2011-11-04

Bortitok!

Bortitok kallas det när nåt gått riktigt snett.
Som regeringens beslut att vara ett av bara 14 länder som röstade nej till Palestinas ansökan om medlemsskap i UNESCO. Skamligt är vad det är och det kommer få långtgående effekter för Sveriges anseende i hela mellanöstern. Som fd ledamot av det svenska Unescorådet är jag särskilt brydd.
Skrev därför en fråga till Carl Bildt:

Till utrikesminister Carl Bildt (M)
Frågan om ett palestinskt medlemskap i FN, FN:s underorgan och andra internationella organisationer är högaktuell. Diskussionen om hur omvärlden ställer sig till palestiniernas begäran om ett fullt medlemskap i FN behandlas nu av stater runt om i världen. Många har redan fattat beslut om att stödja palestiniernas önskan och andra avvaktar.
De senaste dagarna har frågan återigen hamnat på den politiska dagordningen i och med att Sverige överraskande röstade nej till att ge Palestina medlemskap i Unesco. Sverige var ett av bara 14 länder som röstade emot ett palestinskt medlemskap i Unesco. Det är ett avsteg från tidigare svenska hållningar som förvisso varit rätt otydliga men ändå mer balanserade.
Många, både i Sverige och inte minst i MENA-regionen, är förvånade över Sveriges tydliga och relativt solitära ställningstagande i Unesco-omröstningen och frågor ställs från många håll i vilken riktning Sverige egentligen är på väg i Mellanösternpolitiken.
Därför är min fråga följande:
Är det utrikesministerns avsikt att omröstningen i Unesco ska betraktas som indikativ för Sveriges kommande ställningstaganden i frågan om Palestinas medlemskap också i andra underorgan till FN?

Inga kommentarer: