2009-07-01

Storpublik för mona!


Fullsatt när mona frågas ut av adaktusson efter sitt tal, som för övrigt var kanonbra.

Tusen och ett seminarium


Almedalen är större än någonsin. Över 1000 arrangemang! Här ett seminarium om nyliberalismens död. Sanna rayman från svd pulveriserades av katrin kielos från ab. Uppfriskande!

Falsk marknadsföring!

Lägg ner ”Jobbgarantin”!
Jobbkrisen fortsätter att slå mot alla grupper på arbetsmarknaden, men värst drabbade är ungdomarna. Regeringen har fullständigt misslyckats med sin ”jobbgaranti”.
Nästan var tredje ungdom ungdom under 25 saknar arbete idag. Även om den internationella lågkonjunturen förstås spelar roll så kan inte den moderatstyrda regeringen frånsäga sig sitt ansvar. Ungdomsarbetslösheten i Sverige hör till de allra värsta i Europa.
En del övervintrade nyliberaler, med Maud Olofsson i spetsen menar att det är lagen om anställlningsskydd som gör att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är helt fel. Ett sämre anställningsskydd skapar inga fler arbeten, och rustar inte ungdomar för att kunna få arbeten.
Regeringens s.k jobbgaranti är ett exempel på falsk marknadsföring. Det enda ungdomar är garanterade är att de första 6 månaderna av arbetslöshet så har de inte rätt till några aktiva insatser som utbildning eller praktik.
I stället hänvisas deltagaren till det som kallas ”jobb-coachning”, vilket innebär till exempel kurser i att skriva jobbansökningar och CV.
Efter det ska den som söker arbete kunna få tillgång till arbetspraktik eller utbildningsinsatser. Detta har bara skett i undantagsfall. Av de drygt 35 000 inskrivna i jobbgarantin för ungdomar deltog 2 procent i utbildning och endast 5 procent i praktik!
Vi socialdemokrater vill avskaffa regeringens jobbgaranti för unga. I stället vill vi införa en Jobbstart för unga, som plockar upp de bästa delarna från en dansk ungdomssatsning som visat sig framgångsrik.Här är vårt förslag i korthet:
• Lägg ned regeringens misslyckade ”Jobbgaranti för unga”.´
• Ersätt den med en Jobbstart för unga med utbildningsstart för unga mellan 18 och 24 år.
• Jobbstarten ger möjlighet till utbildning, praktik och jobb för unga.
• Jobbstarten ger rätt till insatser direkt när det behövs – utan passiv väntan.
• Jobbstarten ställer också krav – med en utbildningsstart. Senast efter ett års arbetslöshet ska unga vara skyldiga att gå en yrkesinriktad utbildning.
Varje regering är skyldig att göra det den kan för att motverka krisens effekter, men borgarna sitter still i båten, klamrar sig fast i relingen och hoppas att stormen ska bedarra. Det duger inte! Ungdomar i Sverige och Västmanland förtjänar bättre. Passivitet kan vara förödande för en ung människa, och de mänskliga priset som får betalas för regeringens handlingsförlamning är oerhört högt.
Ungdomar förtjänar att få en vettig chans att komma in på arbetsmarknaden!