2008-02-27

Mer om Suradagarna

Imorse intervjuades jag i radio västmanland om suradagarna.
Om ni vill lyssna så var det ca 7.44 imorse.
Länk till Lyssningsarkivet HÄR.

2008-02-26

Glada suringar på torget i sommar

Igår kväll hade vi sossar i fullmäktigegruppen ett möte där vi diskuterade suradagarnas framtid. Vi var helt eniga om hur vi vill ha det. Det kan sammanfattas i dessa punkter.
Det är klart att det ska vara en festkväll med uppträdande på torget.
Suradagarna är viktiga för kommunen, en positiv händelse som är viktig att vårda.
Att vi har fokus på barn och ungdomar utesluter inte att vi har arrangemang för alla generationer.
En helg i mitten av augusti med barn- och ungdomsaktiviteter är bra. Det ena utesluter inte det andra.
Fler behöver engageras i att utveckla Suradagarna (o andra evenemang i kommunen).
Vi ska kalla till samråd med alla som vill vara med och utveckla Suradagarna.
Nedan följer den text som vi enades om:

"Låt oss hjälpas åt att utveckla Suradagarna!
Efter den livliga diskussion som varit, vill vi berätta var vi står när det gäller Suradagarna.
Sedan starten 1987 har Suraveckan genomgått flera förändringar. Från att ha varit en ren turistsatsning så har evenemanget mer blivit ett tillfälle för alla oss som bor i, och besöker kommunen, att träffas och trivas. De senaste åren har firandet begränsats till ett förlängt veckoslut, aktiviteterna har varit många och antalet besökare likaså.
Vi, som de allra flesta invånare, tycker att Suradagarna är ett positivt och viktigt evenemang. Det är också en viktig del i marknadsföringen av Surahammar som ort att bo och trivas i.
Föreningar och företag visar upp sig och den allt större marknaden i månadsskiftet juni/juli har blivit ett mycket lyckat inslag i den folkfest som Suradagarna är.
Marknaden som Motorcykelmuseet skickligt organiserar lockar besökare från när och fjärran och vi vill förstås att den är kvar.
Många har planerat in den här helgen sen länge, man vill träffa bekanta, mängder av utflyttade surabor hälsar på i hemorten och man bjuder in släkt och vänner till en trevlig helg i Surahammar.
På senare tid har olika förslag diskuterats där en del inslag i Suradagarna flyttas eller tas bort.
Det har vållat starka känslor och vi som förtroendevalda lyssnar och tar till oss.
Därför kommer det i år, precis som tidigare att bli uppträdande på torget en kväll under Suradagarna. Det är viktigt att vårda positiva traditioner och att kommuninvånarna har en torgkväll som är till för alla.
Det är viktigt att torgkvällen blir en trevlig kväll där umgänget och glädjen är det viktiga, och att alkoholförsäljning och förtäring sker på ett ansvarsfullt sätt.
I övrigt ligger den planering som finns fast, med bl.a en helg i mitten av augusti särskilt inriktad på barn och ungdom.
Det ena utesluter inte det andra. Även om vi har fokus på barn och unga, så utesluter inte det evenemang för alla generationer.
Julmarknad, nationaldags- och midsommarfirande och de värdefulla ideella insatser som görs i Ramnäs och Virsbo är också viktiga för helheten.
Vi hoppas att alla vi som bor i kommunen kan hjälpas åt att utveckla alla de här evenemangen. Goda krafter behöver samverka med varandra, inte konkurrera.
Det engagemang som enskilda medborgare, föreningar och näringslivet visat måste vi nu ta till vara. Vi kommer därför bjuda in de ovan nämnda till samråd. Ett samråd där vi alla i kommunen, tillsammans kan planera och utveckla Suradagarna och andra evenemang.
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen:
Olle Thorell, ordf (s) i Surahammars kommun
Anders Tollin, kommunstyrelsens ordförande
Britt Inger Fröberg, ordförande Barn- och bildningsnämnden"

2008-02-22

Äntligen helg


Findus vet hur man bäst varvar ner efter en hektisk arbetsvecka. Iofs har han väl inte jobbat ihjäl sig den här veckan. Heller.

