2009-03-13

2009-03-052009-03-042009-03-02

Unesco i uganda.


Utbyte pågår mellan våra unescoråd. Uganda är ett fascinerande land med oerhörda möjligheter. Bördigt, gott om vattenresurser, gynnsamt klimat och massor med naturresurser i övrigt. Men också bekymmer. 20 års krig med rebellgrupper, barnsoldater, aids, korruption osv. Dystert förstås, men det finns ljuspunkter och vägar framåt. Mer om det senare