2009-05-26

Lars stjernkvist


På eu möte i Surahammar

Gå och rösta 7 juni - det spelar roll!

Valet till EU-parklamentet går av stapeln den 7 juni.
Undersökningar visar att få är medvetna när valet äger rum, och ännu färre är engagerade och insatta i vad valet handlar om. Förra gången det var EU-val var deltagandet under 40%. Det är oroväckande för EU-valet är viktigt! Valet handlar om vardagspolitik som rör oss alla.
Vilka kemikalier ska få finnas i tygerna som våra barn har i sina kläder? Hur ska reglerna se ut för reklam riktad mot barn? Hur ska vi komma åt de ockrare som står bakom SMS-lån som ruinerar mängder av människor, framförallt unga?
Valet handlar också om stora ideologiska skillnader mellan arbetarrörelsen och högerkrafterna. Maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare, staten och marknaden och inte minst om kampen för fackliga rättigheter. Laval-målet visar med all tydlighet att det behövs mer av löntagarperspektiv och respekt för fackliga rättigheter i det europeiska samarbetet, och det står vi socialdemokrater för. Det gör inte borgarna.
EU-valet är inte ett val mellan ja eller nej till EU. Det hade vi en folkomröstning om för 15 år sedan. Nu är vi med i EU och vår politik handlar om att föra socialdemokratisk politik på EU-nivå.
EU-valet är inte heller en kunskapstävling om EU:s institutioner. För att rösta i valet behöver man inte ha stenkoll på maktfördelningen mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Alldeles för ofta handlar EU-debatten om EU:s institutioner och organisation. Valet handlar inte om det, det handlar om ett val mellan rött eller blått, mellan höger och vänster, mellan ökade klyftor eller större solidaritet.
Vi befinner oss mitt i en jobbkris, och kampen för nya jobb och ett rättvisare samhälle måste vi föra på alla nivåer, också inom EU-samarbetet. Så en röst på Socialdemokraterna den 7 juni är en röst på följande:
Nya jobb genom investeringar i utbildning och infrastruktur.
När det fattas beslut om utbildning för tillväxt i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning: Fasa ut EU:s jordbruksstöd och investera istället i gemensam forskning och utbildning. Moderaterna förlitar sig istället på gårdagens lösningar.
Trygga jobb genom investeringar för bättre arbetsvillkor.
När det fattas beslut om arbetstagares rättigheter i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning för den svenska modellen - för kollektivavtal och lagstadgad rätt till fackliga stridsåtgärder över gränserna. Moderaterna överger istället svenska folkets intressen.
Gröna jobb genom investeringar i klimatsmart teknik och förnybar energi.
När det fattas beslut om miljön i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning; Driv på för investeringar i modern miljöforskning och klimatsmart teknik, såsom en kraftig utbyggnad av vindkraften i Europa. Moderaterna stoppar istället viktiga klimatinvesteringar och skjuter över ansvaret på andra.
Så avslutningsvis. Valet är viktigt, det handlar om vardagsfrågor, och det är ett val mellan höger och vänster. Rösta i Europavalet den 7 juni!

2009-05-25

Mona talar i västerås centrum


Flera hundra intresserade lyssnade. Huvudbudskapet är att det spelar roll om det är moderater eller sossar som representerar sverige i eu. Vi sätter jobben först och menar allvar när vi vill slåss för den svenska modellen, sänkt ungdomsarbetslöshet och investeringar för att motverka krisens effekter.

