2009-01-09

Uttalande om Gaza

Jag som alla andra är upprörd över den eskalerande våldsspiralen i Gaza. Följande uttalande har kommit från vårt parti idag:

Attackerna mot Gaza är brutala och våldsamma. Vi fördömer det övervåld som
Israels bombningar och markinvasion inneburit. Det oproportionerliga israeliska
våldet strider mot folkrätten. Det israeliska våldet mot Gaza och raketattackerna
mot Israel måste omedelbart upphöra.
Återigen spelas en tragedi i Mellanöstern upp inför en chockad omvärld. Återigen
är det en förtvivlad civilbefolkning som får betala det fasansfulla priset för det
politiska misslyckandet att skapa fred.
Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden. 1,5 miljoner människor trängs
på en yta stor som ett tredjedels Öland. Varannan person är ett barn. Sedan Israels
bombningar började har nästan trehundra barn dödats. Nära 800 personer totalt
har hittills dödats, tusentals har skadats och hundratusentals kommer att vara
traumatiserade. Det finns inga säkra platser för civilbefolkningen att ta skydd. Det
finns inga skyddsrum, ingenstans att fly, gränsövergångarna är helt stängda. För
varje dödad människa kommer kravet på hämnd att växa. Israels militära invasion
ger inte säkerhet utan göder extremism och fundamentalism.
Konflikten i Mellanöstern berör säkerheten i hela världen. Vi vill se en fredlig
lösning på konflikten med två stater, Israel och Palestina, inom säkra och erkända
gränser. Hamas måste återuppta politiska samtal med den palestinska
myndigheten. Nya steg måste tas mot en förening mellan Gaza och Västbanken.
Israels ockupation av Västbanken måste upphöra. Byggandet av muren på
ockuperad mark och bosättningarna måste upphöra. Det israeliska uttåget ur Gaza
2005 ledde tyvärr inte till en positiv utveckling. De krav vi riktade om ökad
rörlighet för Gazas invånare till Västbanken och över gränsen till Egypten, samt
stopp för nya terrorattacker blev aldrig hörsammade.
Redan innan bombningarna och markinvasionen var livet i Gaza likt ett stort
utomhusfängelse, i stort sett omöjligt att på normalt sätt ta sig ut ifrån eller in till.
Detta har bidragit till en humanitär katastrof. Isoleringen av Gaza måste avbrytas.
Öppna gränsövergångar är en överlevnadsfråga för Gaza och den enda långsiktiga
vägen mot utveckling. Gränsen måste samtidigt effektivt blockera vapen och
krigsmaterial, samt uppfylla legitima säkerhetskrav.
2 (2)
Sverige, EU och FN måste agera för ökad internationell närvaro i Gaza. Som
granne, största biståndsgivare och medlem av den internationella kvartetten har
EU ett särskilt ansvar att driva en kraftfull diplomati för få till stånd en vapenvila
och få igång en ny fredsprocess. En prioritet i EU:s relationer till Mellanöstern bör
vara att verka för mänskliga rättigheter och folkrättsliga principer.
Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och
handelsrelationer som något positivt i internationella relationer. Handeln och
välståndet kring södra Medelhavet måste på sikt öka. EU har idag avtal med Israel
gällande bland annat handel. Det är dock inte rimligt att uppgradera samarbetet
när Israel bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätt. Därför kräver vi
Socialdemokrater att uppgraderingen av EU:s relationer med Israel tills vidare
suspenderas, det vill säga uppskjuta genomförandet av avtalet.
Israel har som andra länder en legitim rätt, enligt FN-stadgan, att skydda sig mot
attacker som riktas mot landet. Hamas och Hizbollah måste omedelbart stoppa
attackerna mot Israel.
Konflikten i Mellanöstern påverkar inte bara Israel och Hamas. Det upptrappade
våldet mot Gaza riskerar att leda till en regional konflikt. Det är viktigt att
regionens länder bidrar till avspänning. Iran, Syrien, Libanon, Jordanien och
Egypten har ett särskilt stort ansvar.
Det finns ett starkt behov av att EU och FN tar initiativ till en regional konferens
som kan säkra fred i regionen långsiktigt.
Socialdemokraterna:
- fördömer det oproportionerliga övervåld som Israels bombningar och
markinvasion inneburit
- kräver omedelbart stopp för raketattacker och terroraktiviteter mot Israel
- kräver att FN:s säkerhetsråd antar en bindande resolution om omedelbar
vapenvila, övervakad av FN
- anser att Sverige bör ställa sig positiv till att bidra till en internationell
övervakningsmission om ett eldupphöravtal blir verklighet
- kräver att Israel som den starkare parten tar ansvar för att nya
fredsförhandlingar upptas
- kräver att livsmedel och nödvändig hjälpmateriel omedelbart förs in
genom en humanitär korridor och att gränsövergångarna till och från Gaza
öppnas på ett sätt som på samma gång säkerställer legitima säkerhetskrav
- kräver att EU:s nya uppgradering av samarbetsavtalet med Israel
suspenderas
- föreslår att EU och FN tar initiativ till en regional fredskonferens i
Mellanöstern där alla berörda parter deltar."

Inga kommentarer: