2007-09-27

Visa solidaritet med Burma - bär rött imorgon!Följande SMS sprids nu som en löpeld över världen:

"In support of our incredibly brave friends in Burma: May all people around the world wear a red shirt on Friday, September 28."
Så om ni vill visa att ni bryr er om vad som händer i Burma, ta på er en röd t-shirt imorgon! Det tänker jag göra.

Ett annat sätt att är att stödja Solidaritetsfonden eller Burmakommitten.

Nedan en artikel som Mona Sahlin och andra kvinnliga partiledare i skrivet. Kommer att finnas på aftonbladet, men du kan läsa den här redan nu!

"Burma: vi måste använda vår frihet till att stödja deras
I dag hör vi Burmas folk uttrycka sin längtan efter demokrati och rättvisa. De protesterar mot en militärjunta som i 17 år har förnekat 1991 års Nobel-fredspristagare Aung San Suu Kyis demokratiska partis valseger. Denna fredliga protest, i form av dagliga och allt större demonstrationer, står i skarp kontrast till förtryckarnas grymheter.
Det vi nu ser är en pånyttfödelse av en mycket viktig demokratirörelse i Burma. Stora protester har pågått i över en vecka i de viktigaste städerna i Burma. I måndags tågade över 100 000 munkar på Rangoons gator. Inte på två decennier har så många burmesiska medborgare vågat protestera mot militärdiktaturen. Dessutom har populära artister och de som valdes i demokratiska val 1990 stött det folkliga missnöjet. Det som burmeserna frågar efter är demokrati, nationell försoning och frihet för alla politiska fångar.
Situation har nu uppnått momentum, och är därmed farlig. Militären kan vilken dag som helst använda våld för att få behålla sin makt. Militärdiktaturen har en lång historia av förtryck:
FN:s kommission för mänskliga rättigheter deklarerar att man är ”djupt oroad över de systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter som folket i Myanmar fortsatt utsätts för”. Internationella Röda Korset beräknar att det finns 1 550 politiska fångar i Burma. Internationella fackliga organisationer uppskattar att 800 000 burmeser utnyttjas i tvångsarbete. Enligt ILO är ”det sätt på vilket regeringstjänstemän, och framför allt militären, ostraffat behandlar den civila befolkningen som en enorm källa av slavarbetare, utgör en del av ett politiskt system, som är grundat på användande av våld och förödmjukelser i syfte att beröva befolkningen dess demokratiska rättigheter. Deras handlingar utgör ett allvarligt brott mot mänsklig värdighet.”
Nu när folket i Burma behöver solidaritet kan vi inte förbli tysta. Som kvinnliga politiska ledare vill vi först av allt sända vårt budskap om stöd till Aung San Suu Kyi: den enda fredspristagare som berövats sin rörelsefrihet. Hennes upprop ger eko i oss och vi vill förstärka det: ”Använd er frihet till att främja vår”, lyder hennes ständiga uppmaning. Hon representerar ett folks strävanden efter fred och frihet. De i våra länder som använt all sin kraft för att vinna fred och återerövra frihet vet hur viktigt det är med ett internationellt budskap om stöd.
Vi stödjer det burmesiska folkets mod. De har valt icke-våld för att uppnå en övergång till demokrati. Det är ett föredömligt vägval. Men om inte det internationella samfundet med styrka och beslutsamhet tar över taktpinnen riskerar vi att förlora kraften i detta vägval.
I våra länder, och utifrån de uppdrag vi har, uppmanar vi FN:s säkerhetsråd, den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean, EU samt stormakterna i regionen att garantera Burmas folk respekt för deras grundläggande rättigheter och för en snabb övergång till demokrati, den enda garantin för stabilitet i regionen.
Burma har blivit en universell symbol för diktatur och förtryck. Men landet är också en universell symbol för icke-våldet och modet hos dess folk, liksom tidigare Chile under Pinochet eller Sydafrika under dess mörkaste tid av apartheid.
Att bryta dödläget i Burma skulle det vara ett bevis på det internationella samfundets beslutsamhet att stödja demokratiseringen i Asien."
Undertecknare:Mona Sahlin, Partiledare, Socialdemokraterna, SverigeSégolène Royal, president för regionen Poitou-Charentes, Frankrike Helle Thorning-Schmidt, Partiledare, Socialdemokraterna, DanmarkAichatou Mindaoudou, Utrikesminister, NigeriaMarie Arena, Minister-President för den fransktalande delen av Belgien Zita Gurmai, Ordförande för kvinnorna i Europeiska Socialdemokratiska partiet, MEP, UngernMarina Sereni, Vice ordförande för Olivträds-gruppen i parlamentet, Italien Belarbi Aicha, Styrelsemedlem i Socialistpartiet, Marocko, fd ambassadör och statssekreterareElena ValencianoMartinez-Orozco, MEP, Internationell sekreterare, PSOE, Spanien

