2008-02-14

Fråga till Bildt

Fråga till utrikesminister Carl Bildt

Nyligen har militärjuntan i Burma gjort ett utspel gällande en folkomröstning om den nya författningen. Man har också gjort uttalanden om att senare hålla val för en övergång till ett civilt styre.
Risken är att det här utspelet bara är en skenmanöver för att juntan ska fortsätta kunna klamra sig fast vid makten. Författningen som man refererar till har inte tagits fram på ett demokratiskt vis. Särskilt utvalda har deltagit i utformningen av den, den demokratiska oppositionen, och de etniska minoriteternas företrädare har inte haft möjlighet att påverka processen.
Författningens innehåll har inte presenterats i sin helhet, men av det man vet så är innehållet mest en garanti för att militären ska fortsätta ha den avgörande makten. Bland annat kommer militären att utse en fjärdedel av parlamentet, militären kommer att ha ett stort antal ministerposter reserverade för sig och den som ska inneha premiärministerposten måste ha minst tio års erfarenhet som general. Militären kommer enligt konstitutionen bl.a. att ha veto över beslut som fattas av parlamentet.
Dessutom finns skrivningar om att man inte får inneha ledande befattningar om man är eller har varit gift med en utlänning. Dessa restriktioner omöjliggör förstås för Aung San Suu Kyi att bli premiärminister, och man får anta att just detta är syftet.
Vad avser utrikesministern vidta för åtgärder för att syna den här bluffen och arbeta för att ytterligare öka trycket på juntan i Burma att inleda reella samtal om en verklig övergång till ett demokratiskt styre, där alla relevanta parter får delta fritt?

Olle Thorell (s)

1 kommentar:

Catti Ullström sa...

Helt rätt fråga att ställa (och för i övrigt ett fantastiskt inlägg i utrikesdebatten)!

Catti
Burmautskottet