2009-11-17

Jobben först-skatt efter bärkraft-välfärd efter behov!

Med förnyad och förtydligad politik i ryggen tar vi nu sikte mot valseger 2010. Nyss hemkomna från vår intensiva jobbkongress, där vi fastställt vår politik, kavlar vi upp ärmarna för att ta itu med det viktiga arbetet.
Vi vill visa väljarna att med socialdemokraterna vid rodret kan vi skapa en bättre framtid för Sverige.
En del kommer omedelbart att märka stora skillnader. De allra rikaste kommer att få betala mer i skatt, och de kommer också att förlora några av de subventioner de fått under den borgerliga regeringen.
Vi kommer i stället att satsa krutet på tre områden som vi anser vara betydligt viktigare för landet än skattesänkningar: framtidens jobb, kunskap och utbildning samt välfärd med kvalitet.
Varje arbetad timme behövs.

Klarar vi inte jobben, klarar vi inte välfärden. Så enkelt är det. När konjunkturen viker behövs kloka satsningar som leder till nya jobb – klimatinvesteringar, investeringar i infrastruktur, utbildning och företagande.
Arbetslösheten bekämpas inte med sämre villkor för de arbetslösa utan med aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärd och företagande. Klassisk socialdemokratisk politik. Några av de förslag om klubbades på kongressen vill vi särskilt lyfta upp:

Vi vill investera i gröna jobb. Statligt riskkapital ska sätta fart på kommersialiseringen av miljöteknik och stödet till miljöteknikexport öka.

Vi vill satsa på framtidsprogram för de kreativa branscherna som sysselsätter allt fler: design, musik, mode, upplevelseindustrin som exempel.
Vi vill se ett bredare ”starta-eget-stöd”; även till unga under 25 år och till dem som vill ta steget från anställd till egenföretagare.
Vi vill ge förstärkt tillgång till riskkapital - främst för småföretag.
Vi vill prioritera sommarjobben i kommunerna. Sommarjobben gör det möjligt för unga att skaffa sig egna kontakter och erfarenheter i arbetslivet. Det första riktiga jobbet är ofta på en arbetsplats där man har sommarjobbat.


Vi vill att varje barn ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. Det vill vi uppnå med planer som är anpassade efter varje elev, och noggrann kunskapsuppföljning. Vi vill dessutom storsatsa på komvux, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och alla delar av det livslånga lärandet. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan 25 års ålder.
Vi vill att samverkan mellan akademi och näringsliv ska stärkas. Många små företag verkar nära högskolorna med verksamhet kopplad till innovationer, forskning och ny teknik.
Vi vill ha en nationell validering av kunskap: kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell.


Vi tycker att valfrihet i välfärden är viktig. De alternativ medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett driftsform. Utföraren kan vara offentlig eller privat, men kvaliteten måste vara hög och likvärdig. Privata ägare ska inte kunna ta ut vinster genom att göra avkall på kvaliteten. Kraven på kvalitet och insyn ska skärpas i alla skattefinansierade verksamheter. Alla utförare, oavsett driftsform, ska leva upp till tydliga kvalitetskriterier.


Vi vill att vårdpersonalen ska få mer tid för patienten. De som arbetar i vård och omsorg måste avlastas pappersarbete och byråkrati för att få mer tid med patienten. Målet är att inom fem år öka vårdpersonalens direkta tid med patienterna från dagens cirka en tredjedel till minst hälften av tiden.
Det här är bara några axplock av alla de viktiga beslut som fattades under jobbkongressen i Älvsjö nyligen.


Vår linje är klar och tydlig och kan sammanfattas i tre starkt ideologiska, tidlösa paroller:

Jobben först – Skatt efter bärkraft – Välfärd efter behov.
Det är socialdemokraternas politik i ett nötskal. Vi kommer att kämpa envist ända fram till valdagen för att vinna förtroende för detta.

Sven-Erik Österberg, Olle Thorell, Pia Nilsson, Margareta Israelsson, riksdagsledamöter (S) i Västmanland

2009-11-02

Minnesvärt!

Ingvar Carlsson höll ett av kongressens absolut bästa tal.
Se det HÄR