2008-02-20

Borgerlig klimatkollaps


Vår generations kanske största utmaning är klimathotet.
En klimatberedning tillsattes för att över blockgränserna komma överens om de mål och åtgärder som vi i Sverige måste vidta.
Gott och väl så långt. Det är bra om vi kan lyfta avgörande, långsiktiga strategibeslut över partipolitiken och komma överens om spelregler som ska gälla i många år framöver.
Nu har klimatberedningens arbete slutat i oenighet. Ansvaret faller tungt på borgarna, den moderatstyrda regeringen och statsministern.
Vi socialdemokrater vill sänka utsläppen med 40 % till 2020 (10 % mer än borgarna). Vi vill börja omställningen nu, inte låta nästa generation dra det tyngsta lasset. Vi vill satsa på ökad konkurrens på elmarknaden för att pressa elpriserna. Vi vill satsa mer på kollektivtrafiken och prioritera satsningar på järnvägar.
Vi vill ha omfattande klimatinvesteringar istället för skattesänkningar.
Vi har moderna förslag som gör att det går att förena tillväxt med minskade utsläpp av växthusgaser.
Nu har den borgerliga regeringen visat sitt rätta ansikte. Allt tal om miljön verkar ha varit just bara prat. Man förmår inte komma överens inom borgerligheten, än mindre med oppositionen. Folkpartiet kör i en alldeles egen fil och kastar (på sedvanligt populistiskt vis) in kärnkraftsfrågan i slutet av förhandlingarna.
Reinfeldt klampar, mitt under känsliga förhandlingar, in med uttalanden om att utsläppsmålen som diskuteras hotar jobb och sysselsättning.
Borgarna ägnar sig åt att göra utspel mot varandra istället för att komma med ett bud till oppositionen.
Vi menar att Sverige måste fortsätta föregå med gott exempel. Vi menar att det är viktigt att fastställa ett ambitiöst klimatmål, och börja vår omställning nu.
Det är inget hot mot Sveriges utveckling och tillväxt, det är en möjlighet att gå före och skapa tillväxt genom att vara föregångare.
Borgarna verkar vilja skjuta över ansvaret på nästa generation, och på andra länder.
Det duger inte!
Nu slår Reinfeldt plötsligt fast att klimatberedningens arbete är betydelselöst. Vi kan gott vänta några år med att slå fast mål. Det är så att man baxnar!
Det var annat ljud i skällan då Al Gore var här i riksdagen och Reinfeldt lapade i sig berömmet Sverige fick för att vi varit ett föregångsland.
Statsministern visar nu på bristande engagemang, insikt och ledarskap.
Att hävda att mål i klimatarbetet inte är viktigt är ett underkännande av både FN:s och EU:s klimatarbete. Det är tack vare ambitiösa och tydliga mål som Sverige är en ledande nation i omställningsarbetet.
Reinfeldt ryggar tillbaka för allt som rör sig framåt. Alltid är det någon annan som ska göra mer. Alltid kan de egna åtgärderna skjutas lite mer på framtiden.
Men Reinfeldt måste förstå att vi inte har något klimathot framför oss, vi lever mitt i en klimatkris. Då är det sorgligt att konstatera att vi har en regering som inte vågar, orkar eller vill investera i framtiden.

Inga kommentarer: