minsann lösa sig.
Privatisering ska lösa alla samhällsproblem, men även problem som inte finns.
Bilprovningen t.ex. ska privatiseras. Ännu ett stolleprov. Alla tycker bilprovningen funkar bra, är lätt tillgänglig, hyfsat billig och med bra service. Den ska vi privatisera, minsann!
Oavsett samhällsproblem – privatisera eller sänk skatten. Funkar det inte? Sänk skatten lite mer! Eller sälj ut, avreglera mera eller privatisera ännu mer!
Samma gamla höger.
Regeringen har sänkt skatten med 100 miljarder kronor, mest till de som tjänar mest. De går till val på ytterligare sänkta skatter, 100 miljarder till nästa mandatperiod, nu för lånade pengar.
Vi vet alla vilka det är som har betalat för detta. Det är de arbetslösa, som betalat via sänkt a-kassa, de sjuka via lägre ersättning och kommande generationer som kommer att få betala av en statsskuld som borgarna i vanlig ordning lyckats åstadkomma.
Det här duger inte! Vi behöver en ny regering!

Jag vill nu gå över till våra förslag och vår politik.
Vi går till val på en helt annan politik, byggd på helt andra värderingar. Borgarna gör nu allt för att spela ner skillnaderna mellan blocken. Men tro inte på dem! Skillnaderna är jättestora!
Här är några saker som väljarna kan räkna med NÄR vi vinner valet i höst:
· Väljarna kan räkna med att vi sätter jobben först!
- Vårt mål är full sysselsättning!
- Vi kommer att satsa på 100.000 fler jobb- och utbildningsplatser.
- Vi kommer att investera i nya järnvägar och vägar, i bostäder och högskoleplatser. Ett ROT-avdrag också för flerfamiljshus och skolor och upprustning av miljonprogrammen kommer att skapa nya jobb i byggsektorn.
- Omställningen till ett klimatsmartare samhälle är också en jobbsatsning. Nya smarta gröna jobb är det som ska fortsätta hålla oss i framkant i den globala ekonomin.
- Vi kommer att reformera arbetsförmedlingen. Vi kommer genast att ta bort den idiotiska regeln som säger att ungdomar tvingas till 90 dagars passivitet.
- Vi kommer att reparera A-kassan så att den blir en försäkring värd namnet. Vi kommer helt enkelt att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Klarar vi jobben – då klarar vi ekonomin, och då klarar vi att satsa på välfärden!
Vi har en lista lång som en tapetrulle på förslag som visar att vi sätter jobben först. Det kommer att spela roll om arbetsmarknadsministern heter Sven Erik Österberg i stället för Sven Otto Littorin!
· Pensionärsskatten. Väljarna kan räkna med att vi lovar att sluta skatteklyftan mellan de som arbetar och de som har arbetat. Lön och pension ska beskattas lika. Borgarna tävlar i att säga att de ska sänka skatten för pensionärer. Men de vill behålla den grundläggande orättvisan, klyftan ska vara kvar. Jag säger det igen:
Lön och pension ska beskattas lika!
Det ska löna sig att arbeta – men det ska löna sig att HA arbetat också!
· Väljarna kan också räkna med rättvisare skatter.
- Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga. Det är vår devis. De som tjänar mest kommer att få bidra lite mer till det gemensamma.
-Vi tycker det är rimligt att den som bor i ett slott betalar mer fastighetsskatt än den som bor i en ruckel. Det är rimligt att de förmögna får dra fler strån till stacken. Det tror jag väljarna ställer upp på!
· Vi kommer att investera i välfärden. Bara det senaste året har 25000 jobb försvunnit från kommuner och landsting. Det är inte acceptabelt när vi vet hur stora behoven är i skolorna, i äldreomsorgen, på hemtjänsten och sjukhusen. Vi kommer att tillföra resurser till kommuner och landsting. 12 miljarder kronor de närmaste två åren. Därför det är inte barnen i förskolan och de äldre på hemmet som ska betala priset när lågkonjunkturen slår till och regeringen sitter på händerna!
· Väljarna kan räkna med att vi aldrig kommer att låna till skattesänkningar!
· Väljarna kan räkna med att vi inte kommer att privatisera gemensamt ägda verksamheter bara för sakens skull
· Väljarna kan räkna med att vi kommer att återinföra en värdig sjukförsäkring,utan stupstockar, utan utförsäkringar. En försäkring värd namnet där man ser varje individs behov och hjälps åt att hitta vägar tillbaka till jobb om det är möjligt.
· Väljarna kan räkna med att Vi socialdemokrater kommer aldrig, - aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Aldrig! Så tydliga är vi.
Det var några av de besked som vi kan lämna till väljarna så här 141 dagar före valet.
Så slutligen några ord om vad som krävs för att vi ska vinna valet i september..
· Vi ska tala väl om varandra och våra företrädare. Det är bara våra motståndare som tjänar på något annat.
· Vi ska visa att vi står starka i vårt rödgröna samarbete.
· Vi ska inte som desperata borgare ägna oss åt att smutskasta våra motståndare. Vi ska inte sänka oss till den nivå som Mats Odell visade prov på i veckan. Politik är viktigare än så. Vi ska hålla oss till sakfrågorna, för borgarna är chanslösa om debatten handlar om politiken och väljarnas vardag.
Vi ska berätta för väljarna vad vi vill göra, och vad alternativet är. Och det är inte bara riksdagsledamöter, partiledaren och kommunalrådet som ska göra det. Vi måste alla hjälpas åt. När vi står i kön till konsum, när vi möter vänner och bekanta, på fikarasten på jobbet. Alla vi som vill byta regering måste hjälpas åt! För det är genom det personliga samtalet och mötet som vi kan övertyga den osäkra väljaren.
Miljoner vardagssamtal – men samma budskap om ett rättvisare sverige.
Ett Sverige där alla erbjuds möjligheter. Där alla ges chans att bidra efter förmåga.
Där storleken på dina föräldrars plånbok inte avgör vilka möjligheter du får i livet.
Ett Sverige där vi sätter jobben först och investerar gemensamt i välfärden.
Det kallar vi för Möjligheternas land.
Det är för att göra verklighet av den visionen som vi söker väljarnas förtroende i September.
Låt mig sluta som jag började:
Det är i år det gäller kamrater! Det är nu det gäller!
Det är valår!
Den tredje söndagen i september, om bara 141 dagar så är det val.
Då är det dags för oss att säga ifrån, och rösta fram en ny regering.
En rödgrön regering, med Mona Sahlin som statsminister.
Jag kan knappt bärga mig!
Tack för ordet!

2010-04-27

Lågvattenmärke och vårtecken

Mats Odell har mage att kalla våra satsningar "tobleronepolitik". Vad trött jag blir!
Vi väljer att värna jobben i välfärden istället för att låna till ytterligare skattesänkningar.
Det kan väl han tycka är fel eller oöverlagt, men att smutskasta vår partiledare är allt han förmår göra. Lågt, fegt, osakligt och smutsigt gjort tycker jag.
Kanske är det bara dumhet, eller kanske medveten strategi när desperationen växer i takt med att argumenten tryter. Det spelar egentligen ingen roll, så ska politisk debatt inte föras i Sverige 2010!
Jag blir ofta arg på borgerliga förslag men aldrig att jag kommer sänka mig så lågt som Odell gör. Och karln är ändå minister med lång erfarenhet, han borde lärt sig nåt efter alla år i politiken. Hoppas att det här utspelet inte är en föraning om vad som komma skall i valrörelsen, för då blir det smutsigt, och det tjänar ingen på. Jag tänker i alla fall hålla en saklig ton även då jag blir förbannad, för det blir jag allt som oftast.
Nog om detta. Nu är jag i Köpenhamn för ett möte mellan fackliga kamrater och s-partier från alla de nordiska länderna. Temat är mänskliga rättigheter och återupplivandet av ett människorättsforum. Ska bli intressant att träffa meningsfränder från grannländerna.
Mer om detta efter mötet. Köpenhamn är en stad jag gillar, våren har kommit en bit längre än hemma som synes på bilden. Dansk politik är däremot i många stycken ett sorgligt kapitel. Läs Lena Sundströms "Världens lyckligaste folk", så förstår ni vad jag menar.


-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-04-26

Kloka förstagångsväljare

Träffade två klasser till från länet idag. Det här gänget var esteter från Köping. Kloka frågor om allt från monarkin till alkoholreklam han vi avhandla. Alla hade inte bestämt sig för vad de skulle rösta på, men alla sa att de skulle rösta. Vackert så.


-- Postat från mobilen. Kommentera gärna!

2010-04-25

Gökur

Jag visste i och för sig redan att högerregeringen har en väldig tro på privatiseringar men det senaste beviset för det tar blind övertro till en helt ny nivå. Åsa torstensson har en lösning på de problem som vulkanaskan ställt till med. Snilledraget är att blixtsnabbt avreglera tågtrafiken så att "vulkanoffren" plötsligt ska finna en skrälldus med nya tåg från proffsiga entreprenörer som kan transportera en hem.
Jag trodde det var på skoj, men det var det inte. Sanslöst oövertänkt.En klok bekant tyckte att ministern är som ett gökur:
en gång i kvarten hoppar hon fram och skriker: "privatisering!"

Bilden har inget samband med texten egentligen. Men den är lite kul...

-- Postat från iPhone-

2010-04-21

Nyfikna Köpingsungdomar

Tog emot en frågvis klass ullviskolan idag. Alla tyckte att studiebidraget skulle höjas och att man borde få rösta det ÅR man fyller 18. Kloka förslag.


-- Postat från iPhone-

2010-04-19

If it ain't broke - don't fix it!

Gjorde det årliga besöket på Bilprovningen idag, som vanligt var det lätt att boka, servicen var proffsig och dessutom till en ganska billig penning. Här har borgarna lyckats hitta ett problem som inte existerar och kliver i vanlig ordning fram i ullstrumporna - här ska privatiseras! Varför - kan man undra? Jo- för att det bra att privatisera, är kontentan av svaret man får från högern. Bilprovningen funkar bra, knappt nån annan instans får så bra siffror på kundnöjdheten. Billigt är det också och tillgängligheten är god. I alla de samtal jag haft med väljare genom åren så kan jag faktiskt inte komma på nån som har klagat på Bilprovningen. Borgarna försöker lösa ett problem som ingen tycker finns, med sin universalmedicin privatisering. Hur korkat som helst tycker jag. Som Mc Gyver säger: If it ain't broke - don't fix it!


-- Postat från iPhone-

2010-04-16

Kanalmässan

Träffar mängder av människor på Hallstas utmärkta mässa för företag och föreningar.-- Postat från iPhone-

Praktikdag

Såsen till fisken fixar jag.
Tillbringade förmiddagen på
Österängens kök i Surahammar. Lagade mat och samtalade med personalen om stort och smått. Bensinskatt, miljön och jobbskatteavdraget var några av ämnena som avhandlades mellan kastrullerna. Dagen fortsätter ihop med hallstahammar-sossar på kanalmässan.
-- Postat från iPhone-

2010-04-13

Test

Har hamnat i iPhone-träsket. Hoppas kunna blogga lite oftare när jag är på språng.


-- Post From My iPhone

2010-03-26

Företagsamhet i RamnäsIdag besökte jag Ramnäs Glashytta, en litet företag som tillverkar både konst- och bruksföremål i klassisk bruksmiljö i Ramnäs. Lena och Carl driver företaget ihop och jag besökte dem idag och vi hade ett intressant samtal om småföretagares villkor och mycket annat. På bilden poserar de framför en världsnyhet de tagit fram, en teknik för att färga återvunnet glas. Läs mer på deras HEMSIDA. De är båda eldsjälar som brinner inte bara för sitt hantverk, och ett hållbart samhälle, de är också riktiga lokalpatrioter som bidrar mycket till bygdens utveckling. Jag rekommenderar verkligen ett besök hos dem!

Passar också på att ge ett lästips inför påskhelgen - "Jämlikhetsanden". Paul Wilkinson och Kate Picket är två brittiska forskare som med mycket övertygande statistik förklarar varför ett jämlikt samhälle är bättre för alla, även de som har det bäst ställt. Lysande läsning för alla som vill veta varför vi strävar mot minskade klyftor i samhället och en rejäl näsknäpp (för att inte säga käftsmäll) till alla som hävdar att ekonomisk tillväxt tvunget måste präglas av klyftor och att det är en naturlig del i ett lands utveckling mot högre välstånd. Bah humbug! kan man kontra när man läst boken. Bilden nedan säger en del. Katrin Kielos skriver klokt om den i dagens AB också HÄR.

2010-03-13

EMPA, Jordanien


Jag befinner mig på EMPA:s generalförsamling i Jordaniens huvudstad Amman.

EMPA står för Euro-Mediterranean Parliamentary association, och en generalförsamling är ett årsmöte kan man säga. Jag är medlem i den svenska delegationen, och på generalförsamlingen, och under året, på utskottsmöten diskuteras en mängd frågor av gemensamt intresse:
Läget i mellanöstern, universitetsutbyten, miljö och klimat, migrationsfrågor, inrättandet av en medelhavsbank, ett medelhavsuniversitet, dialog mellan kulturer, yttrandefrihet (läs Muhammedteckningar) är en del av de viktiga och intressant ämnen som diskuteras. Så himla mycket konkret politik blir det inte alltid, men bara det att vi träffas och diskuterar är viktigt. Men den allt överskuggande frågan som dominerar alla diskussioner är konflikten mellan Israel och Palestina. Under hela förra året var arbetet i EMPA i princip lamslaget efter Gaza-konflikten. Samtliga arabländer drog sig ur arbetet i protest mot Israels agerande. Nu har arbetet kommit igång igen, men frågan fortsätter att dominera.
Jag har talat i församlingen och valde att tala om klimatförändringarna och den risk som finns för klimatkonflikter och klimatflyktingar. 30 miljoner människor kan betraktas som klimatflyktingar, fler än de som flyr p.g.a krig och förföljelse.
Nedan lite blandade bilder:
Jordanske kungen bestämmer det mesta, och finns porträtterad mest överallt.

Delegationen ihop med Sveriges ambassadör i Amman.

Frukostbriefing av ambassadören om läget i mellanöstern i allmänhet och Jordanien i synnerhet.
Ankomstdagen hann vi med en tur till ruinstaden Petra. Fantastiska vyer.
Lite skillnad mot de löjliga snömängderna hemma på altanen...

2010-03-09

Vinnarfråga? Pyttsan!

Debatten om RUT-tjänsterna har varit framträdande i pressen sista veckan.
Nu tror inte jag att det här är en så himla stor fråga egentligen, det är ganska få som har utnyttjat tjänsten (ca 1% av skattebetalarna), och när jag pratar med folk är det inte om man får avdrag för hushållsnära tjänster som dyker upp först i samtalet direkt.
Men borgarna är alldeles till sig verkar det. Äntligen slipper de prata om trista saker som: den raserade sjukförsäkringen, den skenande ungdomsarbetslösheten, fiaskot vid klimatmötet i Köpenhamn, Laval-lagens hot mot den svenska modellen, uppsägningarna i välfärden som behövs för att betala skattesänkningarna, den nya gruppen försäkringslösa som blir allt större. Nej, usch, såna obehagliga ämnen vill man helst slippa - och som en skänk från ovan har man nu hittat det man tycker är en vinnarfråga - RUT!
Och vad man än debatterar så vill man få det hela att handla om hushållsnära tjänster och vad otroligt viktiga de är för Sveriges framtid. Pyttsan säger jag.
Jag har inget emot att någon köper dessa tjänster, all heder åt alla som jobbar i sektorn, det är inget fel att vare sig städa eller köpa städning.
Men. Är det det här vi ska använda våra gemensamma resurser till ? Nej, menar jag.
Ann-Marie Lindgren är klok som en pudel, och i följande analys pulveriserar hon borgarnas argumentation. Inte särskilt svårt att göra, men hon gör det snyggt. LÄS HÄR!

2010-02-17

Utrikespolitisk debatt 2010


Idag gick den årliga utrikespolitiska debatten av stapeln. Carl Bildt presenterade regeringens utrikespolitiska deklaration och vi rödgröna presenterade hur vi ser på våra relationer med världens länder. Den rapporten kan du läsa HÄR
Hela diplomatkåren fanns traditionsenligt på läktaren och jag tycker att de fick se en bra debatt som gjorde tydligt att det spelar roll vilken regering som håller i styråran i utrikespolitiken. EN rödgrön regering skulle göra skillnad, då skulle vi få se ett nytt svenskt engagemang för fred, folkrätt, nedrustning, rättvisa och klimat. Borgarna försökte utmåla oss som oeniga, och det stämmer att vi fortfarande har några besked att ge väljarna innan valt, bl.a. om Afghanistan, men jag tror att vi kommer göra det i god tid före valet. Borgarna själva är inte särskilt eniga i centrala frågor i utrikespolitiken. En rapport om detta kan du läsa HÄR

Jag ägnade mitt inlägg åt att tala om Burma och klustervapen i år igen. Droppen kommer att urholka stenen, och det är viktigt att hålla i frågor och fortsätta belysa dem även om medias strålkastarljus riktas någon annanstans.
Mitt anförande nedan:


Jag tänker ägna mitt inlägg åt två frågor som jag tycker förtjänar att få mer plats i den utrikespolitiska debatten.
Den första är situationen i Burma.
Folket i Burma har utstått svåra prövningar genom åren.
Deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter slås ständigt ner av världens kanske mest repressiva regim.
Militärjuntan i Burma tolererar ingen opposition och är en av Asiens största militärmakter. Barnsoldater, tvångsförlyttningar, systematiska våldtäkter som militärt medel, slavarbete och tortyr hör till vardagen för det plågade Burmesiska folket. 2007 slogs den så kallade Saffransrevolutionen ner, trots omvärldens samfällda protester.
Som ytterligare sten på börda slog cyklonen Nargis till 2008 med tiotusentals dödsoffer och hungersnöd i dess spår.
Miljoner illegala migrantarbetare från Burma arbetar över hela Asien under ofta omänskliga förhållanden.
Fortfarande sitter oppositionsledaren Aung San Suu Kyi i husarrest, och även om militärjuntan häromdagen släppte vice ordföranden i hennes parti NLD, den 83-årige Tin Oo, så är det ingen tvekan om att militärjuntan ämnar behålla sitt järngrepp över makten. Tin Oo släptes men fick uppmaningen att ”inte göra något som kan störa statsbygget”.
Juntan har meddelat att man ska genomföra val i år.
Ingen bedömare inbillar sig att valet kommer att vara vare sig fritt, rättvist eller legitimt.
Vi kräver att Aung San Suu Kyi och de andra 2100 politiska fångarna släpps, och att regimen tillåter oppositionen att verka inför det stundande valet.
Sverige har också ett ansvar, dels bilateralt men framförallt som medlem i FN och EU, att ytterligare öka trycket på juntan i Burma att röra sig i demokratisk riktning.
Också indirekt bör Sverige utöva påtryckningar.
Burma är medlem i ASEAN och Sverige bör i sina relationer med Indien, Kina, Thailand, Japan och Asean-länderna prioritera utvecklingen i Burma och påverka deras hållning mot militärjuntan.
Sverige bör verka för att fler länder slutar exportera vapen till Burma och för ett globalt vapenembargo mot landet. Sverige och EU bör också ge ett starkare stöd till Burmas demokratirörelse.

