2011-11-05

Replik till visionsrädda borgare..

Länets borgerliga ledamöter är kritiska till Socialdemokraternas budgetalternativ, men kritiken är ihålig och ogrundad.
Regeringen är passiv och idélös, statsministern varnar för att visioner är farliga.
Rent fånigt blir det när Moderaterna försöker skriva om historien och framställa sig som att alltid ha kämpat för löntagarnas intressen och att man var drivande i kampen mot apartheid.
Vi socialdemokrater är inte rädda för att ha visioner för framtiden och behöver inte skriva om historien för att vara stolta över den.
Sverige behöver en ny politisk färdriktning.
Vi vet hur vi vill att samhället ska se ut – och hur vi ska nå dit.
Ordning och reda i ekonomin är förstås grunden. Med starka, offentliga finanser står vi starka när världsekonomin är i gungning. Vi värnar de offentliga finanserna och därför gäller det att prioritera rätt saker.
Målet för vår politik är full sysselsättning, men också att satsa långsiktigt genom att investera i utbildning, infrastruktur och bostäder.
Vi satsar närmare 7 miljarder kronor i jobb, sommarjobb och utbildning för unga. Regeringen väljer att ge bort pengarna till företag, oavsett om de anställer ungdomar eller inte.
När regeringen föreslår en sänkt krogmoms som kostar mer än 5 miljarder kronor, väljer vi socialdemokrater att i stället investera nära 5 miljarder kronori skolan. För oss är det valet enkelt.
En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del av en väl fungerande arbetslinje. Därför vill vi socialdemokrater satsa på en stark a-kassa som omfattar alla löntagare. Regeringen väljer att låta de som blir arbetslösa tvingas söka socialbidrag.
När regeringen väljer att låsa in människor i den återvändsgränd som fas 3 är, föreslår vi i stället insatser för att förbättra matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens.
Vi väljer också att satsa på utbildning, i form av 57 400 platser inom högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, traineejobb och utbildningsvikariat.
Sverige behöver en ny politisk färdriktning. Vi är inte rädda för visioner, vi tar ansvar för ekonomin och väljer att investera i en kunskapsbaserad ekonomi. Vi har förslagen, visionen och vägen framåt.
De borgerliga protesterna klingar ihåligt.
Sven-Erik Österberg
Pia Nilsson
Olle Thorell
Anna Wallén
riksdagsledamöter för Västmanlands län

2011-11-04

Bortitok!

Bortitok kallas det när nåt gått riktigt snett.
Som regeringens beslut att vara ett av bara 14 länder som röstade nej till Palestinas ansökan om medlemsskap i UNESCO. Skamligt är vad det är och det kommer få långtgående effekter för Sveriges anseende i hela mellanöstern. Som fd ledamot av det svenska Unescorådet är jag särskilt brydd.
Skrev därför en fråga till Carl Bildt:

Till utrikesminister Carl Bildt (M)
Frågan om ett palestinskt medlemskap i FN, FN:s underorgan och andra internationella organisationer är högaktuell. Diskussionen om hur omvärlden ställer sig till palestiniernas begäran om ett fullt medlemskap i FN behandlas nu av stater runt om i världen. Många har redan fattat beslut om att stödja palestiniernas önskan och andra avvaktar.
De senaste dagarna har frågan återigen hamnat på den politiska dagordningen i och med att Sverige överraskande röstade nej till att ge Palestina medlemskap i Unesco. Sverige var ett av bara 14 länder som röstade emot ett palestinskt medlemskap i Unesco. Det är ett avsteg från tidigare svenska hållningar som förvisso varit rätt otydliga men ändå mer balanserade.
Många, både i Sverige och inte minst i MENA-regionen, är förvånade över Sveriges tydliga och relativt solitära ställningstagande i Unesco-omröstningen och frågor ställs från många håll i vilken riktning Sverige egentligen är på väg i Mellanösternpolitiken.
Därför är min fråga följande:
Är det utrikesministerns avsikt att omröstningen i Unesco ska betraktas som indikativ för Sveriges kommande ställningstaganden i frågan om Palestinas medlemskap också i andra underorgan till FN?