2008-02-20

Borgerlig klimatkollaps


Vår generations kanske största utmaning är klimathotet.
En klimatberedning tillsattes för att över blockgränserna komma överens om de mål och åtgärder som vi i Sverige måste vidta.
Gott och väl så långt. Det är bra om vi kan lyfta avgörande, långsiktiga strategibeslut över partipolitiken och komma överens om spelregler som ska gälla i många år framöver.
Nu har klimatberedningens arbete slutat i oenighet. Ansvaret faller tungt på borgarna, den moderatstyrda regeringen och statsministern.
Vi socialdemokrater vill sänka utsläppen med 40 % till 2020 (10 % mer än borgarna). Vi vill börja omställningen nu, inte låta nästa generation dra det tyngsta lasset. Vi vill satsa på ökad konkurrens på elmarknaden för att pressa elpriserna. Vi vill satsa mer på kollektivtrafiken och prioritera satsningar på järnvägar.
Vi vill ha omfattande klimatinvesteringar istället för skattesänkningar.
Vi har moderna förslag som gör att det går att förena tillväxt med minskade utsläpp av växthusgaser.
Nu har den borgerliga regeringen visat sitt rätta ansikte. Allt tal om miljön verkar ha varit just bara prat. Man förmår inte komma överens inom borgerligheten, än mindre med oppositionen. Folkpartiet kör i en alldeles egen fil och kastar (på sedvanligt populistiskt vis) in kärnkraftsfrågan i slutet av förhandlingarna.
Reinfeldt klampar, mitt under känsliga förhandlingar, in med uttalanden om att utsläppsmålen som diskuteras hotar jobb och sysselsättning.
Borgarna ägnar sig åt att göra utspel mot varandra istället för att komma med ett bud till oppositionen.
Vi menar att Sverige måste fortsätta föregå med gott exempel. Vi menar att det är viktigt att fastställa ett ambitiöst klimatmål, och börja vår omställning nu.
Det är inget hot mot Sveriges utveckling och tillväxt, det är en möjlighet att gå före och skapa tillväxt genom att vara föregångare.
Borgarna verkar vilja skjuta över ansvaret på nästa generation, och på andra länder.
Det duger inte!
Nu slår Reinfeldt plötsligt fast att klimatberedningens arbete är betydelselöst. Vi kan gott vänta några år med att slå fast mål. Det är så att man baxnar!
Det var annat ljud i skällan då Al Gore var här i riksdagen och Reinfeldt lapade i sig berömmet Sverige fick för att vi varit ett föregångsland.
Statsministern visar nu på bristande engagemang, insikt och ledarskap.
Att hävda att mål i klimatarbetet inte är viktigt är ett underkännande av både FN:s och EU:s klimatarbete. Det är tack vare ambitiösa och tydliga mål som Sverige är en ledande nation i omställningsarbetet.
Reinfeldt ryggar tillbaka för allt som rör sig framåt. Alltid är det någon annan som ska göra mer. Alltid kan de egna åtgärderna skjutas lite mer på framtiden.
Men Reinfeldt måste förstå att vi inte har något klimathot framför oss, vi lever mitt i en klimatkris. Då är det sorgligt att konstatera att vi har en regering som inte vågar, orkar eller vill investera i framtiden.

Svar från Bildt

Följande svar fick jag på min fråga ni kunde läsa tidigare.
Inte mycket till svar om man konkret vill veta vilka åtgärder utrikesministern tänker vidta framöver.

Svar på fråga 2007/08:778 av Olle Thorell (s) Folkomröstning i Burma om ny författning

Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka trycket på den burmesiska regimen om att en övergång till demokratiskt styre måste inkludera den politiska oppositionen och etniska minoriteter.

Jag håller med Olle Thorell om att militärregimens uttalande den
9 februari om folkomröstning i maj 2008 om en ny författning, och allmänna val 2010, bör bemötas med skepsis. Arbetet med författningen har varit en intern regimstyrd process och författningen – som ännu inte offentliggjorts – väntas innehålla omfattande rättigheter för militären. Det finns också anledning att hysa tvivel beträffande de nämnda valen 2010, eftersom det meddelats att Aung San Suu Kyi inte kommer att tillåtas delta.

EU:s utrikesministrar underströk den 18 februari att endast en process som inbegriper oppositionens och etniska gruppers fulla deltagande kommer att leda till nationell försoning och stabilitet i Burma. EU upprepade också kravet på att alla politiska fångar måste friges, inklusive Aung San Suu Kyi, samt att en verklig dialog inleds med alla politiska aktörer och fullständig respekt för mänskliga rättigheter och grund­läggande friheter.

Det är angeläget att upprätthålla momentum i det internationella engagemanget och att trycket på regimen består. Sverige kommer även fortsättningsvis att verka aktivt, inklusive inom EU, för att stärka det internationella trycket mot regimen i Burma.

Stockholm den 20 februari 2008


Carl Bildt

2008-02-19

"TCO" i Korea

Idag träffade jag Jay Choi, som arbetar för vad man kalla TCO:s motsvarighet i Korea. Hon berättade om läget i Korea, om hur arbetsmarknaden fungerar och hur man organiserar sig fackligt. Det var nyligen predsidentval i Korea och man är orolig för den riktning som politiken rör sig i. Den koreanska arbetsmarknaden är känd för sina våldsamma konflikter. Den nyvalde konservative presidenten har utlovat ett omfattande reformprogram, ekonomisk tillväxt och ordning och reda.Senare på kvällen var jag hos den koreanska ambassadören och fick möjlighet att diskutera frågan ytterligare.


2008-02-18

Klass 9C i Kungsör och 9A på svt

Var på besök i Kung Karls skola i Kungsör idag. Var med dem på förmiddagen och fick möjlighet att delta på några lektioner, pratade med elever och lärare. Alltid när jag är ute på skolor så kommer jag på vad jag saknar mitt förra jobb som högstadielärare. Visst, det är tungt, slitsamt och inte tillräckligt väl betalt. Men det är ju också ett fantastiskt arbete att få vara med och lotsa ungdomar i deras lärande. Ingenting är riktigt så givande som att ha en riktigt lyckad lektion, där man möts av nyfikenhet och lust till lärande. När man ser det där ljuset tändas i ögonen på ungdomar som har lärt sig något nytt, plötsligt förstått något man inte förstått tidigare eller kommit till insikt om något som tidigare var obegripligt.
9C som jag besökte var en jättetrevlig klass som verkade trivas bra på skolan och med varandra. De var inte nöjda med sitt schema och hade svårt att komma överens om hur de skulle använda sin klasskassa som de samlat ihop. En del gillade inte skolmaten och många tyckte att det var för många prov.
Jag följer också tv-serien om klass 9A. Hoppas att många gör det, det är verkligen en folkbildande serie som visar hur det kan se ut på en svensk skola idag.
Jag håller med om Marie Granlunds uttalanden nedan:
-Äntligen öppnar sig en möjlighet att nyansera bilden av skolan och föra en seriös diskussion om vilka framgångsfaktorer som verkligen ger resultat .
-Det handlar om att våga satsa också på de elever som har de tuffaste förutsättningarna och det handlar om att ge engagerade och duktiga lärare förutsättningar för sitt arbete. Så blir goda kunskaper en realitet för alla, inte bara för de som har de mest gynnsamma hemförhållandena.

I det pågående skolrådslagsarbetet inom socialdemokratin diskuteras just dessa frågor. Hur alla barn får den kunskap de och deras föräldrar har rätt att kräva. Vi vill med hjälp av statliga resurser skapa 100 attraktiva magnetskolor i de mest utsatta områdena som ges förutsättningar att knyta till sig de bästa pedagogerna och den mest spännande pedagogiken. Dessa skolor ska ha ett tydligt uppdrag att fungera som fadderskolor för andra skolor i närområdet, utgöra motorer för pedagogisk utveckling, visa på framgångsfaktorer och sprida goda exempel.

