2009-12-23

God jul till alla!

Bloggen och jag tar lite julledigt nu och återkommer efter nyår. Det har varit en intensiv höst (som vanligt), och lite julvila känns välbehövligt. Hösten har präglats av sjukförsäkringsdebatt, klustervapen, klimatdebatt både globalt och lokalt med Förbundet Agenda21 ordförandeskapet, listfastställande (är det ens ett ord?), och utrikespolitik.
Önskar alla trogna bloggläsare en riktigt god jul och ett gott nytt valår!

2009-12-18

Stoppa utförsäkringarna, gör om, gör rätt!

Olle Thorell, riksdagsledamot (s) och Pia Nilsson, riksdagsledamot (s) om sjukförsäkringen;

Över 600 västmanlänningar riskerar att utförsäkras från sjukförsäkringen nästa år.
Protesterna mot denna politik har inte bara kommit från oss i oppositionen, utan också från mängder av remissinstanser, och försäkringskassans generaldirektör avgick till och med i protest mot utsorteringspolitiken. Allt detta verkar ha gått den moderatstyrda alliansen förbi.
Vi skulle aldrig komma på tanken att utförsäkra människor ur sjukförsäkringen, varken nu eller i framtiden.
Den som är sjuk måste har rätt till en rimlig ersättning under tiden man blir frisk. Att man ens ska behöva säga det är ett bevis på hur snett det har gått.
Vi är givetvis för att varje arbetad timme behövs, och att om man har viss arbetsförmåga så ska man få stöd och hjälp för att kunna hitta ett arbete där arbetsförmågan tas till vara. Vad vi inte förstår är varför folk först måste utförsäkras för att sen få stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Det är också obegripligt att deltidssjukskrivna nu tvingas ta tjänstledigt från sina arbeten för att bli heltidsarbetssökande!
En stor grupp av försäkringslösa växer nu fram som en konsekvens av regeringspolitiken. Det är ovärdigt vårt välfärdssamhälle. Regeringen har länge dolt sin politik bakom en retorik att man ska satsa på arbete framför bidrag. Det ska löna sig att arbeta har varit parollen. Vad man egentligen säger är: Det ska kosta att bli sjuk! (eller arbetslös för den delen).
Vår uppmaning till regeringen är: Stoppa utförsäkringarna, gör om och gör rätt!
Det kommer vi att göra om vi vinner valet!

2009-12-15

Radio-rond 2 om sjukförsäkringen.

Debatterat med Jessica Polfjärd, moderat riksdagsledamot, om sjukförsäkringen. Hon, precis som hela alliansen levererar fler frågor än svar till oroliga människor som undrar vad som kommer att hända efter nyår. Bara i Västmanland är det över 600 personer som riskerar att bli utförsäkrade. Bort-i-tok var ordet!
Lyssna Här! (scrolla 12 min in på klippet)

Rödgrön offensiv för klimatet!

Det rödgröna samarbetet presenterar sex förslag inför klimattoppmötet i Köpenhamn:

En internationell avgift på utsläpp från flyg och sjöfart. Flygets och sjöfartens utsläpp är i dag oreglerade.
Global utsläppshandel. Åtminstone inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin.
Säkra biståndet. För en rödgrön regering är det otänkbart att finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder går ut över fattigdoms­bekämpning.
Inrätta en global klimatfond. En sådan klimatfond bör skapas inom klimatkonventions regi och finansieras av de rika länderna.
Lös samtidigt frågan om tekniköverföring. Handlingsplanen, The Bali Action Plan, har till syfte att vägleda förhandlingarna inför Köpenhamn i år.
Våga gå före. EU borde redan nu ha lovat utsläppsminskningar på minst 30 % för att sätta press på USA och Kina.

2009-12-11

Radiodebatt om utförsäkringarna

Debatterade med Agneta Berliner i P4 idag. Teknikstrul gjorde att min motdebattör inte fick komma till tals förrän på slutet, synd tycker jag. Jag hade massor med frågor som jag skulle ha velat ställa om det här stolleprovet till lagstiftning som högern genomför trots massiva protester.
För första gången svor jag i radio. Men det var motiverat.
Lyssna HÄR
Scrolla till kl 15.13 (11dec)

2009-12-08

Så urbota dumt!

Ingen kan ha missat den senaste tidens debatt om regeringens cyniska, kallhamrade politik vad gäller sjukförsäkringen. Jag har sällan mött på sån ilska hos folk, nu får det väl för f##n vara nog!, verkar vara den allmänna uppfattningen och jag håller helt med.
När beslutet om den sk "rehabiliteringskedjan" fattades i riksdagen så brast lyckliga borgerliga ledamöter ut i en spontan applåd i kammaren. Applåder efter beslut i kammaren hör verkligen till ovanligheterna, det har bara hänt två gånger denna mandatperiod, först när avdraget för hushållsnära tjänster klubbades och andra gången om just sjukförsäkringen.
KLIPPET kan du se här
Undrar hur många som är stolta över det idag?

Mona Sahlin skriver om hur vi socialdemokrater ser på det hela.
LÄS HÄR.

Ratad artikel...fast bra!

Ibland när jag möter våra sympatisörer så får jag höra att vi inte hörs tillräckligt i media och borde protestera mer mot vad borgarna gör. Jag brukar förklara att vi inte får in allt vi skriver i tidningen, att alla besök vi gör inte täcks av media och att många utspel vi gör inte "intresserar" media. Så är det, och jag kan leva med det, det är många som vill ut med sitt budskap, men det är förstås frustrerande också. Här nedan kommer ett exempel på artikel jag skickat in till länets media som inte publicerades. Jag tyckte den var bra, men det gjorde inte redaktörerna.

Politik är viktigare än PR-trick!

Regeringen Reinfeldt har en idé om hur landet ska skötas som förskräcker. Den verkar gå ut på följande. ”Dra ner på i stort sett allt de första tre åren och fläska sen på under valåret, så går vår politik hem i stugorna.” Men, Reinfeldt, det är inte så det funkar. Man kan inte sköta landet som om det vore en PR-firma!

Låt oss vara ärliga: vi brottas just nu med en jobbkris som vi inte sett jämförelse till sedan början av 1990-talet. Hur skapar vi då fler jobb?
Det rödgröna svaret på den frågan är givet: Investera och utbilda. Genom smarta investeringar i framtidsbranscher, som besöksnäring, miljöteknik och högteknologi skapar vi fler jobb -både nu och i framtiden. Genom att erbjuda arbetslösa kompetensutveckling rustar vi människor så att deras chans till nytt jobb ökar när konjunkturen vänder.

Detta är vår linje: smarta investeringar för framtiden parallellt med rejäla satsningar på kompetensutveckling. Det här är inget nytt. Det är klassisk socialdemokratisk politik när den är som bäst.

Borgarnas svar på frågan om hur vi skapar fler jobb stavas jobbcoach och jobbgaranti, men är i praktiken tämligen innehållslöst.
Genom att misstänkliggöra och skuldbelägga människor som förlorat jobbet har regeringen gjort arbetslösheten till den enskildes angelägenhet. Det här är kanske rätt och riktigt, rent PR-mässigt, men särskilt ansvarstagande och långsiktigt är det väl inte?

Nå, hur sköter Reinfeldt landet, då? I mitt tycke går det att likna vid en grävskopa som under tre års tid grävt stora hål i välfärden, men där man nu, ett år före valet, skyfflar igen lite symboliskt med en spade, och har mage att kalla det hela ”satsningar”.

Nu är jag rätt övertygad om att svenska folket genomskådar detta. Väljarna är smartare än så. Ingen lurar väljarna ostraffat, Reinfeldt.

Regeringens valpropaganda stavas: ”lite åt alla”. Förra veckan var det kommuner och landsting som tilldelas en engångssumma nästa år. I förrgår var det studenterna, och i går pensionärerna.

Reinfeldt har – under de tre första åren av hans regeringsinnehav - plockat bort både hjul, motor och underrede på denna bil som får symbolisera Sverige.
Att han sista året hänger upp en doftgran i backspegeln förbättrar inte läget.

Sverige ska vara ett välfärdsland både nu och i framtiden. Ska vi lyckas med det måste vi konkurrera med kunskap och kompetens. Och landet måste styras av en regering som ser längre än till den 20 september 2010.

Olle Thorell (S), riksdagsledamot Surahammar.

2009-11-17

Jobben först-skatt efter bärkraft-välfärd efter behov!

Med förnyad och förtydligad politik i ryggen tar vi nu sikte mot valseger 2010. Nyss hemkomna från vår intensiva jobbkongress, där vi fastställt vår politik, kavlar vi upp ärmarna för att ta itu med det viktiga arbetet.
Vi vill visa väljarna att med socialdemokraterna vid rodret kan vi skapa en bättre framtid för Sverige.
En del kommer omedelbart att märka stora skillnader. De allra rikaste kommer att få betala mer i skatt, och de kommer också att förlora några av de subventioner de fått under den borgerliga regeringen.
Vi kommer i stället att satsa krutet på tre områden som vi anser vara betydligt viktigare för landet än skattesänkningar: framtidens jobb, kunskap och utbildning samt välfärd med kvalitet.
Varje arbetad timme behövs.

Klarar vi inte jobben, klarar vi inte välfärden. Så enkelt är det. När konjunkturen viker behövs kloka satsningar som leder till nya jobb – klimatinvesteringar, investeringar i infrastruktur, utbildning och företagande.
Arbetslösheten bekämpas inte med sämre villkor för de arbetslösa utan med aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärd och företagande. Klassisk socialdemokratisk politik. Några av de förslag om klubbades på kongressen vill vi särskilt lyfta upp:

Vi vill investera i gröna jobb. Statligt riskkapital ska sätta fart på kommersialiseringen av miljöteknik och stödet till miljöteknikexport öka.

Vi vill satsa på framtidsprogram för de kreativa branscherna som sysselsätter allt fler: design, musik, mode, upplevelseindustrin som exempel.
Vi vill se ett bredare ”starta-eget-stöd”; även till unga under 25 år och till dem som vill ta steget från anställd till egenföretagare.
Vi vill ge förstärkt tillgång till riskkapital - främst för småföretag.
Vi vill prioritera sommarjobben i kommunerna. Sommarjobben gör det möjligt för unga att skaffa sig egna kontakter och erfarenheter i arbetslivet. Det första riktiga jobbet är ofta på en arbetsplats där man har sommarjobbat.


Vi vill att varje barn ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. Det vill vi uppnå med planer som är anpassade efter varje elev, och noggrann kunskapsuppföljning. Vi vill dessutom storsatsa på komvux, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och alla delar av det livslånga lärandet. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan 25 års ålder.
Vi vill att samverkan mellan akademi och näringsliv ska stärkas. Många små företag verkar nära högskolorna med verksamhet kopplad till innovationer, forskning och ny teknik.
Vi vill ha en nationell validering av kunskap: kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell.


Vi tycker att valfrihet i välfärden är viktig. De alternativ medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett driftsform. Utföraren kan vara offentlig eller privat, men kvaliteten måste vara hög och likvärdig. Privata ägare ska inte kunna ta ut vinster genom att göra avkall på kvaliteten. Kraven på kvalitet och insyn ska skärpas i alla skattefinansierade verksamheter. Alla utförare, oavsett driftsform, ska leva upp till tydliga kvalitetskriterier.


Vi vill att vårdpersonalen ska få mer tid för patienten. De som arbetar i vård och omsorg måste avlastas pappersarbete och byråkrati för att få mer tid med patienten. Målet är att inom fem år öka vårdpersonalens direkta tid med patienterna från dagens cirka en tredjedel till minst hälften av tiden.
Det här är bara några axplock av alla de viktiga beslut som fattades under jobbkongressen i Älvsjö nyligen.


Vår linje är klar och tydlig och kan sammanfattas i tre starkt ideologiska, tidlösa paroller:

Jobben först – Skatt efter bärkraft – Välfärd efter behov.
Det är socialdemokraternas politik i ett nötskal. Vi kommer att kämpa envist ända fram till valdagen för att vinna förtroende för detta.

Sven-Erik Österberg, Olle Thorell, Pia Nilsson, Margareta Israelsson, riksdagsledamöter (S) i Västmanland

2009-11-02

Minnesvärt!

Ingvar Carlsson höll ett av kongressens absolut bästa tal.
Se det HÄR

2009-10-31

Jobbkongressen stakar ut vägen.