Det andra ämnet jag tänkte tala om idag är det internationella förbudet mot klustervapen.
Den så kallade Oslo-konventionen, ett avtal som 104 länder har ställt sig bakom.
Sverige anslöt sig efter mycket om och men till de länder som skrev under avtalet i Oslo i december 2008. Det var efter en långdragen process där regeringen faktiskt aktivt motverkade det som en enig riksdag hade ställt sig bakom.
Regeringen verkade för att undanta den svenska BK90 från förbudet, utrikesministern spelade ner betydelsen av Oslo-processen och menade att det var en ”skönhetstävling” utan faktisk betydelse.
Men till slut så skrev man ändå under. Frid och fröjd kan man då tro – men icke.
Det återstår en hel del arbete. Sverige måste först ratificera konventionen, så att den vinner laga kraft. Sen måste Sverige inleda destruktionen av BK 90.
För att konventionen ska träda i kraft krävs att 30 länder har ratificerat den. Vi har krävt att Sverige skulle för en gångs skull visa framfötterna i det här arbetet och bli ett av dessa första 30 länder. Nu är den chansen borta, i och med att Moldavien och Burkina Faso i går ratificerade konventionen. Nu hör Sverige än en gång till eftersläntrarna i processen, och jag menar att det är ovärdigt ett land som historiskt varit en föregångare inom nedrustning.
När det gäller att skrota det egna innehavet är inte heller här Sverige något föregångsland.
Vi kan jämföra med Spanien som redan avslutat sitt destrueringsarbete efter att på några månader ha förstört inte mindre än 233 261 substridsdelar.
Andra länder som Belgien, Tyskland, Colombia, Norge och Storbritannien har redan inlett arbetet med att skrota sina klustervapen. Varför kan inte Sverige göra detsamma?
Vad är det som är så svårt och tidskrävande i Sverige som är så okomplicerat och enkelt i de här länderna.
Kan det möjligen vara så enkelt att det är viljan som saknas?
Vi kräver därför två saker av regeringen:
· att regeringen skyndsamt ratificerar konventionen,
· att regeringen redovisar hur många substridsdelar Sverige idag är i besittning av, presenterar en tidsplan för skrotningen och sedan redovisar hur detta arbete fortskrider.

2010-02-09

Spännande möte i Alexandria

ANC, Al Fatah och PUK i unikt möte:

Höga företrädare från ANC, Al Fatah och PUK möts i Alexandria för att utbyta erfarenheter och stärka sitt arbete. Mötet arrangeras av Olof Palmes Internationella Center och Socialdemokraterna.
Den 8-11 februari möts höga företrädare från sydafrikanska ANC, palestinska Al Fatah och irakiska PUK för att diskutera en befrielserörelses övergång till ett demokratiskt och modernt parti. ¨
Mötet arrangeras av Olof Palmes Internationella Center och Socialdemokraterna. Det genomförs på Svenska institutet i Alexandria, Egypten.
Deltar gör bland andra Samson Phathakge Makwetla, biträdande sydafrikansk minister för försvars- och militärveteraner, Dr. Nabeel A.R Shaath, medlem i Al Fatahs centralkommitté samt Al Fatahs generalkommissionär för utrikesfrågor, och Abdul-Razzaq Mirza, tidigare minister i Kurdistans regionala regering i Irak. Från Sverige deltar bland andra riksdagsledamot Olle Thorell (s), Ann Linde, Socialdemokraternas internationella sekreterare, samt Olle Burell, Palmecentrets biträdande generalsekreterare.
Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och stärka de tre partiernas arbete, bland annat med föreningsdemokrati och medlemskommunikation.

2010-02-04

Fråga till Åsa Torstensson

2009/10:447 Konsekvenserna av avregleringen av tågtrafiken
av Olle Thorell (s)
till statsrådet Åsa Torstensson (c)
För pendlare som bor längs med Bergslagspendeln, i till exempel Hallstahammar, Surahammar och Fagersta, och som pendlar till Stockholm har konsekvenserna av avregleringen av tågtrafiken inneburit att resekostnaderna ökat med ca 650 kronor per månad. Tågkompaniet trafikerar sträckan mellan Fagersta och Västerås, och SJ mellan Västerås och Stockholm. SJ har nu sagt upp sitt samarbete med Tågkompaniet om gemensamt månadskort för pendlare till Stockholm, därav den drastiska höjningen av pendlingskostnaden. SJ anger att avregleringen är en anledning till att man säger upp avtalet med Tågkompaniet.
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skydda resenärer mot dramatiska prishöjningar i samband med avregleringen av tågtrafiken?

2010-02-01

Nej tack!

Nej tack till anonyma kommentarer på bloggen.
Jag uppskattar kommentarer på bloggen, men jag kommer inte att publicera anonyma kommentarer, man får gärna ha en avvikande mening, men jag tycker att man ska stå för sina åsikter, också på internet.
Kommentarer som attackerar enskilda personer, är kränkande eller innehåller ett språk som jag inte vill ska spridas vidare, kommer inte heller att publiceras.

2010-01-26

Nu får det väl ändå vara nog!


I Aftonbladet igår så passerar två moderata riksdagsledamöter anständighetens gräns. Gunnar Axén som är ordförande i Socialförsäkringsutskottet och Helene Riviére från Stockholm, går till attack mot Alexandra Johansson,trebarnsmamma i Surahammar och numera utförsäkrad från sjukförsäkringen. Det Alexandra har skrivit i Aftonbladet om sitt liv som utförsäkrad, beskrivit den ångest som de nya reglerna har inneburit för henne och den otrygghet som hon ständigt lever med. Svaret hon får från de här två moderaterna är att "hon vill inte försörja sig själv". "Hon vill vara kvar i sjukförsäkringen.....och gå fri från krav". Hela artikeln tar ära och heder av Alexandra, stämplar henne som arbetsskygg och bara ute efter att försörja sig på skattebetalarnas bekostnad.

Jag blir så förbannad! Det här är ett lågvattenmärke av moderaterna av sällan skådat slag!
Jag tar inte ställning till om Alexandra har rätt till sjukersättning eller inte. Jag känner inte henne, jag är ingen läkare och jag förstår att det inte är min roll att värdera hennes tillstånd överhuvudtaget. Men Axén och Riviére har tydligen den kunskapen. De vet tydligen att Alexandra bara är lat och behöver ta sig i kragen. Det är helt vansinnigt!
Hur kan dessa två ta sig rätten att utifrån sin maktposition, fullständigt förödmjuka en enskild utsatt person? Det visar verkligen på den cyniska människosyn som döljer sig bakom moderaternas slipade retorik om arbetslinjen. Det visar att de tar för givet att folk är ena lata smitare som bara vill roffa åt sig av skattepengar. Att bara ha mage att ge sig på en enskild person på det sättet. Det får mig att må illa! Vilken rätt har de att göra det?

Alexandras artikel kan du läsa HÄR

Och Axén och Riviéres sågning kan du läsa HÄR

Axén är inte vilken moderat som helst. Han är ordförande i socialförsäkringsutskottet och "mastermind" bakom lagen om sjukförsäkring och ändringarna i riksdagen.

Både han och Riviére borde omgående be Alexandra om ursäkt. Om de kan fortsätta på sina uppdrag får väljarna avgöra. Jag tror att deras dom kommer att bli hård, för så här får man inte bete sig!
Kritisera gärna våra förslag, förklara för väljarna varför era förslag är bättre. Men ni ska inte ge err på enskilda människor och använda dem som slagträ i debatten! Skäms!