-Jag hoppas att skolministern följer serien och får en växande insikt om att alla kan lyckas bara de får rätt stöd, och att låga förväntningar och sänkta ambitioner inte är rätt väg att gå, avslutar Marie Granlund.


2008-02-14

Fråga till Bildt

Fråga till utrikesminister Carl Bildt

Nyligen har militärjuntan i Burma gjort ett utspel gällande en folkomröstning om den nya författningen. Man har också gjort uttalanden om att senare hålla val för en övergång till ett civilt styre.
Risken är att det här utspelet bara är en skenmanöver för att juntan ska fortsätta kunna klamra sig fast vid makten. Författningen som man refererar till har inte tagits fram på ett demokratiskt vis. Särskilt utvalda har deltagit i utformningen av den, den demokratiska oppositionen, och de etniska minoriteternas företrädare har inte haft möjlighet att påverka processen.
Författningens innehåll har inte presenterats i sin helhet, men av det man vet så är innehållet mest en garanti för att militären ska fortsätta ha den avgörande makten. Bland annat kommer militären att utse en fjärdedel av parlamentet, militären kommer att ha ett stort antal ministerposter reserverade för sig och den som ska inneha premiärministerposten måste ha minst tio års erfarenhet som general. Militären kommer enligt konstitutionen bl.a. att ha veto över beslut som fattas av parlamentet.
Dessutom finns skrivningar om att man inte får inneha ledande befattningar om man är eller har varit gift med en utlänning. Dessa restriktioner omöjliggör förstås för Aung San Suu Kyi att bli premiärminister, och man får anta att just detta är syftet.
Vad avser utrikesministern vidta för åtgärder för att syna den här bluffen och arbeta för att ytterligare öka trycket på juntan i Burma att inleda reella samtal om en verklig övergång till ett demokratiskt styre, där alla relevanta parter får delta fritt?

Olle Thorell (s)

Nedrustningsoffensiv nu!


I riksdagen har vi just haft den årliga utrikespolitiska debatten. Carl Bildt har lagt fram en mångordig men tämligen intetsägande utrikespolitisk deklaration. Den moderate ministern utelämnar eller säger väldigt lite i flera avgörande frågor.
Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör mot vår trygghet är mer aktuell än på länge. Vi socialdemokrater har därför nyligen lagt fram ett tolvpunktsprogram för en svensk nedrustningsoffensiv i riksdagen och vi kräver att regeringen agerar.
Sverige har under lång tid varit ledande i det globala arbetet för kärnvapennedrustning. Den borgerliga regeringen har tyvärr varit underligt passiv i denna ödesfråga.
Målet för oss är en värld fri från kärnvapen. Vägen dit går via kraftfulla kontrollmekanismer och outtröttligt arbete för nedrustning. Så länge något land har kärnvapen kommer andra också att vilja skaffa dem. Så länge kärnvapen finns, finns också risken att de används.
Det finns många hot kopplade till kärnvapen, inte minst risken för att terrorister ska använda massförstörelsevapen. Dessvärre driver terrorismens inneboende logik ständigt på för allt större och allt mer uppseendeväckande attentat.
Idag håller hela världen ögonen på utvecklingen i Nordkorea, Iran, Pakistan, Israel och Indien. Kärnvapenfrågan står därmed högre på dagordningen än på många år.
Men regeringen agerar som sagt väldigt passivt.
I Pakistan är det val om några dagar, situationen är känslig, och den som kommer att vinna valet kommer också att sitta med makten över förödande kärnvapen.
Vilka steg tänker den moderatledda regeringen ta för att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen?
En annan nedrustningsfråga där regeringen lägger händerna på ryggen är den om klustervapen.
Klustervapen är ett avskyvärt verktyg som är ämnat att orsaka största möjliga lidande och död.
Carl Bildt har närmast hånat den process som den socialdemokratiske utrikesministern i Norge satt igång för att förbjuda dessa avskyvärda vapen. Som av en händelse innehar också det svenska försvaret ett klustervapen vid namn bombkapsel 90. Regeringen har försökt finta sig fram till att definiera om begreppet klustervapen så att den svenska bomben inte ska omfattas av förbudet.
Vi socialdemokrater anser att regeringen måste upphöra med denna ovärdiga process, och börja kalla saker vid dess rätta namn. Vi socialdemokrater kräver ett internationellt förbud mot klustervapen. Sverige måste följa det norska exemplet och ansluta sig till de 130 länder som redan är överens om detta.
Det är tydligt att det spelar roll om vi har en socialdemokratisk eller en moderat utrikesminister.
Sverige har spelat en viktig roll i nedrustningsarbetet under många årtionden. Detta ger Sverige trovärdighet och tyngd att använda.
Nu har vi en större möjlighet än på länge att få gehör för nedrustningsarbetet – om vi tar den chansen. Vi kräver att regeringen återigen tar på sig den ledartröja för nedrustning som Sverige tidigare burit.
Urban Ahlin, utrikespolitisk talesman (s) Olle Thorell, utrikesutskottet (s)

2008-02-13

Det spelar roll om det är en moderat eller en sosse som är utrikesminister!

Den utrikespolitiska debatten idag var spännande. Carl Bildt levererade en tämligen intetsägande utrikespolitisk deklaration som utelämnade viktiga områden. Nedrustning, förbud mot klustervapen, Burma, kritik mot USA:s användning av tortyrmetoder som skendränkning, nämndes inte alls eller mycket lite.
Urban Ahlin som är vår talesperson gick till hårt angrepp och kallade deklarationen ett feghetens dokument.
Vi socialdemokrater törs säga att klustervapen ska förbjudas, att USA:s användning av tortyr är oacceptabel och vi lägger fram offensiva förslag för att få igång ett internationellt nedrustningsarbete.
Mitt anförande fokuserade på Asien och ni kan se mitt anförande
HÄR!

Pro västmanland på besökUtrikespolitisk debatt


Årets höjdpunkt för utrikesutskottet i kammaren.
Här är mitt inlägg:

Jag kommer att ägna mitt inlägg åt att tala om Asien. Som mina partikamrater före mig, så kommer jag att fokusera på det hot som den ökade militariseringen och upprustningen innebär.
Utvecklingen i Asien är inte entydig.
Runt hälften av världens fattiga finns i Asien, samtidigt har fler hundra miljoner lyfts ur den värsta fattigdomen.
Mänskliga rättigheter respekteras och demokratin är stark i en del länder.
Samtidigt så kränks de mänskliga rättigheterna och demokratin är obefintlig, eller mycket skör i de flesta av Asiens länder.
Jättarna Kina och Indiens makt på den globala arenan ökar och världens ögon riktas mot dem.
Utvecklingen i Asien kommer att påverka allas vår framtid.
Kina lägger otroliga resurser på att OS i Peking i höst ska bli en propagandaframgång. Skyskraporna växer som svampar ur jorden och tillväxten slår nya rekord.
Asiatisk kultur påverkar oss allt mer.
Hundratusentals svenskar åker till Thailand på sol och badsemester. Ungdomar tågluffar inte genom Europa längre, de backpackar sig genom Asien i stället. Japansk anime och koreansk film ökar i popularitet. Kinesiska är ett vanligt språkval i den svenska skolan.
Men – det finns andra perspektiv.
Asien är den kontinent i världen som upprustar mest. Arméerna växer och moderniseras och kärnvapenhotet är verkligt och skrämmande.
Kina är fortfarande en enpartistat, där mänskliga rättigheter inte respekteras. Kina är också en av världens starkaste militärmakter med en stor kärnvapenarsenal.
Några av världens mest infekterade militära konflikter finns i Asien.
I Afghanistan, i Kashmir, på Koreahalvön, i Burma och på Sri Lanka lever människor under det ständiga hotet av militärt våld.
Häromdagen sköts fredspristagaren och Östtimors president Jose Ramos Horta.
I bl.a. Thailand, Indonesien, Pakistan och på Filippinerna är militären en maktfaktor vars betydelse inte nog kan betonas.
Benazir Bhutto mördades i ett självmordsattentat och fler bombdåd har följt den senaste tiden. Demokratin i Pakistan är minst sagt skör, så det är av största vikt att de uppskjutna valen genomförs och att den avsatta högsta domstolens självständighet återinrättas.
I Afghanistan är våldet ständigt närvarande, och även om framsteg gjorts, så är hotet från Talibanerna kvar. Oroande är också hur man kan se att konflikten regionaliseras till grannstater som Pakistan och Uzbekistan.
Ahmed Rashid en av de ledande kännarna i regionen sa i höstas:
