2007-04-17

Kommentar till regeringens vårpropp!

Den moderatledda regeringens vårproposition visar tydligt vad som prioriteras av borgerligheten. Klyftorna i samhället ökar och orättvisorna blir större.
Det vore intressant att få veta hur de borgerliga riksdagsledamöterna i länet ser på den fördelningspolitiska profilen i vårpropositionen.
Sedan tidigare har man minskat ersättningarna och gjort det dyrare att vara med i a-kassan. Det missgynnar dem som står utanför arbetsmarknaden. Sedan tidigare har man sänkt inkomstskatterna. Det missgynnar samma grupp. Inte bara arbetslösa, utan också pensionärer, sjukskrivna och studenter.
Frågan från valrörelsen förblir obesvarad:
Hur i hela friden skapas fler jobb av att de arbetslösa blir fattigare?
Nu går högerregeringen vidare.
Man avskaffar fastighetsskatten. Mest gynnas välbeställda villaägare i t.ex Djursholm, Danderyd och Reinfeldts Täby. Förmögenhetsskatten avskaffas. De allra rikaste gynnas återigen.
Fastighetspriserna kommer att gå upp och risken för att bostadsräntorna stiger är överhängande.
Anders Borg som vanligtvis svansar med sin nationalekonomiska kompetens går på tvärs med alla ekonomiska teorier och bedriver en alldeles för expansiv politik mitt under brinnande högkonjunktur. Istället för att gjuta olja på vågorna häller han bensin på elden.
Den kanske största frågan för vår generation är klimatpolitiken. Där omfördelas lite pengar i budgeten, och man ger en slant till alla som råkar ha råd att köpa en ny bil de närmaste två åren. För övrigt intet nytt.
De borgerliga ledamöterna i Västmanland gör ett stort nummer av att man satsar på yrkesutbildningar i gymnasiet. Faktum är att i och med att man skrotade gymnasiereformen så skrotade man också den satsning på lärlingsutbildningar som var planerad till hösten 2007. Man vill sänka kraven på de yrkesförberedande programmen, något både näringslivet och facken är starka motståndare till. Samtidigt minskar man antalet platser till högskolan, minskar anslagen till komvux och tar bort 25-4 kvoten till högskolan. Inte mycket blir kvar av de fagra orden när man ser till hur verkligheten ser ut.
Fler jobb är det mantra man hela tiden upprepar. Men ser man på t.ex ungdomsarbetslösheten så ökar den och det finns inga förslag som har någon effekt för att komma till rätta med den. Man talar om en jobbgaranti som inte egentligen är en garanti, och resurserna till den är löjligt små. Mycket snack och lite verkstad med andra ord.
De slår också på trumman för att man för över medel till flyktingmottagandet. Visst, det är rätt att vi ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Men varifrån tar man pengarna?
Läser man vårpropositionen noga ser man att man tar dessa pengar från biståndet till fattiga människor i världen!
I höstas tog man 1,5 miljarder från biståndet för att täcka svenska företags exportkreditförluster, nu tar man 0,7 miljarder till för att betala flyktingmottagande. Detta är stötande!
Vi socialdemokrater står fast vid det enprocentiga biståndsmålet, även om det nu verkar som om fp och kd har gett upp den tanken och låter moderaterna minska biståndet.
Så vilka är det som får betala skattesänkningarna för dem som har det allra bäst ställt?
Fattiga människor i tredje världen, arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade.
Se där hur fördelningspolitik ser ut i ett borgerligt styrt Sverige.