Jobbkongressen börjar lida mot sitt slut. Jag blir alltid så upprymd och glad då jag på ett eller annat sätt deltar på våra kongresser, det må vara distriktskongresser, extrakongresser eller som nu ordinarie partikongress. Dels så är det förstås kul att träffa en massa partikamrater, men framförallt är det högtidligt och ett uttryck för att vi verkligen är en demokratisk folkrörelse. Vi är inte som en del andra partier toppstyrda kampanjorganisationer. Vi är en levande folkrörelse som bygger sina beslut på medlemmarnas engagemang och deltagande. Ett exempel på det är att vi i år hade över 1200 motioner att behandla på kongressen. Moderaterna hade på sin senaste stämma 57! Det säger något.
Västmanlandsdelegationen har gjort ett jättebra jobb, fått igenom en del ändringsförslag och varit väldigt aktiva i talarstolen.
Besluten som har fattats har varit framåtsyftande och kloka. Borgerlig media har förutsagt uppslitande strider om centrala områden och att partistyrelsen skulle få stryk i en del av dem. Av detta blev intet. Partiet står stadigt och starkt bakom partiledningen i alla viktiga frågor.
Jag känner verkligen att vi socialdemokrater går stärkta ur den här kongressen och vår riktning framåt har stakats ut. Mona Sahlin koncentrerade budskapet bäst i sitt inledningstal:
JOBBEN FÖRST - SKATT EFTER BÄRKRAFT - VÄLFÄRD EFTER BEHOV.

Därmed basta!

2009-10-20

Förstatligad skola löser inga problem!

Har debatterat FP-förslag om återförstatligande av skolan i lokalradion idag.
En dålig idé som inte löser särskilt många problem och inte angriper det som är akut - att kommuner får tillräckliga resurser så att de kan satsa på skolorna istället för som nu, säga upp lärare.
Det är inte kommunaliseringen som tvingar skolorna att säga upp långt mer än 1000 lärare i år, det är Björklunds och regeringens ovilja att skjuta till resurser, och att regeringen skyfflat över kostnader på kommunerna som skapar kris i skolan.
Skolan behöver arbetsro, inte en enormt stor omorganisation som kostar både tid och pengar.

Lyssna gärna! Klicka in på ca kl 15.12.

Var femte komvuxplats i Västmanland är borta!

Regeringen har nu kraftigt skurit ner i kommunernas komvuxutbildningar. I Västmanland har antalet elever i komux sjunkit med nästan 1 000 elever, eller 17 procent under det borgerliga regeringsinnehavet.
I Västmanland är var femte komvuxplats är borta. Regeringen har också avskaffat den tidigare ordningen att låta kommunernas arbetslöshet och utbildningsnivå påverka hur stort stöd till komvux dessa får. Istället fördelas medel numera mer strikt efter befolkningsmängd. För Västmanlands län har detta inneburit att statsbidragen till komvux minskat med ungefär 35 procent.
Det är inte lätt att välja inriktning för resten av livet när man bara är 15 år. Därför är det så viktigt att de som av någon anledning missat utbildning under ungdomsåren ska kunna ta igen och komplettera den senare i livet.
Alla som vill välja ny bana i livet ska kunna skaffa sig den utbildning som krävs.
Denna syn har legat till grund för mycket stora satsningar på utbildning av tidigare socialdemokratiska regeringar. Det är synd att regeringen nu byter inriktning när det gäller komvuxutbildningarna.
Vi föreslår istället ett ungdomslyft och fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik, fler platser till KY och högskola.

2009-10-19

50 dagar kvar till Köpenhamn! Skriv under uppropet!

FA21 sätter igång ett upprop som ger stöd för ett kraftfullt och rättvist klimatavtal i Köpenhamn !

Här kan du också skriva under!

Den brittiska ekonomen Nicholas Stern har räknat ut att om vi åtgärdar växthuseffekten de närmaste åren blir kostnaden cirka en procent av världens BNP. Väntar vi kan kostnaderna, förutom allt mänskligt lidande, uppgå till närmare 20 procent. Miljoner klimatflyktingar måste fly från expanderande ökenområden och översvämmade låglänta kuststräckor. Med tre till fyra graders höjning av temperaturen riskerar produktionen inom jordbruket att minska med cirka 20 procent, samtidigt som världens befolkning förväntas öka med 2,3 miljarder fram till år 2050. Det är svårt att få ekvationen att gå ihop, den enda lösning jag kan se är att vi så fort som möjligt minskar utsläppen av växthusgaser radikalt och att det sker i samarbete med utvecklingsländerna.
I dagstidningar, tv och radio hör vi att "klimatavtalet står och stampar". Världens länder, fattiga och rika, har vid förhandlingsmötet i Bangkok förra veckan försökt komma överens om hur många procent växthusgaserna ska minskas med och vem som ska betala mest. USA erbjuder fyra procents minskning, EU och Japan 20 procent. Utvecklingsländerna menar att industriländerna bär skulden för växthuseffekten, så varför ska de fattiga länderna betala för något de inte har bidragit till?
Visst kan det kännas som om de stora klimatförhandlingarna sker någonstans långt därborta, men det är lokalt som arbetet måste ske. Med hjälp av förnyelsebara energikällor, energisnål teknik, politiska stimulansåtgärder och din och min vilja att välja klimatsmart, kommer vi att lyckas! Västmanland ligger långt framme när det gäller miljövänlig teknik, avfallshantering och energiproduktion; sju kommuner i länet står bakom Förbundet Agenda 21:s målsättning att göra länet oberoende av fossila bränslen redan år 2015: Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Västerås. Fagersta kommun anser att de indirekt ställt sig bakom målsättningen genom andra beslut.
Den 3 december erbjuder Förbundet Agenda 21 i Västmanland ett Klimatkonvent på Mälardalens högskola. Då, om inte tidigare, blir det tydligt att det globala klimatavtalet är ett lokalt åtagande. Då kommer vi också att slutföra klimatuppropet som visar västmanlänningarnas stöd till ett kraftfullt och rättvist klimatavtal i Köpenhamn.

Olle Thorell, ordförande i Förbundet Agenda 21 i Västmanland

2009-10-13

Resa istället för att rösta?

I VLT slår man nu upp att jag har varit frånvarande från ca en tredjedel av voteringarna i riksdagen under mandatperioden.
Voteringar är förstås viktiga att vara med på, men det här uppdraget vi har handlar om att prioritera mellan många olika viktiga saker.
Dessutom finns det ett kvittningssystem som gör att oavsett hur många som är borta från voteringen så bibehålls balansen mellan majoritet och opposition.
Då finns det kvittningsmän i alla partier som bestämmer om man får vara frånvarande eller inte, samt ser till att det är lika många frånvarande från voteringen från båda sidor så att säga.
Jag har varje gång jag inte kunnat vara med på en votering, ansökt om att få vara borta hos (S) kvittningsman, och fått tillstånd för det.
Som det står i artikeln så har jag rest en hel del under mandatperioden.
Jag sitter i utrikesutskottet, där sysslar vi med utrikespolitik, och för att knyta kontakter, delta på internationella konferenser, och för att helt enkelt kunna skaffa sig kunskap och vara med och påverka, så har jag sett det som viktigt att delta på möten internationellt.
Jag har angivit vart jag ska resa och varför till kvittningsmännen och de har godkänt min frånvaro.

Som jag sa i artikeln så är det inga nöjesresor, utan det är tvärtom mycket jobb och ganska slitsamt. I utrikesutskottet är vi sossar 6 ordinarie ledamöter och två arbetande ersättare. Vi har en ansvarsfördelning oss emellan som är geografisk och efter sakområden. Mina ansvarsområden är frågor som har med Asien, världshandel och klustervapen att göra.
Här på bloggen har jag berättat om vad jag har gjort, och vlt har också skrivit en del om det.
Alla tillfällen då jag rest och därmed missat voteringar har jag bedömt att resan i fråga har varit viktigare än voteringen jag missat. Det har kvittningsmännen instämt i, annars hade jag inte fått vara borta.

Här följer exempel på en del av de tillfällen då jag varit frånvarande.
- Valobservatör i Fillipinerna, jag ingick i ett team av valobservatörer som bevakade valet i ett av de mest korrumperade distrikten.
- Dublin, parlamentariker från ett 40-tal länder möttes för att följa den internationella diplomatkonferensen om ett förbud mot klustervapen.
- New York förra hösten, jag ingick i en delegation av riksdagsledamöter som deltog i arbetet på FN:s generalförsamling i två veckor.
- Valobservatör i Nepal - ingick i ett team av valobservatörer från socialistinternationalen som bevakade landets första demokratiska val sedan maoistgerillan lade ner sina vapen.
- Konferens i Ghana, tre dagar med afrikanska parlamentariker om skuldavskrivningar och hur man ska undvika att hamna i en ny lånefälla.
-Manilla- Internationella parlamentariska unionen hade en konferens om kampen mot Aids och vad nationella parlamentariker kan göra, och hur de kan samverka.
- Kina förra hösten, med en delegation från europeiska socialistpartiet, där vi förde samtal bl.a om mänskliga rättigheter, miljöförstöring och mycket annat med högt uppsatta politiker i Kina både nationellt och lokalt.
- Thailand, besök på gränsen mellan Thailand och Burma för att träffa företrädare för Burmas demokratiska opposition.

Det var några exempel på en del av de resor jag företagit i mitt uppdrag som riksdagsledamot i utrikesutskottet. Jag kan inte tycka att att det är så konstigt att jag missat ett antal voteringar i riksdagen för att jag prioriterat dessa.
Sen är det inte så att jag bara är ute och reser i mitt uppdrag, jag precis som alla andra sossar på länsbänken gör en massa annat också.
Jag skriver motioner med lokal koppling, tex om Strömsholms kanal och Bergslagspendeln. Jag besöker skolor, arbetsplatser, fackklubbar, företag, s-föreningar i hela länet. Jag arrangerar seminarier och träffar i riksdagen med koppling till mina ämnesområden. Jag är ledamot i det svenska Unescorådet, som bl.a handhar världsarvsfrågor.
Jag är fortfarande fullmäktigeledamot i Surahammar, och ordförande för S i surahammar, jag är ordförande för agenda 21 förbundet i Västmanland. Jag skriver debattartiklar och insändare, bloggar och facebookar för att hålla kontakt med väljare. Jag är i tjänst 365 dagar om året och försöker att alltid vara tillgänglig.
Så jag har inga problem att fylla min arbetsvecka med viktigt innehåll långt över 40 timmar.
Om sen vlt väljer att vinkla det hela som att jag mest är ute och reser, så är det upp till dem.
Jag försöker göra saker som är viktiga, jag försöker göra ett gott jobb både i mitt utskottsarbete, och som lokal politiker i Västmanland.

2009-10-09

Yes he can!Obama. Klockrent!

Dialog i stället för bara vapenmakt och korstågsreferenser, diplomati och samtal även med de man inte gillar, betonande av FN:s roll, nedrustningsinitiativ, närmandet till den muslimska världen, ny och förhoppningsvis smartare strategi i Afghanistan etc

Kritiker menar att karln inte uträttat nåt. Det har han verkligen.

Den våta filt som var Bush-doktrinen är på väg bort.

Vilka krav har kritikerna på Obama? Skulle han ha hunnit skapat fred i Afghanistan och Mellanöstern, skrotat alla kärnvapen och gjort Kim Jung Il till pacifist? På ett år?

Att M:s gruppledare i riksdagen går ut och kallar valet av Obama ett historiskt misstag, DET skulle jag vilja kalla.....tja......ett historiskt misstag.

2009-10-06

Det finns ett bättre alternativ. Jobben först!


Jobben först


Den ekonomiska krisen är långt ifrån över. Arbetslösheten väntas stiga. I Västmanland har arbetslösheten mer än fördubblats under det senaste året och de långtidsarbetslösa har blivit 1 200 fler.

Orsaken till att arbetslösheten stiger snabbare här är att den borgerliga regeringen för en politik som försämrar den svenska ekonomin. Regeringens besparingar på utbildningsområdet gör de svårare för företag att finna nya medarbetare och för arbetslösa att skaffa sig nödvändig kompetens för att få jobb. Komvux har skurits ned med nästan en tredjedel och tre av fyra platser inom den yrkesinriktade arbetsmarkandsutbildningen har tagits bort.

Nu behövs en ny färdriktning med investeringar i nya möjligheter. Idag presenterar vi socialdemokrater vårt budgetalternativ, där vi sätter jobben först. Tiden mellan två jobb måste vara en tid av lärande och utveckling. Vi vill öppna fler möjligheter för alla att öka sina möjligheter med utbildning– både som anställd, företagare eller under perioder då man står mellan två jobb.

Vi vill investera i 100 000 nya jobb och utbildningsplatser, varav 50 000 i ett brett Kunskapslyft. Vi lägger förslag för att göra det lättare för entreprenörer att gå från idé till företag, vi vill utöka ROT-avdraget för upprustning av bostäder, bland annat i miljonprogramsområdena, så att det ger 15 000 jobb och vi vill investera i den växande besöksnäringen.

Ungdomsarbetslösheten växer snabbare i Sverige än i övriga EU-länder. I Västmanland är över 2 000 ungdomar arbetslösa varav var tionde är långtidsarbetslös. Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxenliv med arbetslöshet. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är vår viktigaste investering. Idag lägger vi ett kraftfullt paket för att bekämpa ungdomsarbetslösheten:

Jobbstart för unga - innebär att Arbetsförmedlingen ska göra en snabb kartläggning, en så kallad profilering, av alla unga som skriver in sig vid förmedlingen – redan den första dagen. De som bedöms behöva någon utbildning, praktikplats eller subventionerad anställning för att få jobb ska kunna få det redan från början, utan långa väntetider.
Ungdomslyft - Vi vill därför sjösätta ett tillfälligt program med 10 000 platser för unga arbetslösa som vill komplettera sin utbildning så att de får grundläggande behörighet och kan gå vidare till jobb.
Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet - Utöver Ungdomslyftet föreslår vi därför mer pengar till jobbutbildning, lärlingsplatser, Förstajobbet-avdrag och bättre stöd till unga med funktionshinder.
Fler platser i KY och högskola och bättre kvalitet - Vi menar att antalet utbildningsplatser behöver byggas ut ytterligare, och mer långsiktigt. Därför föreslår vi fler utbildningsplatser än regeringen.
Snabbare övergång från studier till arbete - För att få jobb behöver ungdomar utbilda sig i sådant som arbetsgivarna efterfrågar. Dessutom behöver de erfarenheter från och kontakter med arbetslivet. Vi ser stora behov av att långsiktigt och brett förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i gymnasieskolan, komvux och på högskolan. Därför föreslår vi 100 miljoner kronor per år för att bygga ut möjligheterna till studie- och karriärrådgivningen i gymnasieskolan, samt ytterligare 100 miljoner kronor per år för detsamma på högskolan 2010-2012. vi föreslås dessutom fler praktikplatser vid statliga myndigheter för nyutexaminerade akademiker och ett traineeprogram till de kommuner och landsting som vill ta chansen att nu nyrekrytera nästa generations välfärdsarbetare.

Klarar vi jobben så klarar vi svensk ekonomi – och då klarar vi också kvaliteten i välfärden. Varje arbetad timme behövs. Därför sätter vi socialdemokrater alltid jobben först. Så enkelt är det.

Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson och ordförande för socialdemokraterna i Västmanland,

Olle Thorell, riksdagsledamot, Surahammar

Margareta Israelsson, riksdagsledamot Västerås

Pia Nilsson, riksdagsledamot Sala

2009-10-02

Åk 8 Skogslundsskolan

Besökte åk 8 i Skogslundsskolan idag. Trevliga ungdomar som hade so-prov idag om nordisk geografi. Fick möjlighet att prata om betyg, den kommande flytten av skolan, om man är stressad av gymnasievalet redan och mycket annat.
Det är alltid lika kul att träffa skolungdomar. Den bild som ges av skolan i Sverige idag i media, domineras av problem, elände, dåliga resultat, ordningsproblem, mobbbning av både lärare och elever etc etc. Allt detta finns förstås, men det är ju inte hela bilden. Ungdomar i allmänhet är vetgiriga och trivs i skolan, lärare i allmänhet gör ett bra jobb med de förutsättningar de har, och även om problem finns så är det alltid slående för mig vad trevliga och glada eleverna är.
VLT var också där och jag fick möjlighet att tala om en av mina motioner som handlar om ett skolpolitiskt råd.
Den handlar om att säkerställa kvaliteten och långsiktigheten på politiska beslut i skolan.
Skolpolitiken måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på finger-i-luften-populism. Precis som regeringen har ett oberoende finanspolitiskt råd som utvärderar den ekonomiska politiken borde det inrättas ett skolpolitiskt råd som utvärderar reformer på skolans område.
En sammanhållen skola, där resurser styrs dit behoven finns kräver resurser, då går det inte i längden att prioritera skattesänkningar framför kvalitet i välfärden.
I veckan kom också skolverket med en analys av varför resultaten i skolan har försämrats. Deras slutsater kan inte direkt ha varit nåt som majo...förlåt statsrådet Björklund jublade åt.
Ann Marie Lindgren, klok som en pudel, gör som vanligt en klockren analys av analysen och den kan du läsa HÄR.

2009-09-25

Revolutionsjubileum och Tack till Anders T!

Riksdagens Burmanätverk, där undertecknad finns har skickat ett öppet brev till Burmas ambassad i London för att uppmärksamma de kränkningar som pågår där.
Läs mer på Amnestys hemsida.
Idag deltar jag på s-landstingsgruppens möte i Västerås. Där blev det en frejdig diskussion om rikspolitiken och vägen till valseger nästa år. Härligt att kunna tanka kraft och energi från kloka landstingssossar!
I eftermiddag är det avtackning av vårt kommunalråd i Surahammar, Anders Tollin. Jag ska framföra arbetarekommunens uppskattning för hans gärning. Anders har varit ett jättebra kommunalråd, och en lojal partikamrat som alltid gjort sitt bästa för kommunen och partiet. Han kommer att fortsätta att finnas kvar i fullmäktigegruppen och i partiarbetet framöver, vilket jag verkligen uppskattar, för Anders lugna klokskap vill vi inte vara utan.

2009-09-20

Perplex

Perplex över Reinfeldts förklaring till varför extra statsbidrag till kommuner bara fördelas efter folkmängd. " De kommuner som inte skött sig ska inte premieras". Vilket dravel. Det är väl knappast Trollhättans kommuns fel att fordonsindus...trin krisar o arbetslöheten skenar där? Snarare så att M inte vill stöta sig med borgerligt styrda välbeställda kommuner som också ska få del av pengarna..Läs mer

2009-09-19

Bondens marknad

Tillbringade några timmar i Förbundet Agenda 21:s stånd på Bondens marknad i västerås. Där berättade vi om vår verksamhet, bjöd på smakprov på närproducerat och ekologiskt, och delade ut det pinfärska numret av Gröna Draken.
Mer om FA21 kan du läsa här. Vi söker ständigt fler medlemmar så om du eller din organisation vill bli medlem, hör av er till kansliet!2009-09-17

Icke-svar från Bildt

I diplomatin finns ett uttryck som heter "non-paper", det är ett inofficiellt arbetsmaterial kan man säga.
Nu har jag fått vad man skulle kunna kalla ett "non-answer" på den skriftliga fråga jag ställde honom om att ta initiativ att säkerhetsådet ska ställa militärjuntan i Burma inför den internationella brottsmålsdomstolen.
Här är Bildts svar :
"Utrikesminister Carl Bildt
Olle Thorell har frågat mig om Sverige under sin tid som EU:s ordförandeland kommer att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i FN:s säkerhetsråd för att den burmesiska militärjuntans MR-brott ska granskas i den Internationella brottmålsdomstolen.
Olle Thorell uppmärksammar den mycket svåra MR-situation som råder i Burma och tar upp frågor som regeringen ser allvarligt på.
Sverige är en av de starkaste tillskyndarna av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Genom tillkomsten av Romstadgan finns nu en permanent domstol som kan utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vilket inneburit ett stort steg framåt för att motverka straffrihet.
Domstolens jurisdiktion är dock begränsad till brott begångna på en statsparts territorium eller av dess medborgare. Eftersom Burma inte har tillträtt Romstadgan har domstolen inte jurisdiktion i annat fall än om FN:s säkerhetsråd utnyttjar sin möjlighet att under FN-stadgans kapitel VII besluta att hänskjuta frågan till domstolen. "

Ja, det var ju just det jag frågade..... goddag yxskaft.

"Use your freedom to promote ours"Det är Aung San Suu Kyis uppmaning till omvärlden.
Ett litet, litet steg på den vägen är det seminarium som vi i Riksdagens Burmanätverk, Dag Hammarskjöldstiftelsen och Svenska Burmakommittén ordnar i riksdagen idag.
Vi har lyckats få en mycket bra deltagarlista med en mängd representanter för det burmesiska folket. Bland andra exilregeringens utrikesminister och Khin Omar, förra årets Anna Lindh-pristagare.
Rubriken för dagen är
Finding ways towards dialogue, democracy and development in Burma
Vägen dit är lång och mödosam förstås, övergreppen i Burma fortsätter. Våldtäkter, slaveri, tvångsförflyttningar, flyktingläger, hungersnöd, tortyr, strider mellan etniska grupper och armén. Allt detta är vardag för miljoner Burmeser.
Men det finns också hopp. Oppositionen lever och är välorganiserad. Omvärlden fortsätter att sätta tryck på militärjuntan och situationen kan inte fortgå för all framtid.
Sverige måste i sin roll som ordförande för EU ytterligare öka trycket på juntan. Smartare sanktioner, pressa på grannländerna, framförallt Kina och Thailand och att jobba vidare inom FN-systemet, är alla möjliga vägar framåt.
Kraven är givna:
Frige alla politiska fångar inklusive Aung San Suu Kyi!Inled en dialog med alla relevanta grupper om införande av verklig demokrati!
Khin Omar

2009-09-16

Regeringsförklaringen förklarad!

Brukar aldrig klippa in texter från andra publikationer, men tycker att Nisha Besara (i Dagens Arena)förklaring till regeringsförklaringen är så klockren att den kommer här:

1. "Vi vill inte igen se att vi mitt i en högkonjunktur får växande klyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden."
Det är precis en sådan politik som alliansregeringen kallt och medvetet bedriver, där klyftorna växer mellan de som har arbete och de som inte har. A-kassan har stramats åt, sjukförsäkringen dränerats, samtidigt som skatterna sänkts.

2. "Jobbskatteavdraget ökar drivkrafterna till arbete och leder till högre sysselsättning på både kort och lång sikt. Det ger alla som arbetar mer kvar i plånboken, ökar självständigheten och möjligheterna att utforma sitt eget liv. Det ger fler en chans att känna trygghet för framtiden."

Skattesänkningar ökar drivkrafterna till mer konsumtion och sparande, inte till arbete. Skattesänkningar ger inte fler chans att känna trygghet inför framtiden, eftersom den a-kassa eller sjukpenning som människor räknar ska fånga upp dem den dagen olyckan är framme är urholkade.

3. "Med reformerna i sjukförsäkringen öppnas dörrar tillbaka för människor som tidigare stängts ute."
Den enda dörr som öppnas är den till socialbidrag eftersom sjukförsäkringen numera kastar ut 50 000 personer som står helt utan försörjning.

4. "Därtill öppnar regeringen för en ny aktiveringsinsats (Lyft) inom statlig, kommunal och viss ideell verksamhet. Insatsen syftar till att aktivera personer som saknar arbete."
En av de första sakerna som alliansregeringen gjorde var att avskaffa plusjobben, en liknande insats som Lyft. Skillnaden är att Lyft inte är några ordinarie arbeten, medan plusjobben hade som ambition att de skulle leda till anställning.

5. "Därför tog regeringen också flera initiativ för att dämpa krisens effekter i Sverige."

Regeringen tog inga som helst initiativ för att dämpa krisens effekter eftersom regeringen förnekade krisen in i det sista och därför blev pressad och tvingad att komma med nödvändiga åtgärder.

6. "Vi kommer inte köra ned landets finanser i ohejdbara underskott. Vi tar ansvar för Sverige."

Är det därför som regeringen tänker låna pengar till ytterligare skattesänkningar samtidigt som arbetslösheten är skyhög?

7. "...lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare..."
Regeringen kan fortsätta upprepa detta mantra som att den andra delen - lägre skatt för höginkomsttagare - inte alls existerar eller har existerat på regeringens dagordning. Analyser visar svart på vitt att de rikaste har fått mest.
8. "Regeringen kan nu presentera ytterligare en skattelättnad för alla Sveriges pensionärer. Det ökar pensionärernas trygghet och förbättrar marginalerna."

En hundralapp förbättrar marginalen just på marginalen. Skattelättnanden är ett hån mot dem som arbetade i väntan på en trygg ålderdom.
Nisha BesaraChefredaktör Dagens Arena

2009-09-15

Västerås musikklasser


Från Fryxellska skolan sjunger i entréhallen. Vackert dessutom.

Välkomna till verkligheten M!

