2008-07-25

Heja ica!


Konsumentmakt funkar. Läs tyst hav av isabella lövin!

Lycka!


Ibland ler golfgudarna. Cg gjorde hole in one på hål 3 i skerike idag.

2008-07-07

På väg till Almedalen

Olle Thorell (s) deltar i Amnesty seminarium om situationen i Kina under Almedalsveckan

Temat för seminariet är vilket ansvar de företag har som finns i Kina och de som sponsrar olympiadenSvenska och internationella företag finns i tusental i Kina Flera sponsrar också de olympiska spelen. Vilket ansvar medför det? Bör företag ta ansvar för kränkningar som sker hos deras leverantörer i andra länder? Har svenska staten ansvar för att skydda människor mot kränkningar som begås genom svenska företags verksamhet utomlands? Vilket ansvar har sponsorerna? Hör idrott, företagande och mänskliga rättigheter ihop? Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp under seminariet.Seminariet genomförs onsdagen den 9 juli på Högskolan i Visby, sal B:24 kl.10.00 -11.30