”Det är ingen stor idé att skicka brandkåren till ett hus om grannhusen bebos av pyromaner”.
Ett resultat av fattigdom och konflikt är att opiumindustrin frodas, orsakar kriminalitet och skördar liv långt utanför landets gränser.
Svenska trupper gör en viktig insats i det fredsfrämjande arbetet och att dra undan dem vore ett misstag.
Vi tror att det behövs en bred strategi för Sveriges engagemang i Afghanistan, där mer bistånd är viktigare än fler stridande trupper.
Våldet och konflikterna i Asien är inte bara ett hot mot invånarna där, utan också ett hot mot hela den internationella säkerheten.
Sverige måste vara drivande och aktivt, på alla arenor, för att bidra till att lösa dessa och andra konflikter. Vi måste visa på sambandet mellan å ena sidan fattigdomsbekämpning och en rättvis fördelning och å andra sidan fred och stabilitet.
Ett av många exempel är Burma, ett av världens fattigaste länder, med en av Asiens största arméer.
Efter att protesterna i september brutalt slogs ner, har strålkastarskenet slocknat. Det internationella samfundet har protesterat, vissa sanktioner har stärkts, men juntan sitter kvar i orubbat bo.
Det senaste utspelet från juntan är att man nu utlovar en folkomröstning om den nya författningen (som ingen ännu har sett) och senare val till ett nytt civilt styre.
Det låter lovande, men är nog bara ytterligare en skenmanöver, för att klamra sig fast vid makten.
Författningen som tog fjorton år att ta fram, är i själva verket en garanti för att militären fortsätter att ha den reella makten.
Den gör det omöjligt för Aung San Suu Kyi att bli regeringschef.
Militären kommer att utse en fjärdedel av parlamentet, sex ministerposter är reserverade för militären och den som ska bli premiärminister måste ha varit general i minst tio år.
Sverige måste delta i synandet av den här bluffen, och verka för att EU:s gemensamma ställningstagande stärks ytterligare.
Kraven på att Aung San Suu Kyi, och resten av de politiska fångarna ska släppas måste stå fast.
En dialog mellan alla parter, är den enda vägen framåt.
I den här konflikten, liksom många andra i Asien, spelar Kina en nyckelroll. Trycket på Kina måste bli så starkt att de tvingas agera.
Här kan EU och Sverige spela en större roll.
Avslutningsvis - Om vi ska få en fredligare värld, måste världen rusta ned.
Ska konflikter lösas så måste det gå hand i hand med fattigdomsbekämpning och en mer rättvis fördelning. Nya initiativ måste också tas för nedrustning och avmilitarisering.
Där ser vi socialdemokrater att Sverige kan göra mer. Vi har förslag för detta, det har inte regeringen!

2008-02-02

Välfärdsrådslag


Stefan Löven kom till Ramnäs och ledde ett seminarium om framtidens välfärd. Rådslaget rullar på överallt. Under min tid i politiken har vi aldrig diskuterat ideologi och värderingar så mycket som nu. Jättekul!

Burma womens union


En organisation baserad i thailand som arbetar med att stödja burmesiska kvinnor. Tvångsarbete, slavliknande arbetsförhållanden, prostitution, aids, diskriminering är en del av alla problem som finns för burmesiska kvinnor på flykt i thailand och kina.

Lr i Ramnäs


Mötte lärarnas riksförbunds distriktsstyrelse på torsdagen. Öppen och spännande diskussion om skolan.

Partiets nya lokalerBesök i Kungsör