2009-05-20

Partiledardebatt och mediagranskningskommentar


Med EU-fanan på plats i kammaren. Reinfeldt låtsas vara både klimatkramare och att det var borgarna som byggde upp överskottet i statens finanser. Falskt i båda fallen. Överskottet som förra regeringen byggde upp har borgarna bränt på skattesänkningar och klimatvurmandet är mer snack än verkstad.
Om man tittar på hur de moderata eu-parlamentarikerna rankas av miljörörelsen så kommer man närmare verkligheten. M-ledamöterna brinner inte direkt för miljöfrågor i den församling som valet gäller.
Reinfeldt dristade sig också att säga att det minsann inte var nån skillnad mellan höger och vänster i försvaret av den svenska modellen på arbetsmarknad. Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Det är klart att det är skillnad, se även där hur Hökmark och Cederschiöld har röstat och uttalat sig om utstationeringsdirektivet.
Reinfeldt sa också nåt "kul" som jag tror slank igenom mediabevakningen. När det gäller försvaret av svenska kollektivavtal så menar vi att Reinfeldt och regeringen varit anmärkningsvärt passiv. Reinfeldt sa då "Vi är beredda att vara aktiva".
Mycket märklig meningsbyggnad tycker jag. Så om man inte gjort ett skvatt så kan man ursäkta det med att man varit beredd på att vara aktiv?
I och för sig är det inte konstigt att moderaterna försöker iklä sig en roll som inte stämmer med verkligheten. Så funkar deras PR-byråpräglade strategi. Framtoning och image, triangulering av motståndarnas frågor och att mynta begrepp som beskriver verkligheten för att tvinga in motståndaren på ens egen debattplanhalva, är beprövad metodik som man kört stenhårt sen valrörelsen 2006. Det är inte konstigt att man fortsätter på det spåret.
Det som är konstigt är att så få genomskådar det hela och att den kritiska granskningen i media av regeringens faktiska politik, framförallt i papperstidningar är så svag.
Jag är inte särskilt konspiratoriskt lagd, men ibland så undrar man.
Läste den HÄR artikeln i ETC om sossebashing som fenomen. Ehrenberg tar ut svängarna i vanlig ordning men han har en poäng.

2009-05-18

Mellanmål med mera

Efter telefonerandet delade jag och Pia Nilsson ut mellanmålspåsar med frukt, godis och information om S politik inför EU-valet, till pendlare utanför stationen i Västerås.


Eu-valkampanj


Jag ägnade eftermiddagen åt telefonkampanjande. Om man ska döma av responsen jag fick på de samtal jag ringde så kommer valdeltagandet bli högt.

2009-05-15

Fler glada elever från Sura


Avslutade årets guidningar av åk 8 från skogslundsskolan idag. Två grupper med glada och intresserade elever som skötte sig exemplariskt.

Frige Aung San Suu Kyi!


Aung San Suu Kyi har fängslats i det ökända Insein-fängelset.
Vi kräver att hon omedelbart friges, och eftersom rapporter kommit om hennes vacklande hälsa, att den burmesiska regeringen ser till att hon får nödvändig vård.
Vi står givetvis också fast vid våra krav på att alla politiska fångar ska släppas och att en dialog med alla relevanta parter från oppositionen och de olika minoriteterna omecdelbart inleds, med målet att övergå till ett sant demokratiskt styre i Burma.
Carl Bildt och den svenska regeringen måste i de allra kraftigaste ordalag fördöma Aung San Suu Kyis fängslande, och har i och med det kommande ordförandeskapet en oerhört viktig roll att spela i EU:s agerande gentemot militärregimen i Burma.
Vi förväntar oss att Carl Bildt axlar det ansvaret och agerar kraftfullt.
Totalt 13 år av de senaste 20 åren har fredspristagerskan och burmesiska demokratiaktivisten Daw Aung San Suu Kyi spenderat i husarrest. Enligt den burmesiska militärjuntans egna lagar kan de bara hålla en person fängslad eller i husarrest ett visst antal år utan rättegång. Om två veckor säger deras egna lagar att de skulle vara tvungna att släppa, eller åtala henne. Alla har varit medvetna om att juntan skulle försöka hitta sätt att hålla kvar Aung San Suu Kyi. Trots att juntan utåt gärna och ofta hävdar att det pågår någon form av demokratisering av landet vittnar många om att det politiska klimatet hårdnat sedan de stora demonstrationerna i september 2007. Ändå kommer beskedet att de låtit arrestera och flyttat henne till Insein-fängelset som en chock.
För ett par veckor sedan började det cirkulera rykten om att den åldrande och fängslade Aung San Suu Kyis hälsa kraftigt försämrats. Samtidigt valde juntan att fängsla hennes läkare och hon fick inte ta emot vård. Det i sig var upprörande.
Nu har hon arresterats och flyttats till Insein-fängelset. Det är inte ett fängelse som alla andra. Det är Burmas största, men också ett av världens mest ökända fängelser. HIV och TBC sprids ohejdat. Sjukvård är det inte tal om. Mat ges knappast efter behov, och kvaliteten på maten brister. Det kommer kontinuerligt rapporter om att de politiska fångarna, som också får utstå tortyr och misshandel, sjuknar in och avlider. Till den platsen skickas nu en av världens mest kända demokratiaktivister och förespråkare av icke-våldsmetoder. Hennes brott är att en man simmade till den trädgård där huset hon satt i husarrest i fanns. Hon satt i husarrest för att hon vann det demokratiska valet som hölls i Burma 1990. Det är fullständigt oacceptabelt.
Jag har idag skickat en skriftlig fråga till Carl Bildt om hur han tänker agera i frågan.

2009-05-08

Skogslundsskolan åk 8

Var på besök i fredags. Glada och frågvisa ungdomar som var tämligen överens om att rösträttsåldern borde sänkas. Nu på fredag kommer resten av åttorna på skogslund till riksdagen, hoppas det blir lika trevligt.


2009-05-06

Privatisering för privatiseringens egen skull!

Nu ska apoteken säljas ut till privata intressenter. Bara en tredjedel ska kvarstå i statlig ägo.
Det finns ett alternativ till den politik som förs. Vi socialdemokrater anser att utförsäljningen av apoteken är helt fel. Vi har inget emot att vissa receptfria produkter säljs på fler ställen än apoteken, det kan vara bra för tillgängligheten för konsumenterna. Däremot anser vi att receptbelagda läkemedel ska säljas som idag. I Norge har man genomfört en liknande reform, där blev effekten högre priser och sämre tillgänglighet. Det finns redan idag konkurrens mellan läkemedelsbolagen om att sälja läkemedel till Apoteket. Distributionskostnaderna är låga, och priset på läkemedel i Sverige är redan idag lågt jämfört med andra länder.Om ett system fungerar, tillgängligheten och servicen är bra och priset är lågt - varför då denna reform?Svaret är att borgarna tror på privatisering för privatiseringens egen skull. Vi sossar ser inte på läkemedel som vilken detaljhandelsvara som helst, vi tycker att läkemedel är en del av sjukvården och att staten ska fortsätta ta sitt ansvar.

EU-valet handlar om vardagsfrågor

Ibland kan jag få känslan av att EU-valet är nån slags kunskapstävling om hur mycket man kan om hur EU är organiserat och vilka institutioner som har makt över vad. En del väljare känner att bara för att de inte har stenkoll på allt så känner de att de inte är "behöriga" att rösta. Ingenting kunde vara mer fel!
EU-valet handlar om samma frågor som riksdagsvalet, samma värderingar och ideologiska vägval som man gör i riksdagsvalet gäller också i EU valet.
Frågan är om man vill ha ett rött eller ett blått europaparlament. Vill man ha moderater som Charlotte Cederschiöld och Gunnar Hökmark där som i princip alltid ställer sig på storföretagens sida, eller vill man ha socialdemokrater som Göran Färm och Åsa Westlund där som slåss för arbetstagarnas rättigheter och vill använda EU som en motvikt till marknaden och storföretagen.
Det valet torde inte vara särskilt svårt.
Valet handlar också om vardagsfrågor.
Här är en länk till ett exempel på detta.
Åsa Westlund talar om färgämnen i godis.
Gå och rösta 7 juni, det spelar roll!

2009-05-04

Vår vårmotion!


Det finns ett bättre alternativ!
Vårmotionen som vi nyss lade i riksdagen visar tydligt på att det faktiskt finns ett alternativ till den, passiva, omoderna och orättfärdiga politiken som den moderatstyrda regeringen står för.
Vi menar precis som mängder av andra bedömare att det är oerhört riskfyllt att vara så passiv som regeringen faktiskt är.
Borgarna försöker framstå som ansvarstagande och måttfulla när de hävdar att de inte har råd att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik, och när de hävdar att det är för dyrt att investera i välfärden genom rejäla förstärkningar till kommuner och landsting.
I själva verket menar vi att det är just genom att göra sådana satsningar som man tar ansvar för att överbrygga kristiderna.
Vi är inte ensamma i vår kritik, till och med nationalekonomen Lars Calmfors, ordförande i regeringens egna finanspolitiska råd, menar att riskerna med att vara för passiv är mycket större än att använda resurser för att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik, och investera i utbildning och välfärd. Precis det som vi socialdemokrater vill göra.
När regeringen sen påstår att de inte har råd så klingar ju det verkligen falskt om man betänker att de minsann har haft råd att sänka skatterna. Mest till de som tjänar mest. 80 miljarder sedan mandatskiftet, 15 miljarder i år, och nu på lånade pengar. Så råd har man minsann haft. Regeringens strategi nu är exakt densamma som vid toppen av högkonjunkturen, sänkta skatter, mest till de som tjänar mest.
Det duger inte!
Vår socialdemokratiska budgetmotion står för en helt annan strategi. Vi tror på politikens möjligheter, och vi har förslagen för att skapa nya jobb och minska klyftorna i samhället.

Här är några av förslagen i korthet:
Kommuner och landsting behöver tydliga ekonomiska besked för att stoppa uppsägningarna och bevara kvaliteten i välfärden. Vi vill stödja kommuner och landsting med totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, 8 miljarder mer än regeringen. 5 miljarder kronor 2009 och 10 miljarder kronor 2010. En del av stödet består av ett tillfälligt sysselsättningsstöd som lättar på bördan för kommunernas lönekostnader. Det har prövats förut med goda resultat. Med vår politik får kommunerna bättre möjligheter att behålla personalen och hålla uppe sysselsättningen.

Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Samtidigt lämnar den största ungdomskullen sedan 60-talet gymnasiet. Socialdemokraterna vill ge alla nittiotalisterna en chans och presenterar ett ungdomsprogram med fler utbildningsplatser, ett Ungdomslyft som ger alla unga utan gymnasieexamen en chans att läsa in gymnasiet, 90 000 fler sommarjobb, traineeprogram i välfärden och starta eget-bidrag även för unga.

Tusentals framtidsinriktade jobb kan skapas i byggbranschen med rätt politik. Dessutom blir bostäderna bättre och klimatsmartare. Vi föreslår ett utvidgat ROT-avdrag för upprustning och energieffektivisering av såväl flerfamiljshus som radhus, villor och bostadsrätter. En extra klimatbonus på max 10 000 kronor kopplas till den enskilda fastigheten. Totalt tillförs sex miljarder kronor till det breda ROT-programmet som bedöms skapa 15 000 fler jobb.

Ett gemensamt program med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för fler miljöfordon som minskar bilismens miljöpåverkan och gynnar svensk fordonsindustri. Det innehåller bland annat en förlängd miljöbilspremie året ut, en tillfällig kombinerad skrotnings- och miljöbilspremie på 25 000 kronor per bil och en enhetlig miljöbilsklassning.

Ett Kunskapslyft om 50 000 utbildningsplatser i komvux/yrkesvux, högskola, yrkesinriktad arbetsmarkandsutbildning, lärlingsutbildningar med mera.

Det tidigare förslaget om ett Kunskapslyft kompletteras med ett Innovationslyft på 1 miljard kronor: bland annat stöd till forskning i småföretag, ökad samverkan mellan näringsliv och forskarutbildning samt lån för uppfinnare.

Totalt bedömer vi att vår politik skapar drygt 100 000 nya jobb och utbildningsplatser.

2009-05-03

Sköna maj välkommen!