Undrar om de moderata ledamöterna i länet håller med Axén och Riviére? Är det så här debatten ska vara fram till valet också i länet?

2010-01-19

Klustervapenförbudet verkar dröja...

Har just debatterat med utrikesministern om förbudet mot klustervapen. Över ett år har gått sedan Sverige skrev under konventionen i Oslo. Nu krävs tre saker:
1 Att Sverige ratificerar konventionen (gör den till lag)
2 Att Sverige förstör sina egna BK90.
3 Att Sverige redovisar sitt eget innehav av klusterammunition.
Inget av detta har hänt på över ett år, och debatten handlar om varför, och vad som ska hända framöver.
Carl Bildt gav inga nya besked. Arbete pågår, vi återkommer var svaret. Förra året sa han att det hela kunde ta upp till ett decennium. Nu sa han att det kanske inte skulle behöva göra det (men i och för sig har det ju redan gått ett år, så det kanske blir så i alla fall).
På länken kan du se debatten. HÄR
Kommentarer mottages tacksamt.

2010-01-18

Avreglering för avregleringens egen skull?

Tillbaka i vardagen efter helgerna. Ganska skönt faktiskt nu när vi har ett spännande valår framför oss.
Idag har jag debatterat avregleringen av tågtrafiken på P4 Västmanland.
Lyssna HÄR (scrolla fram till ca 15.07)
Debatten kom till stånd tack vare det faktum att SJ nu har sagt upp sitt samarbete med Tågkompaniet om gemensamt månadskort för pendlare till Stockholm. I och med avregleringen så har tydligen inte SJ längre nåt intresse av samarbete med andra aktörer.
Ok....
Den första tanken är förstås att bli förbannad på SJ.
Det är ingen ovanlig reflex för oss som använder deras tjänster här i Mälardalen.
Att få stå på tåget, att tåget är försenat titt som tätt, att man lovade för 10(!) år sen att det skulle ta 39 minuter mellan V-ås och Sthlm, att servicekänslan brister, att inköpta tåg tyvärr inte fungerar i vinterväder, att hala löv på spåren gör trafik omöjlig, att bagagehyllorna på dubbeldäckarna är belägna en brant trappa upp, att priserna fluktuerar värre än Nasdaq-börsen, att förarbrist eller vagnbrist gör att tåg ställs in, att resegarantin är otillräcklig, att mobilsamtal och internetuppkopplingen är usel på tågen etc, etc - det är alla saker som retar oss pendlare till ett lätt vansinne. Men det har vi vant oss vid.
Den här gången beter sig SJ helt logiskt enligt de regler som högerregeringen ställt upp. Marknaden ska avregleras. Vinstmaximering är det viktigaste. Varför ska man samarbeta med konkurrenter, när man genom att inte göra det kan sno åt sig en hacka till, eller öka sin marknadsandel.
Avregleringen gör att SJ beter sig så här. Avregleringen är ett borgerligt påfund.
Moderaterna & Co tror att marknaden kan lösa alla problem. Blir konkurrensen bara fri så kommer marknadens osynliga hand att se till att utbud möter efterfrågan och allt blir bra.
Tyvärr funkar inte verkligheten så.
Sverige kommer att bli det enda landet i Europa med en helt fri tågmarknad. Ingen annanstans har man valt att ha det på det sättet, oavsett vilken färg det är på regeringen.
Vi i det rödgröna alternativet förstår att tågtrafiken inte är vilken marknad som helst, här behövs helhetssyn och ett statligt ansvar. Att få transportsystemet att fungera är för viktigt, miljömässigt och ekonomiskt för att tillåtas bli en marknadsliberal experimentverkstad.
Därför kommer vi göra vad vi kan för att riva upp avregleringen när vi vinner valet!
Vi vill istället identifiera de problem som finns för resenärerna, göra de investeringar som behövs för att öka kapaciteten, aktivt styra SJ och fatta kloka politiska beslut i regionen så att situationen blir bättre.