Mod i Burma

Inte helt oväntat har nu militärregimen i Burma slagit till med våld mot demonstranterna i Burma.
Vilket mod demonstranterna uppvisar!
Inte bara munkarna utan också alla de människor som bildar mänskliga kedjor runt munkarna. Omvärlden reagerar, Bush inför nya sanktioner, EU uttalar sitt stöd till demonstranterna, Bildt och Gunilla Carlsson gör likartade uttalanden, FN:s säkerhetsråd uttrycker sin oro. Urvattnat förstås, men där sitter ju Kina och Ryssland och driver sin doktrin om att aldrig lägga sig i andra länders inre angelägenheter. Undfallande och fegt tycker jag. Om det ska till en förändring i Burma måste Kina visa generalerna i Burma att nu får det vara nog.

2007-09-25

Utkast till motion mot ordningsbetygen - kommentera gärna!

Västmanland- en ordningsbetygsfri zon

Regeringen har aviserat införandet av ordningsbetyg i grundskolan. Vi anser det vara en återgång till en omodern skola där kadaverdisciplin premieras framför deltagande och en respektfull dialog mellan vuxna och barn.
Vi är givetvis inte emot arbetsro och ordning i skolan. Det är en självklar grundförutsättning för det pedagogiska arbetet, och en viktig arbetsmiljöfråga för både lärare och elever. Däremot ser vi inte hur ordningsbetyg skulle vara till gagn för detta. Lärare, föräldrar och elever behöver tillsammans, i dialog med varandra komma fram till de ordningsregler som ska gälla för skolan.
Att stämpla elever som godkända eller icke godkända vad gäller ordning, kan motverka sitt eget syfte. Att trycka ner elever som redan mår dåligt och är utåtagerande med ett ordningsbetyg, kan verka kontraproduktivt. Ett annat problem är vilka kriterier som ska gälla för god ordning. Är det att sitta tyst och göra som man blir tillsagd? Är det bara sådana elever vi vill ha i våra skolor? Hur mäter man hänsyn gentemot andra? En elev som inte kan göra sina läxor på grund av en omöjlig situation i hemmet, ska den eleven straffas med icke godkänt i ordning och uppförande?
Vi anser att individuella utvecklingsplaner för varje elev är att föredra. Utvecklingsplaner som man i dialog med eleven och föräldrarna fortlöpande utvärderar. Där kommer frågor om uppförande och hänsyn till andra in som en naturlig del i dialogen. Den vägen har större förutsättningar att lyckas med målet att skapa god arbetsro i skolan.
Om skollagen ändras så att ordningsbetyg ska införas i grundskolan, så är det viktigt att kunna mäta den eventuella effekt detta har på ordningen i skolan. Om Västmanland tilläts bli en ordningsbetygsfri zon, så skulle länet kunna användas som jämförelse med andra län där man inför ordningsbetyg i skolan.

Upprop mot arresteringarna i Burma

Ledamöter av Sveriges Riksdag har skrivit ett under ett upprop där de kräver villkorslös frigivning av alla de som arresterats i samband med den senaste tidens demonstrationer i Burma. Initiativet togs av Riksdagens Burmanätverk och Svenska Burmakommittén.


"Swedish MP:s call for immediate release of all activists arrested in Burma Over the last few days, Burma, and Rangoon in particular, has witnessed a number of peaceful manifestations. A few hundred, sometimes thousands of people have been protesting against the ruling juntas catastrophic economic policy. Extreme rises in fuel prices and commodities have left the population in despair. People have taken to the streets, to express their views. Freedom of speech and freedom of assembly are fundamental human rights. No government has the right to take these rights away from their people. We, members of the Swedish parliament, call for: • the unconditional release of all activists who have been arrested under the last few days in Burma. • the unconditional release of all political prisoners in Burma, including NLD leader and Nobel prize laureate Daw Aung San Suu Kyi. • a common EU statement clarifying, that the EU will not tolerate a violent response from the military against the people, who are simply exercising their fundamental right to speak their mind. • clear and decisive action from the UN should the regime in Burma decide to try to curb the demonstrations by violent means."


Members of parliament:

1. Bodil Ceballos 2. Magdalena Streijffert 3. Mikaela Valtersson 4. Mats Pertoft 5. Carina Hägg 6. Olle Thorell 7. Lena Hallengren 8. Andreas Norlén 9. Agneta Berliner 10. Rosita Runegrund 11. Jan Ericson 12. Lars Hjälmered 13. Maw Andersson 14. Kerstin Engle 15. Patrik Forslund 16. Göran Lindblad 17. Leif Pettersson 18. Ulrika Karlsson 19. Gunvor G Ericson 20. Eva Olofsson 21. Margareta B Kjellin 22. Helena Leander 23. Britta Rådström 24. Ulf Holm 25. Finn Bengtsson 26. Cecilia Wigström 27. Hans Rothenberg 28. Cecilia Magnusson 29. Hans Linde 30. Gunnar Axén 31. Margareta Israelsson 32. Eva-Lena Jansson 33. Ulla Andersson 34. Fredrik Malm 35. Anna Bergkvist 36. Eva Selin Lindgren 37. Jan Lindholm 38. Peter Rådberg

Pressmeddelande om läget i Burma

Regeringen måste uttala sitt stöd för den burmesiska frihets- och demokratikampen som växer i styrka dag för dag. Det säger de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Olle Thorell och Magdalena Streijffert i en kommentar till de senaste händelserna i Burma.
- Munkarna, studenterna, oppositionsledare och nunnorna – alla de människor som modigt står upp för demokrati och frihet måste få ett tydligt stöd av omvärlden.
- Sveriges regering borde uttala ett sådant stöd, men något officiellt uttalande om de senaste dagarnas stora demonstrationer har vi inte sett. Däremot har utrikesministern bloggat om att vi med förnyad styrka bör kräva att regeringen respekterar rätten till fredliga protester.
- Vi socialdemokrater hoppas innerligt att protesterna inte kommer att slås ned i nya blodbad och vi kräver att Burmas militärjunta öppnar landet för en demokratiseringsprocess. Människor i Burma kommer inte att nöja sig förrän så sker.

It's alive!

Bloggen lever igen.

Ursäkter till alla trogna läsare. Ni är fler än jag trodde, om jag ska döma av alla som undrat vad som hänt med bloggandet

Har varit en dålig bloggare sen före sommaruppehållet. Flera anledningar till det. En är att jag ville vara ledig från även bloggandet i juli. I augusti reste jag hit och dit i tjänsten. Jag avverkade tre kontinenter på lika många veckor, och hade bara några dagar emellan varje tjänsteresa. Bloggandet kommer nu att återupptas och minst en gång i veckan kommer ni att kunna läsa nya inlägg här.

Hursomhelst sommaren var bra. Jag förstår inte alla som klagat över vad regnigt det varit, det var väl en alldeles vanlig svensk sommar. Sol och regn om vartannat. Vi tillbringade tre veckor på Öland i juli, en vecka regn två veckor sol. Vilsamt och skönt. Golfade, plöjde massor med böcker och vann en fruktkorg på en golftävling. 40-årsfest, mycket lyckad för sambon hanns också med.


De senaste veckorna har varit fyllda av motionsskrivande. Jag sitter nu och försöker få ihop dels egna motioner om bland annat fossilfritt västmanland, en motion om ordningsbetyg, en om Strömsholms kanal, en om ekomuseum bergslagen. Samtidigt så jobbar vi i utskottsgruppen med vår kommittemotion om utrikespolitiken. Jag ska skriva avsnitten som handlar om Asien och handelspolitiken. Det är verkligen nåt att bita i...

Återkommer här vartefter arbetet blir klart.

Nedan lite bilder sen senast:

På kurs i London i augusti. Vi blev visade runt i "the houses of parliament " av en äkta lord. Intressant. Helt vansinnigt egentligen att kunna ärva en plats i parlamentet och inneha den på livstid. England är i många stycken mycket mer av ett klass-samhälle än vi tror.


Kungen av hobbytomatodling (pappa) driver upp tomatplantor som skulle bli typ 80cm höga upp till taknocken. Skulle kunna vara med på bondens egen marknad, men äter helst allt själv. Det bör räcka till efter jul...

I augusti var vi på turné i länet, besökte arbetsplatser, skolor och deltog på partimöten under tre intensiva dagar. Här är vi (länsbänken) på Systemair i Skinnskatteberg. Ett mycket framgångsrikt företag med stora exportframgångar, som verkligen bevisar att vi lever i en globaliserad ekonomi.Deltog på PT:s kongress i Sao Paolo i augusti. President Lula talar till en jublande publik. En häftig upplevelse, även om det inte fanns tolkning just då.Sen fick jag (och ca 100 andra internationella gäster) möjlighet att hälsa på honom. Inte läge för djupare samtal direkt...


Riksdagens högtidliga öppnande förra veckan. Pampigt och kul att få träffa alla kollegorna igen. På kvällen var det opera, första gången jag var på operan i Stockholm. Otroligt vacker byggnad och tjusigt värre, men själva uppsättningen (Cosi fan tutte, Mozart), tja jag vet inte. Opera för mig är starka känslor, blod och krossade hjärtan - den här uppsättningen var mer som Stefan och Christer.... och jag gillar verkligen inte Stefan och Christer.