Igår grillade vi sparris, inlindade i bacon. ;-)

2009-05-01

Första maj i Surahammar

Jag åkte direkt från Skinnskatteberg hem till Surahammar för att vara med på slutet av majfirandet här. ca 150 pers på torget njöt i vårsolen och fick hör Joel och Erik spela musik samt lyssna till det blivande kommunalrådet Britt-Inger Fröbergs majtal.
Här står hon och Juhanni och är arga på den kassa A-kassan. I vanliga fall ser båda gladare ut!
Ikväll ska jag och sambon till Arboga för att gå på fest som sossarna där ordnat på stadskällaren. Kommunalrådet Olle Ytterberg är inte bara eminent kommunalråd han spelar "lead guitar" i bandet Mr Mean Mustard också. Sånt får man inte missa!Första maj i skinnskatteberg

Jag talade på förstamaj-firandet i Skinnskatteberg idag, rätt mycket folk på torget i länets minsta kommun, ca 80 fick jag det till. Låter inte så mycket, men i procent av befolkningen skulle det motsvara typ 18000 i Stockholm, så det var ju riktigt bra.
Talet följer nedan:
Kamrater, mötesdeltagare!
Jag var här och talade för tre år sen 2006. Tänk vad mycket som har hänt sen dess.
Då var det valår och vi hade en socialdemokratisk regering, arbetslöheten var på väg ner, och högkonjunkturen i hela världen närmade sig sin topp.
Nu har vi en moderatstyrd regering, världen befinner sig i en djup lågkonjunktur som slår skoningslöst mot inte minst våra små kommuner här i Västmanland.
Det som började som en bankkris i USA har blivit till en jobbkris, och en otrygghetskris som på ett eller annat sätt påverkar oss alla.
Jag hade tänkt tala om två saker idag. Först om läget som vi befinner oss i, sedan tänkte jag säga något om våra förslag för att skapa jobb och investera oss genom krisen.
Kamrater!
Sverige står mitt uppe i en jobbkris. Vi är på väg mott massarbetslöshet. Nästa år kan arbetslöheten ligga på 12-13%! Var fjärde metallare är varslad, kommuner och landsting står inför en varselvåg som hotar kvaliteten på välfärden. Var fjärde ungdom under 25 år är arbetslös. Samtidigt står en halv miljon löntagare utanför a-kassan. En a-kassa som regeringen har gjort hälften så bra och dubbelt så dyr. Nästa år beräknas en halv miljon människor i vårt land stå utan arbete.
Vad gör regeringen då? Den här borgerliga regeringen som gick till val på att skapa riktiga jobb. Moderater som kallade sig för det nya arbetarpartiet! Vad har de för plan? Vilken strategi har de tänkt ut?
Ingen plan alls menar jag! Strategin är att sitta still i båten. Hålla sig fast i relingen och skylla på att det stormar i världsekonomin. Littorin säger att 2009 är ett skitår, Borg säger att det är vargavinter. Deras lösning är den vanliga moderata lösningen., Sänkta skatter. Mest för de som tjänar mest. Nu mitt i den djupaste lågkonjunktur är deras recept samma som på toppen av högkonjunkturen. Sänkta skatter. Mest till de som tjänar mest.
Vad som behövs nu är rejäla investeringar i utbildning och välfärd, infrastruktur och ny grön teknik. Inte gammaldags högerpolitik vars enda svar på allting är avregleringar och skattesänkningar.
I övrigt så ägnar de sig bara åt att kommentera och oroa sig över världsläget.
Det duger inte kamrater. En regering har man för att regera – inte kommentera!
Det är klart att krisen i världsekonomin inte kan skyllas på borgarna. Det gör vi inte heller. Men vi menar att det är varje regerings ansvar att göra så mycket den kan för att dämpa effekterna av krisen. Att investera i människors kompetens, och göra statliga satsningar på infrastruktur, utbildning och se till att det finns en dräglig trygghet för de som hamnar i arbetslöshet.
Regeringen menar att sådana satsningar är för dyra, man har inte råd helt enkelt. Men politik handlar om att välja och prioritera. Och Reinfeldt, Maud Olofsson, Hägglund och Björklund, de har minsann prioriterat. De har haft råd att sänka skatterna med 80 miljarder kronor. 15 miljarder i år, nu för lånade pengar!
Regeringen menar att det inte finns så mycket att göra, det är bara att klamra sig fast i relingen och vänta på att det ska sluta blåsa.
