2009-01-31

Investera sverige ur krisen!


Var Mona Sahlins huvudbudskap på stora torget i Västerås idag.
Över 1000 i publiken, fick höra ett inspirerat tal.
Här nedan en debattartikel från oss alla på s-bänken i riksdagen.
Vi får ibland höra att vi inte har egna förslag att komma med. Att vi bara kritiserar regeringen. Det stämmer inte. Vi gör både och.
Av andra får jag å andra sidan lika ofta höra att vi kritiserar regeringen för lite.
Här är vår debattartikel:

Vi vill bygga ett hållbart kunskapssamhälle
Vi befinner oss i en djup jobbkris. I Västmanland har arbetslösheten ökat med över nio procent på ett år. Hundratals personer har varslats om uppsägning och många familjer möter en tuff verklighet. I länet är närmare 200 ungdomar öppet långtidsarbetslösa, därutöver är över 700 är placerade i regeringens så kallade jobbgaranti som varken innehåller utbildning eller praktik som leder till jobb.
I detta dystra läge på arbetsmarknaden samlas vi socialdemokrater till Framtids­dagar i Västerås. För att möta jobbkrisen och ge framtidstro till alla dem som varslats i Väster­ås, Köping och alla andra orter i Sverige har vi tidigare föreslagit ett brett kunskapslyft. Sammanlagt handlar det om 50 000 utbildningsplatser.
Vi förslår spetskompetens­utbildning och vi vill fortsätta att bygga ut högskolan. Vi vill införa utbildningsvikariat där staten subventionerar kommuner som vidareutbildar sin personal och samtidigt tar in ersättare.
Vuxenutbildningen ska ha något att erbjuda både för den som hoppade av gymnasiet och senare vill läsa in gymnasiekompetens och för den som har gått ett ­teoretiskt gymnasieprogram och sedan vill komplettera med mer yrkesspecifik utbildning för att få jobb.
Men vi kan inte stanna där. Möjligheten till en andra och tredje chans till utbildning måste stärkas - inte minst för dem med bristfällig eller äldre utbildning och för att möta företagens behov av kompetens så att de kan anställa.
Därför vill vi investera i ett Kunskapslyft för framtidens arbetsmarknad:
1. Inför traineeplatser i välfärden: Det finns stora behov av nyrekryteringar i den offentliga sektorn inom de närmaste åren, bland annat på grund av pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller till exempel vårdbiträden och yrkeslärare - men också när det gäller andra yrkesgrupper. Till exempel är var femte kommunal ingenjör över 60 år. I stället för att de äldre tar med sig all sin kunskap när de äldre går i pension vill vi nyanställa redan nu, så att de unga som anställs kan få del av sina erfarna kollegors erfarenheter.
2. Utbilda för fler heltider: Många, kvinnor och ungdomar, jobbar mindre än vad de skulle vilja. I Västmanland är 1 500 personer deltidsarbetslösa. Majoriteten av dessa är kvinnor. Inom ramen för den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen förslår vi att de som söker jobb på heltid ska få erbjudande om vidareutbildning så att de lättare kan få ett heltidsjobb. De som har störst risk att bli utförsäkrade från deltidsarbetslöshets­försäkringen ska prioriteras.
3. Bygg en Kompetensförmedling: Den ­borgerliga regeringen har styrt om Arbetsförmedlingens verksamhet så att den idag nästan uteslutande syftar till att kontrollera att de som är arbetslösa söker jobb - inte att de kan få de jobb som de söker. En sådan ­inriktning blir alltmer meningslös ju fler som är arbetslösa - och ju färre jobb som finns. Vi vill bygga om Arbetsförmedlingen till en Kompetensförmedling med fokus på utbildning för att bättre rusta människor för framtidens jobb.
4. Investera i en kompetensförsäkring: Vi måste hitta modeller för vidareutbildning i arbetslivet. Kompetensutbildning får inte reduceras till en privatekonomisk fråga. Män och kvinnor med låg utbildning och låga löner har små chanser att spara ihop till sin egen utbildning. Vi vill nu pröva möjligheten att införa en modell med en kompetens­försäkring som kan omfatta merparten av löntagarna. Fördelen med en försäkring är att alla bidrar och att alla kan få del av insatserna när de behöver utbildning.
Genom att investera i utbildning vill vi ­socialdemokrater bygga ett hållbart kunskapssamhälle för framtiden.
Sven-Erik Österberg, Skinnskatteberg gruppledare i riksdagen, ordförande för jobbrådslaget Margareta Israelsson, riksdagsledamot Västerås
Olle Thorell, riksdagsledamot Surahammar
Pia Nilsson, riksdagsledamot Sala

Inga kommentarer: