2010-06-21

Socialistinternationalen


Är i ett varmt New York på socialistinternationalens rådsmöte. 300 delegater från alla världens hörn träffas under två dagar i FN-byggnaden för diskussioner på fyra teman. Klimatet, vägen ut ur finanskrisen och lågkonjunkturen, nedrustning och mellanöstern är alla teman som skulle kunna förtjäna ett varsitt rådsmöte, så talarlistorna är långa. Inte minst debatten om mellanöstern ska bli spännande med tanke på händelserna i samband med Ship to Gaza. Palestinierna, Fatah är här liksom Israeliska Labour och Ehud Barak som ju är försvarsminister, så det lär bli en het debatt.
Vi ska göra vårt inlägg i plenum under temat nedrustning, då vi bl.a ska tala om vårt 12punktsprogram för att bidra den globala nedrustningen. Massvis av bilaterala möten hinner vi också med under debattens gång.

Ovan vi i den svenska delegationen, jag, Kent Härstedt, kollega i utrikesutskottet och Ann Linde, internationell sekreterare.

2010-06-17

Jag kommer rösta Nej! i voteringen om ny kärnkraft

Idag röstar vi om ny kärnkraft ska tillåtas i Sverige eller inte.
Lobbyverksamheten från nej-sidan har varit extremt aktiv, åtminstone i min mailbox. Det här mailet har jag fått i antagligen över tusen ex de senaste dagarna:

Beslutsfattare!
Jag vill att du röstar nej till ny och mer kärnkraft den 17 juni. Kärnkraft är dyrt och farligt. Kärnkraft sänder fel signaler till andra länder som ska bygga energianläggningar. Kärnavfall är ett problem som vi skapat men inte tar ansvar för, ett problem vi sopar under mattan till våra barn och barnbarn. Avfallet är livsfarligt i 10 000-tals år, mycket längre tid än någon mänsklig civilisation överlevt. Förnybart är billigare, snabbare, säkrare. Jag vädjar till din mänskliga övertygelse. Rösta nej 17 juni!
Vänliga hälsningar

XX

Jag håller med om allt och behöver verkligen inte övertygas.
Jag, liksom alla socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister kommer att rösta NEJ!
Vi har en överenskommelse om att kärnkraften över tid ska fasas ut och ersättas av förnyelsebara energikällor. Vi kommer inte att riskera basindustrins behov och sysselsättningen, vi kommer se till att det görs rejäla, långsiktiga satsningar på det förnybara.
Borgarna har en annan överenskommelse som de facto kommer att tillåta en kraftig utbyggnad av kärnkraften. Centern har gjort ett historiskt lappkast och övergett sina tidigare ambitioner på miljöområdet och kommer (med undantag från två rakryggade ledamöter) att rösta ja. Centern försöker desperat motivera sitt lappkast med att det här inte alls innebär nån utbyggnad, samtidigt som moderata och folkpartistiska kärnkraftskramare slår sig för bröstet och säger precis tvärtom.
Långsiktigt? Knappast! Klart besked till väljarna? Nej, inte det heller!
Vill väljarna ha långsiktighet i energipolitiken och ett klart besked om vad som ska gälla, då finns det bara ett alternativ - det rödgröna!
Voteringen kommer att bli jämn, då bara majoriteten bara har två rösters övervikt.
Spännande!

2010-06-07

Den rödgröna tråden!

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Surahammars Kommun har nu kommit överens om att samarbeta efter valet i höst!
Våra tre partier samarbetar på riksplanet, och vi står varandra nära ideologiskt. Därför är det logiskt att vi även samrbetar i kommunen efter valet.
Vi socialdemokrater har egen majoritet i fullmäktige i Surahammar, men vi försöker vara lyhörda för goda idéer varhelst de kommer ifrån. Precis som Bamse säger:" Är man stor och stark, måste man vara snäll!"
Hittills har vi inte haft något organiserat samarbete med något annat parti. I många frågor är partierna i fullmäktige överens om tagen, och vi och vänsterpartiet röstar i de allra flesta fall likadant.
Miljöpartiet har haft ett samarbete med de borgerliga, men har nu bestämt sig för att efter valet samarbeta med oss. Det är vi glada för och vi ser fram emot ett givande samarbete där vi kan fatta kloka beslut för kommunens bästa.
Överenskommelsen är sådan att vi har bestämt att vi ska ha gemensamma gruppmöten efter valet. Det är förberedande möten inför kommunstyrelse och fullmäktige, där vi diskuterar förslagen och bestämmer oss för vår linje.
Vi kommer inte att skriva något gemensamt handlingsprogram, utan vi går till val på vår egen politik och våra egna handlingsprogram.
När vi sedan ser valresultatet så får mandatfördelningen där avgöra hur samarbetet kommer att se ut konkret.

2010-06-01

Israels agerande är skamligt!

Experter på folkrätt, FN:s säkerhetsråd och en i stort sett enig, och med rätta upprörd omvärld fördömer Israels agerande vid bordningen av konvojen Ship to Gaza.
Ett fåtal röster som MUF:s ordförande och enstaka insändarskribenter, försöker i sitt Israelkramande hitta nåt slags rättfärdigande för Israels skurkaktiga beteende.
Det går inte.
Det nuvarande styret i Israel verkar ha våld som en patentlösning på de flesta problem som man ställs inför. Det är en farlig väg som bara bidrar till att ytterligare infektera en redan mycket låst konflikt. Vägen framåt måste vara genom dialog och förhandlingar och att båda parter upphör med våldshandlingar.
Vi fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar och övervåld på humanitära aktivister. Då aktionen skedde på internationellt vatten strider den helt mot folkrätten.
Huvudfrågan får inte glömmas bort. Israels blockad och ockupation måste upphöra. Israels blockad av Gaza gör hela området till ett gigantiskt utomhusfängelse där Israel kontrollerar allt som tillåts komma in eller ut. Detta har lett till ekonomisk kollaps, massarbetslöshet och lidande för Gazas befolkning.
För detta bär Israel ansvaret. Israels allt hårdare attacker mot fredligt motstånd liksom blockaden och ockupationen i hela Palestina måste få ett slut.
Sverige och EU måste agera samordnat. Vi socialdemokrater har länge krävt en suspendering av handelsavtalet mellan EU och Israel. Vi kräver också att Sverige bör ta hem sin militärattaché från Tel Aviv.