Det duger inte. Vi socialdemokrater vill hissa seglen istället, ta tag i rodret och se till att göra det vi kan för att klara oss ur stormen. Se till att vi står väl rustade när konjunkturen vänder, för det kommer den att göra, förr eller senare.
Jag skulle kunna ägna hela mitt tal åt att kritisera borgarna för deras orättfärdiga, omoderna och faktiskt osmarta politik. Men det tänker jag inte göra. Istället vill jag tala om vårt alternativ, våra förslag och vår syn på människan.
Vi tror på människan, vi tror att alla vill ha ett arbete. Vi tror inte att hungriga vargar jagar bäst, utan vi inser att trygghet och minskade klyftor i ett samhälle är bra för alla. Det är bra inte bara utifrån nåt slags rättvisepatos, det är också bra krasst ekonomiskt. För att hålla konsumtionen uppe under dåliga tider så är det dumt att urholka trygghetssystemen. Om arbetstagare är livrädda att förlora sina jobb för att tryggheten är så bedrövlig, så skapar det en stel arbetsmarknad där otrygga arbetare inte vågar byta karriär eller satsa på något nytt.
Kamrater - Vi sätter jobben först! Här är en del av våra förslag:
· Vi vill reparera a-kassan som regeringen har förstört.
· Vi vill investera i välfärden, genom kraftigt ökade resurser till kommuner och landsting redan i år.
· Vi vill investera i småföretagen genom sänkta arbetsgivaravgifter, för det är där de nya jobben kommer att växa fram.
· Vi vill göra kraftfulla klimatinvsteringar, i modern grön teknik. Teknik som skapar nya jobb, nya exportframgångar och ett mer hållbart samhälle.
· Vi vill investera i byggsektorn genom ett omfattande ROT-program, och tidigarelägga infrastruktursatsningar.
· Vi vill avskaffa straffskatten för pensionärer, i ett första steg med 2700 kronor om året.
· Vi vill satsa på kvalificerad yrkesutbildning och fler platser på Komvux och högskolan. För det är genom kunskap vi ska konkurrera, inte genom låga skatter och låga löner!
Det här är några av alla förslag som vi har, jag skulle kunna göra listan mycket längre, men låt mig säga, till de som påstår att vi inte har egen politik att komma med - att vi på varje politikområde har en politik och skarpa förslag. Det finns ett alternativ till den passiva, orättvisa politik som förs! Det alternativet står här idag!
Låt mig också säga något om det kommande EU-valet. Den 7 juni går vi till val. Många rapporter talar om ett ointresse för EU-valet, valdeltagandet väntas bli lågt och kunskapen om valet är litet. Det låter ibland som att väljare tycker att EU-valet är nån slags kunskapstävling om EU:s institutioner, att man måste ha stenkoll på hur EU är organiserat för att bry sig om att gå och rösta. SÅ är det inte! EU-valet handlar om samma saker som riksdagsvalet. Vill vi ha ett rött eller blått Europa? Vill vi ha socialdemokrater i europaparlamentet som kämpar för fackliga rättigheter och rätten att teckna kollektivavtal, eller vill vi ha moderater som Gunnar Hökmark där som i princip alltid ställer sig på storföretagens och marknadens sida? Vill vi ha socialdemokrater där som kämpar för investeringar i nya gröna jobb eller vill vi ha borgare där som tycker att skattesänkningar är viktigare. EU-valet handlar om samma värderingar och ideologiska vägval som här hemma. Så jag vill uppmana alla att gå och rösta i EU-valet! Och berätta för alla ni känner vad viktigt det är och att det handlar om vardagsfrågor och ideologi, inte om ja eller nej till EU eller vem som vet mest om hur EU är organiserat. EU-valet är också ett sätt för oss att visa att vi minsann inte är slagna, att vi är en kraft att räkna med och att regeringen Reinfeldt kan räkna med en rejäl match i valet 2010!
Jag skulle också vilja säga något om läget i partiet och de utmaningar vi står inför. Opinionsläget kunde vara bättre, och den borgerliga pressen ivrigt påhejad diverse proffstyckare och PR-folk framförallt i Stockholmstrakten älskar att måla upp bilden av en arbetarrörelse i kris. Jag skulle vilja bidra med en annan bild. Visst – vi förlorade valet. Vi fick sparken av svenska folket. Vi fick en hemläxa att komma med nya förslag och ny politik. Vi har tagit vår läxa på allvar. Vi har haft rådslag som engagerat hundratusentals människor, och vi har nya vassa förslag.
Vi har valt en ny partiledare som står för ett nytt ledarskap. Mona Sahlin sätter laget före jaget och vill öppna upp partiet för fler grupper i samhället. Hon står för ett lyssnande ledarskap och dialog framför monolog, att släppa fram många talespersoner istället för få. Helt enkelt ett modernt ledarskap. Det är precis det som partiet ville ha, men nu när vi fått det så finns det röster som höjs om att nån måste peka med hela handen, nån måste berätta vad vi ska tycka och så vidare. Struntprat menar jag!
Vårt parti är alla partiets medlemmar. Varje medlem har ett ansvar att bidra till sammanhållningen i partiet. De i rörelsen som ägnar sin mesta tid åt att klaga på partiledningen och organisationen kanske hellre borde rikta udden mot vår verkliga motsåndare – den moderatledda regeringen. För om inte vi som är socialdemokrater talar väl om partiet, vem kommer då att göra det?
Vi har förlorat ett val, men vi har inte förlorat vår själ. Vi står fortfarande för solidaritet, full sysselsättning och ett samhälle där varje individ är fri att förverkliga sina livsdrömmar. Vi står fortfarande för arbetstagarnas rättigheter, fackliga rättigheter och för den svenska modellen på arbetsmarknaden. En del säger att de inte känner igen sig i partiet. Då undrar jag var de har lagt sina glasögon, för våra värderingar är desamma. Det är solidaritetstanken och tron på varje individs inneboende kraft och möjligheter som är grundbulten i vår ideologi, och den ändras inte över tid. Men världen förändras, medborgarnas drömmar och livsmål förändras. Och då måste också våra verktyg förändras.
Opinionsläget kunde som sagt vara muntrare, men jag är ändå hoppfull. Kom ihåg att i princip varenda mätning sedan valet, utom någon enstaka de sista veckorna, visar på maktskifte 2010. Jag är övertygad om att valet kommer att bli jämnt. Det kommer att bli en rysare. Vi går för första gången till val ihop med miljöparitet och vänstern, jag är övertygad om att vara en fördel, inte minst bland yngre väljare.
Men många frågetecken finns. Kommer Sverigedemokraterna att lyckas med sin högerpopulism och skrämselpropaganda. Om arbetslösheten ligger på 12-13% så kanske deras främlingsfientliga budskap går hem hos fler. Vi på den rödgröna sidan har klart deklarerat att vi aldrig någonsin kommer att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Reinfeldt har konsekvent vägrat lämna besked. Den frågan måste vi fortsätta att ställa, och kräva besked.
Moderaternas stödpartier, (Hangarounds) kan inte heller vara säkra på att komma in i riksdagen, KD hänger på gärdesgården, och trots (eller kanske tack vare) Maud Olofssons ”energiska” ledarskap så lever centern också farligt. Valet är ovisst, det kommer att bli jämnt och spännande.
Allt vi kan göra kamrater det är att tillsammans skapa så bra socialdemokratisk politik som vi kan. Sen går vi till val tillsammans med våra samarbetspartier och ber om väljarnas förtroende.
Det är en lång resa kvar, vi kommer att stöta på hinder på vägen, och det enda sättet att göra det på det är att göra det många tillsammans, genom hårt arbete, genom att ta debatten och berätta om vårt alternativ.
Så vi kan väl komma överens här i vårsolen på torget i Skinnskatteberg att den första maj 2009, det var dagen då vi satte igång vårt återtåg.
Vi har några veckor på oss innan EU-valet, och vi har ett drygt år bara till riksdagsvalet. Så låt oss använda den tiden till att tala väl om partiet och varandra, låt oss berätta om den passiva och orättvisa högerregeringen, låt oss ägna tid åt att berätta om våra förslag.
Och slutligen låt oss under hela resan vara trygga i förvissningen om att våra värderingar om jämlikhet och solidaritet är beständiga och livskraftiga.
Det är de som kommer att leda oss till valseger i EU-valet och i valet september 2010 .
Tack för att jag fick komma och tala, och tack för ordet!