2009-01-31

Investera sverige ur krisen!


Var Mona Sahlins huvudbudskap på stora torget i Västerås idag.
Över 1000 i publiken, fick höra ett inspirerat tal.
Här nedan en debattartikel från oss alla på s-bänken i riksdagen.
Vi får ibland höra att vi inte har egna förslag att komma med. Att vi bara kritiserar regeringen. Det stämmer inte. Vi gör både och.
Av andra får jag å andra sidan lika ofta höra att vi kritiserar regeringen för lite.
Här är vår debattartikel:

Vi vill bygga ett hållbart kunskapssamhälle
Vi befinner oss i en djup jobbkris. I Västmanland har arbetslösheten ökat med över nio procent på ett år. Hundratals personer har varslats om uppsägning och många familjer möter en tuff verklighet. I länet är närmare 200 ungdomar öppet långtidsarbetslösa, därutöver är över 700 är placerade i regeringens så kallade jobbgaranti som varken innehåller utbildning eller praktik som leder till jobb.
I detta dystra läge på arbetsmarknaden samlas vi socialdemokrater till Framtids­dagar i Västerås. För att möta jobbkrisen och ge framtidstro till alla dem som varslats i Väster­ås, Köping och alla andra orter i Sverige har vi tidigare föreslagit ett brett kunskapslyft. Sammanlagt handlar det om 50 000 utbildningsplatser.
Vi förslår spetskompetens­utbildning och vi vill fortsätta att bygga ut högskolan. Vi vill införa utbildningsvikariat där staten subventionerar kommuner som vidareutbildar sin personal och samtidigt tar in ersättare.
Vuxenutbildningen ska ha något att erbjuda både för den som hoppade av gymnasiet och senare vill läsa in gymnasiekompetens och för den som har gått ett ­teoretiskt gymnasieprogram och sedan vill komplettera med mer yrkesspecifik utbildning för att få jobb.
Men vi kan inte stanna där. Möjligheten till en andra och tredje chans till utbildning måste stärkas - inte minst för dem med bristfällig eller äldre utbildning och för att möta företagens behov av kompetens så att de kan anställa.
Därför vill vi investera i ett Kunskapslyft för framtidens arbetsmarknad:
1. Inför traineeplatser i välfärden: Det finns stora behov av nyrekryteringar i den offentliga sektorn inom de närmaste åren, bland annat på grund av pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller till exempel vårdbiträden och yrkeslärare - men också när det gäller andra yrkesgrupper. Till exempel är var femte kommunal ingenjör över 60 år. I stället för att de äldre tar med sig all sin kunskap när de äldre går i pension vill vi nyanställa redan nu, så att de unga som anställs kan få del av sina erfarna kollegors erfarenheter.
2. Utbilda för fler heltider: Många, kvinnor och ungdomar, jobbar mindre än vad de skulle vilja. I Västmanland är 1 500 personer deltidsarbetslösa. Majoriteten av dessa är kvinnor. Inom ramen för den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen förslår vi att de som söker jobb på heltid ska få erbjudande om vidareutbildning så att de lättare kan få ett heltidsjobb. De som har störst risk att bli utförsäkrade från deltidsarbetslöshets­försäkringen ska prioriteras.
3. Bygg en Kompetensförmedling: Den ­borgerliga regeringen har styrt om Arbetsförmedlingens verksamhet så att den idag nästan uteslutande syftar till att kontrollera att de som är arbetslösa söker jobb - inte att de kan få de jobb som de söker. En sådan ­inriktning blir alltmer meningslös ju fler som är arbetslösa - och ju färre jobb som finns. Vi vill bygga om Arbetsförmedlingen till en Kompetensförmedling med fokus på utbildning för att bättre rusta människor för framtidens jobb.
4. Investera i en kompetensförsäkring: Vi måste hitta modeller för vidareutbildning i arbetslivet. Kompetensutbildning får inte reduceras till en privatekonomisk fråga. Män och kvinnor med låg utbildning och låga löner har små chanser att spara ihop till sin egen utbildning. Vi vill nu pröva möjligheten att införa en modell med en kompetens­försäkring som kan omfatta merparten av löntagarna. Fördelen med en försäkring är att alla bidrar och att alla kan få del av insatserna när de behöver utbildning.
Genom att investera i utbildning vill vi ­socialdemokrater bygga ett hållbart kunskapssamhälle för framtiden.
Sven-Erik Österberg, Skinnskatteberg gruppledare i riksdagen, ordförande för jobbrådslaget Margareta Israelsson, riksdagsledamot Västerås
Olle Thorell, riksdagsledamot Surahammar
Pia Nilsson, riksdagsledamot Sala

2009-01-28

Vad sysslar borgarna med i Skinnskatteberg?

I Skinnskatteberg pågår en för borgarna pinsam process. Efter valet 2006 bildade man en knapp majoritet med stöd av Skinnskattebergsdemokraterna. I våras hoppade Skinnskattebergsdemokraterna av samarbetet, och de borgerliga partierna fortsatte att styra, nu i minoritet.
Så långt inga konstigheter.
I höstas hände det då förödande för borgarna att deras budgetförslag förlorade i fullmäktige. En ny majoritet har därmed bildats, socialdemokraterna, vänstern och skinnskattebergsdemokraterna är villiga att ta över makten och styra kommunen.
Så långt inga konstigheter.
Det konstiga inträffar då Carina Sandor (FP) och de övriga borgerliga partierna vägrar att avgå. Man hänvisar till paragrafer i kommunallagen, den lilla skillnaden mellan budgeterna, och att folk har samlats inför fullmäktige för att visa sitt stöd för Carina Sandor.
Man klamrar sig helt enkelt kvar vid makten med alla till buds stående medel. Det är ovärdigt och respektlöst, framförallt mot folket i Skinnskatteberg.
Det har hänt i en mängd kommuner genom åren att majoriteter har växlat under mandatperioder. Det sedvanliga då är att de som har styrt avgår, och lämnar över makten till den nya majoriteten. I Sundbyberg har det skett, i Sörmlands läns landsting har det skett för att nämna två av många exempel.
Så fungerar den representativa demokratin i Sverige. Har man inte stöd för sin politik och en ny majoritet bildas som har stöd för sin politik så avgår man.
Det är att respektera folkviljan och spelets regler.
Föreställ er samma spektakel i riksdagen!
Tänk om folkpartiet skulle få kalla fötter och rösta för socialdemokraternas budgetförslag.
Är det någon som tror att Reinfeldt då skulle klamra sig fast vid makten med hjälp av någon obskyr paragraf i regeringsformen?
Självklart skulle han omedelbart avgå! Lika självklart borde det vara i Skinnskatteberg, men det är det tydligen inte. Principerna för parlamentarism och representativ demokrati gäller lika. Oavsett om det är i Sveriges riksdag eller i lilla Skinnskattebergs fullmäktige.

2009-01-23

Landstingspolitik i Norberg


Deltar idag på s-gruppen i landstinget som har möte i den vackra fullmäktigesalen i Norberg.

2009-01-19

Vapenvila i och för sig, men ändå..

Den här artikeln med mig och Jens Orback gick till media i fredags, sen blev det vapenvila, men det vi skriver gäller till stor del i alla fall. Därför publicerar jag den här:

Vänta inte på Obama!
Israels övervåld i Gaza är ett solklart brott mot internationell och humanitär rätt. Vi kan nu konstatera att Israel inte bara för ett krig mot sin beväpnade motbart Hamas, utan också mycket målmedvetet för ett blodigt krig mot civilbefolkningen i Gaza. Israels oproportionerliga vedergällning, som är en medveten del av deras militära strategi, gör oskyldiga palestinier till måltavlor. Vi delar det ursinne FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon gav uttryck för tidigare under veckan, när Israels attacker även nådde FN-högkvarteret i Gaza.
I debatten framställs ofta Israel och Palestina som två jämbördiga parter, vilket är fel. Israel har inte bara ett större ansvar som den överlägset starkaste parten i konflikten, utan också som ockupationsmakt, vilket regleras av folkrätten. Israel har emellertid rätt att försvara sig mot Hamas raketbeskjutningar, men inom vissa gränser. Dessa gränser överträddes för mycket länge sen.
Vi riktar också skarp kritik mot Hamas och fördömer deras raketbeskjutningar av södra Israel. Deras attacker drabbar civila och strider mot internationell rätt, vilket är oacceptabelt.
Palestinafrågan har gäckat omvärlden i över 40 år, och det är uppenbart att det inte finns någon militär lösning på problemet. Ur detta vansinniga krig som inleddes för tre veckor sedan kommer inget gott. För varje dag som går i krigens tecken, för varje människoliv som går till spillo, tar vi ännu ett steg längre bort från en fredlig och hållbar lösning av Palestinafrågan.
Problemets kärna är Israels ockupation av Västbanken och Gaza, vilket endast kan lösas genom förhandlingar. En tvåstatslösning är den enda realistiska möjligheten för samexistens mellan israeler och palestinier i området. Detta uppnår vi inte genom ännu ett nytt, blodigt krig.
Konflikten är internationell i sin natur och har en påverkansradie som är betydligt större än Israel och Palestina. Israels agerande är fullkomligt arrogant och deras attacker på både civila och internationella organisationer som Röda Korset och FN sker inför öppen ridå. Därför åligger det på det internationella samfundet mycket aktivt engagera sig för att få till stånd en förhandlingslösning. Säkerhetsrådets verkningslösa resolution från förra veckan om eld upphör är det minsta man kan begära. Det är internationellt engagemang på absolut lägsta nivå. Vi måste höja ambitionsnivån bra många steg för att få parterna att lägga ner vapen och komma till förhandlingsbordet. Vi måste finna nya, mer kännbara metoder.
Hade vi varit mer cyniska hade vi trott att det internationella samfundet sitter och väntar på att USA:s näste president Barack Obama ska ingripa och lösa konflikten. Vi hoppas att det inte är så. De civila offren kan inte vänta. EU och Sverige genom EU måste vara mycket aktiva.
När inte parterna hörsammar säkerhetsrådets resolutioner måste vi alltså prova andra metoder. EU är nu i färd med att fördjupa sina relationer med Israel bl.a. finns ett handelsavtal med EU som ligger i pipeline att uppgraderas. Denna process bör avbrytas intill dess Israel går med på vapenvila och kommer till förhandlingsbordet. EU måste visa Israel att det är allvar.
Den svenska regeringen med Carl Bildt i spetsen, har stora möjligheter att driva en tuffare linje i EU. Vi ingår i trojkan och kommer om ett halvår att ta över ordförandeskapet i unionen.
Det är upp till regeringen Reinfeldt att fatta beslut om en tuffare linje mot Israel i EU. Frågan är bara om de vågar och vill?

2009-01-09

Uttalande om Gaza

Jag som alla andra är upprörd över den eskalerande våldsspiralen i Gaza. Följande uttalande har kommit från vårt parti idag:

Attackerna mot Gaza är brutala och våldsamma. Vi fördömer det övervåld som
Israels bombningar och markinvasion inneburit. Det oproportionerliga israeliska
våldet strider mot folkrätten. Det israeliska våldet mot Gaza och raketattackerna
mot Israel måste omedelbart upphöra.
Återigen spelas en tragedi i Mellanöstern upp inför en chockad omvärld. Återigen
är det en förtvivlad civilbefolkning som får betala det fasansfulla priset för det
politiska misslyckandet att skapa fred.
Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden. 1,5 miljoner människor trängs
på en yta stor som ett tredjedels Öland. Varannan person är ett barn. Sedan Israels
bombningar började har nästan trehundra barn dödats. Nära 800 personer totalt
har hittills dödats, tusentals har skadats och hundratusentals kommer att vara
traumatiserade. Det finns inga säkra platser för civilbefolkningen att ta skydd. Det
finns inga skyddsrum, ingenstans att fly, gränsövergångarna är helt stängda. För
varje dödad människa kommer kravet på hämnd att växa. Israels militära invasion
ger inte säkerhet utan göder extremism och fundamentalism.
Konflikten i Mellanöstern berör säkerheten i hela världen. Vi vill se en fredlig
lösning på konflikten med två stater, Israel och Palestina, inom säkra och erkända
gränser. Hamas måste återuppta politiska samtal med den palestinska
myndigheten. Nya steg måste tas mot en förening mellan Gaza och Västbanken.
Israels ockupation av Västbanken måste upphöra. Byggandet av muren på
ockuperad mark och bosättningarna måste upphöra. Det israeliska uttåget ur Gaza
2005 ledde tyvärr inte till en positiv utveckling. De krav vi riktade om ökad
rörlighet för Gazas invånare till Västbanken och över gränsen till Egypten, samt
stopp för nya terrorattacker blev aldrig hörsammade.
Redan innan bombningarna och markinvasionen var livet i Gaza likt ett stort
utomhusfängelse, i stort sett omöjligt att på normalt sätt ta sig ut ifrån eller in till.
Detta har bidragit till en humanitär katastrof. Isoleringen av Gaza måste avbrytas.
Öppna gränsövergångar är en överlevnadsfråga för Gaza och den enda långsiktiga
vägen mot utveckling. Gränsen måste samtidigt effektivt blockera vapen och
krigsmaterial, samt uppfylla legitima säkerhetskrav.
2 (2)
Sverige, EU och FN måste agera för ökad internationell närvaro i Gaza. Som
granne, största biståndsgivare och medlem av den internationella kvartetten har
EU ett särskilt ansvar att driva en kraftfull diplomati för få till stånd en vapenvila
och få igång en ny fredsprocess. En prioritet i EU:s relationer till Mellanöstern bör
vara att verka för mänskliga rättigheter och folkrättsliga principer.
Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och
handelsrelationer som något positivt i internationella relationer. Handeln och
välståndet kring södra Medelhavet måste på sikt öka. EU har idag avtal med Israel
gällande bland annat handel. Det är dock inte rimligt att uppgradera samarbetet
när Israel bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätt. Därför kräver vi
Socialdemokrater att uppgraderingen av EU:s relationer med Israel tills vidare
suspenderas, det vill säga uppskjuta genomförandet av avtalet.
Israel har som andra länder en legitim rätt, enligt FN-stadgan, att skydda sig mot
attacker som riktas mot landet. Hamas och Hizbollah måste omedelbart stoppa
attackerna mot Israel.
Konflikten i Mellanöstern påverkar inte bara Israel och Hamas. Det upptrappade
våldet mot Gaza riskerar att leda till en regional konflikt. Det är viktigt att
regionens länder bidrar till avspänning. Iran, Syrien, Libanon, Jordanien och
Egypten har ett särskilt stort ansvar.
Det finns ett starkt behov av att EU och FN tar initiativ till en regional konferens
som kan säkra fred i regionen långsiktigt.
Socialdemokraterna:
- fördömer det oproportionerliga övervåld som Israels bombningar och
markinvasion inneburit
- kräver omedelbart stopp för raketattacker och terroraktiviteter mot Israel
- kräver att FN:s säkerhetsråd antar en bindande resolution om omedelbar
vapenvila, övervakad av FN
- anser att Sverige bör ställa sig positiv till att bidra till en internationell
övervakningsmission om ett eldupphöravtal blir verklighet
- kräver att Israel som den starkare parten tar ansvar för att nya
fredsförhandlingar upptas
- kräver att livsmedel och nödvändig hjälpmateriel omedelbart förs in
genom en humanitär korridor och att gränsövergångarna till och från Gaza
öppnas på ett sätt som på samma gång säkerställer legitima säkerhetskrav
- kräver att EU:s nya uppgradering av samarbetsavtalet med Israel
suspenderas
- föreslår att EU och FN tar initiativ till en regional fredskonferens i
Mellanöstern där alla berörda parter deltar."