När Moderaterna hade stämma i Västerås skröt partiledare Reinfeldt om de närmre 100 besök i verkligheten han gjort sedan han blev statsminister. I projektet ”Välkommen till verkligheten” har moderatledningen beordrat partivännerna att ge sig ut och få kontakt med vanligt folk.
Ett parti som måste göra studiebesök i verkligheten kan omöjligen vara ett parti för hela Sveriges befolkning.
Moderaterna har förändrat Sverige. Klyftorna ökar och det blir ofta våra barn som får ta smällen. I varje klass finns en liten kille eller en liten tjej som inte kan följa med på skolutflykterna, för deras föräldrar inte har råd.
Sverige ska inte vara ett land med stora klyftor mellan människor. Varenda unge ska ha råd att följa med på skolutflykten – även de vars föräldrar drabbats av arbetslöshet.
Grunden i vår politiska övertygelse är att samhällets resurser ska fördelas rättvist. Vi tror på den enskilda människan och vad hon kan åstadkomma tillsammans med andra. Ett socialdemokratiskt Sverige är ett Sverige med små klyftor men med stora möjligheter för varje människa att förverkliga sitt livs dröm.
Moderaterna straffar dem som drabbats av arbetslöshet. Genom att misstänkliggöra och skuldbelägga människor som förlorat jobbet har regeringen gjort arbetslösheten till den enskildes angelägenhet. Istället borde det vara regeringens skyldighet att erbjuda utbildning och kompetensutveckling så att människor utvecklas och ökar sina chanser till nytt jobb.
Sverige har hittills varit ett föregångsland. Våra ungdomar har kunnat skaffa sig en bra och konkurrenskraftig utbildning. Varje unge med lust och kraft att läsa vidare har kunnat göra det. Inte bara de välbeställdas barn.
Vårt sjukvårdssystem har legat i världsklass – tillgängligt för alla oberoende av inkomst och ställning. Sverige har varit ett land med små klyftor mellan människor.
Men Sverige håller på att förändras:
Var du ouppmärksam i skolan får du knappast någon ny chans. Komvux är en skugga av vad det borde vara.
Drabbas du av arbetslöshet hänvisas du till en jobbcoach som lär dig skriva meritförteckning. Vidareutbildning och kompetensförstärkning är i princip borta.
Har du sjuka barn får du hålla till godo med ett sjukvårdssystem som utsätts för ständiga experimentet.
Det är inte detta samhälle vi vill ha! Moderaterna skapar ett samhälle som karakteriseras av stora klyftor mellan folk och folk.
Vi vet redan att 77 procent av landets miljonärer tänker rösta på Moderaterna. Det är väl förståeligt, eftersom det är i den verkligheten moderaterna lever i.
För oss är det viktigt med ett sammanhållet Sverige.


Ett Sverige där varje barn i klassen har råd att följa med på skolutflykt
Idag är det riksdagens högtidliga öppnande. Musikkårer, kungligheter, barnkör från Fryx, mingel, operan och annat bling bling. Trevligt, men ganska verklighetsfrämmande det med.

Reinfeldt tappar masken...

Mycket avslöjande intervju med borgarnas partiledare i morgonsoffan imorse.
HÄR, 14:40 in i klippet, så tappar Reinfeldt humöret när han pressas på hur de ställer sig till eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna.
Han far ut i nån slags anklagelse mot att socialdemokraterna skulle förse redaktionerna med frågor.
Arrogant surt och konspiratoriskt, inte alls så vältränat landsfaderligt som det brukar vara.
Frågan skaver som en sten i skon förstås.
Fortfarande ges inget rakt besked. Kommer en borgerlig regering att vilja sitta kvar med passivt stöd av ett högerpopulistiskt främlingsfientligt parti?
Jag tror att de kan tänka sig göra det (som de gjorde mellan 91 och 94), men det vägrar de givetvis att erkänna.

2009-09-07

Kunskap är mycket mer majoren tror!

Läste en riktigt bra artikel om vilken skada regeringens syn på kunskap kan göra i skolan. Läs och begrunda!
HÄR

2009-09-02

Juntan i Burma måste stå till svars för sina brott.Från: Olle Thorell (S)
Till: utrikesminister Carl Bildt (M)
Prövning av den Burmesiska juntan i den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC)
Omvärlden fördömde Burmas regim efter den bisarra skenrättegången mot demokratiikonen Aung San Suu Kyi. Det är glädjande att EU under det svenska ordförandeskapets ledning har spelat en aktiv roll i fördömandena av rättsövergreppet och för att öka trycket på militärregimen. Men samtidigt rättegången ägt rum i Rangoon har juntan trappat upp övergreppen mot civilbefolkningen i Burmas etniska minoritetsområden. Bara under den senaste månaden beräknas 10 000 ha flytt den framryckande burmesiska militären i Shan-delstaten. Sedan 1948 har ett lågintensivt inbördeskrig utsatt minoritetsfolken för oerhörda lidanden.
Enligt FN har under de senaste 15 åren över 3300 byar bränts ned, civila används som levande minsvepare, civila tvångsrekryteras till militären och tusentals har tvingats till slavarbete. Övertygande bevis visar att våldtäkt används systematiskt för att fördriva och kuva befolkningen. Övergreppen har framförallt drabbat de etniska minoriteterna. Situationen i vissa områden går utan vidare att likna vid situationen i Darfur. Hundratusentals burmeser lever som internflyktingar och miljoner har flytt landet.
Hjälporganisationer utestängs från att bistå humanitärt i de etniska områdena. I Chinstaten i Nordvästra Burma pågår en hungerkatastrof på grund av bambuns återkommande blomning vart 50:e år. Detta hade enkelt kunnat förutses och undvikas med humanitärt bistånd. Men juntan är ointresserad.
Samtidigt misslyckas FN:s försök att skapa dialog med regimen. Sedan 1990 har FN representanter besökt landet i 37 missioner och försökt åstadkomma dialog kring mänskliga rättigheter. Men juntan är ointresserad.
Samtidigt som det internationella samfundet har visat sin goda vilja och initierat en lång rad dialoginitiativ, och samtidigt som regimen har upparbetat allt mer kontakter och handel med omvärlden, har juntan systematiskt utfört MR-brott av en förskräckande omfattning.
Burmas junta vägrar att delta i en dialog och övergreppen fortsätter mot demokratirörelsen och landets etniska minoriteter. Ett logiskt nästa steg att är nu att FN:s säkerhetsråd tar initiativ till att juntans MR-brott granskas i den Internationella Brottsmålsdomstolen. Enligt en färsk rapport från framstående juridiska experter på Harvard Law School, baserad på analyser av FN:s egen dokumentation från Burma, finns goda grunder för att inleda undersökningar om brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser, på samma sätt som säkerhetsrådet agerade i fallen Bosnien, Rwanda och Darfur. FN:s egen rapportör för Burma under åren 2000-2008, Sergio Pinheiro, stöder också initiativet. Likaså Desmond Tutu, liksom parlamentariker i en rad parlament världen över.
Under de kommande två månaderna delar Storbritannien och USA ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Efter en rad skarpa uttalanden från brittiskt och amerikanskt håll finns det goda förutsättningar för att bygga upp stöd för en process i säkerhetsrådet, på samma sätt som skedde i fallen Bosnien, Rwanda och Darfur, trots risken för veto från Ryssland och Kina.
Ett sådant initiativ skulle tydligt signalera att generalerna inte kan härja ostört, att omvärlden bryr sig, att deras brott inte kommer att glömmas och att individuellt ansvar för övergreppen kommer att utkrävas. På samma sätt som EU:s riktade sanktioner mot domarna som dömde Aung San Suu Kyi kan processen bidra till att regimens hantlangare tänker till en extra gång före de kränker mänskliga rättigheter. På så sätt bidrar initiativet till ett skapa tvehågsenhet och splittring inom militären. Därigenom stärks också de krafter som vill inleda en dialog om landets framtid.
Om EU ställer sig bakom initiativet skulle det vara en stark signal till Asean att Burma skämmer ut organisationen och att EU inte accepterar att Asean förhåller sig passivt. EU måste sätta kraft bakom sina ambitioner att vara en kraft för mänskliga rättigheter och demokrati!
Stödjer regeringen processen för att ställa de ansvariga till svars i ICC och kommer Sverige som EU:s ordförandeland att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i säkerhetsrådet?

Ungdomsarbetslöshet i fagersta


Idag var jag, Sven Erik Österberg och Pia Nilsson på besök i Fagersta och deras navigatorcentrum som hjälper ungdomar som dels inte är färdiga med sin gymnasieutbildning och de som är unga arbetslösa. Där berättade vi om vår rapport om ungdomsarbetslösheten i länet och om våra förslag. Sen hade vi också ett riktigt bra samtal med ungdomarna där. Summan av kardemumman är att alla förtjänar att få återkommande chanser, att samhället och politiken måste skapa system som gör att ingen faller mellan stolarna och att det behövs samverkan mellan skola, arbetsförmedling, näringsliv och myndigheter.

2009-08-31

Bra om superiet

Läst bra artikel om brottsligheten i länet, som är märkligt hög jämfört med till exempel Örebro och Östergötland, som man ju kan tycka borde vara likvärdig.
Spriten orsakar en hel massa elände, inte minst på våra små bruksorter. Hustrumisshandel, barn som far illa, knivdåd är ofts sånt som inte skulle inträffa om inte alkohol var inblandat.

Artikeln kan du läsa HÄR

2009-08-27

Tillbaka!

I full gång nu efter sommaren. Möten i länet, motionsskrivande, enskilda motioner, vår utrikespolitiska motion, länsbänksgemensamma motioner, arbete med arbetarekommunen, agenda 21 arbete, en del turer till stockholm för möten där och diverse annat gör att dagarna fylls med verksamhet, även om inte riksdagen öppnat för säsongen ännu.
Sommaren var som somrar är mest, sol och regn, arbete och vila om vartannat. Besök på Gotland, Öland, Åland, och en weekend i Bergamo, och ett bröllop i Kalmar har hunnits med. Sen har jag spelat en del golf, umgåtts med släkt och vänner och läst en hel del.
Arbetsåret som kommer känns oerhört betydelsefullt, valrörelsen känns som om den redan är igång, och vi behöver spotta i nävarna, kavla upp ärmarna och ge järnet hela vägen fram till valdagen för att se till att byta regering!

2009-07-01

Storpublik för mona!


Fullsatt när mona frågas ut av adaktusson efter sitt tal, som för övrigt var kanonbra.

Tusen och ett seminarium


Almedalen är större än någonsin. Över 1000 arrangemang! Här ett seminarium om nyliberalismens död. Sanna rayman från svd pulveriserades av katrin kielos från ab. Uppfriskande!

Falsk marknadsföring!

Lägg ner ”Jobbgarantin”!
Jobbkrisen fortsätter att slå mot alla grupper på arbetsmarknaden, men värst drabbade är ungdomarna. Regeringen har fullständigt misslyckats med sin ”jobbgaranti”.
Nästan var tredje ungdom ungdom under 25 saknar arbete idag. Även om den internationella lågkonjunturen förstås spelar roll så kan inte den moderatstyrda regeringen frånsäga sig sitt ansvar. Ungdomsarbetslösheten i Sverige hör till de allra värsta i Europa.
En del övervintrade nyliberaler, med Maud Olofsson i spetsen menar att det är lagen om anställlningsskydd som gör att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är helt fel. Ett sämre anställningsskydd skapar inga fler arbeten, och rustar inte ungdomar för att kunna få arbeten.
Regeringens s.k jobbgaranti är ett exempel på falsk marknadsföring. Det enda ungdomar är garanterade är att de första 6 månaderna av arbetslöshet så har de inte rätt till några aktiva insatser som utbildning eller praktik.
I stället hänvisas deltagaren till det som kallas ”jobb-coachning”, vilket innebär till exempel kurser i att skriva jobbansökningar och CV.
Efter det ska den som söker arbete kunna få tillgång till arbetspraktik eller utbildningsinsatser. Detta har bara skett i undantagsfall. Av de drygt 35 000 inskrivna i jobbgarantin för ungdomar deltog 2 procent i utbildning och endast 5 procent i praktik!
Vi socialdemokrater vill avskaffa regeringens jobbgaranti för unga. I stället vill vi införa en Jobbstart för unga, som plockar upp de bästa delarna från en dansk ungdomssatsning som visat sig framgångsrik.Här är vårt förslag i korthet:
• Lägg ned regeringens misslyckade ”Jobbgaranti för unga”.´
• Ersätt den med en Jobbstart för unga med utbildningsstart för unga mellan 18 och 24 år.
• Jobbstarten ger möjlighet till utbildning, praktik och jobb för unga.
• Jobbstarten ger rätt till insatser direkt när det behövs – utan passiv väntan.
• Jobbstarten ställer också krav – med en utbildningsstart. Senast efter ett års arbetslöshet ska unga vara skyldiga att gå en yrkesinriktad utbildning.
Varje regering är skyldig att göra det den kan för att motverka krisens effekter, men borgarna sitter still i båten, klamrar sig fast i relingen och hoppas att stormen ska bedarra. Det duger inte! Ungdomar i Sverige och Västmanland förtjänar bättre. Passivitet kan vara förödande för en ung människa, och de mänskliga priset som får betalas för regeringens handlingsförlamning är oerhört högt.
Ungdomar förtjänar att få en vettig chans att komma in på arbetsmarknaden!

2009-06-27


Bröderna slut

Humorfestival i herrgårdsparken


Äntligen är sommarens höjdpunkt tillbaka. Själv deltog jag i suras lag i en tvekamp mot hallsta. Bara förnedrande grenar som kast med liten moped, släpa astung kätting, skumstafett, 30 sek gnäll etc. Vi vann förstås. Özz Nujen ledde vårt lag, Hallsta fick världen starkaste man magnus samuelsson på sin sida, men det räckte inte.

2009-06-16

Historiskt gruppmöte


För första gången har vi gemensamt gruppmöte med v och mp. Stort!

Morgan Tsvangirai


Premiärminister i zimbabwe besökte utrikesutskottet idag. En imponerande man som trots oerhörda hinder ändå tror på sitt lands möjligheter.

2009-06-07

Resultatkommentarer!

Glädjande:

  • Att valdeltagandet ökar ganska rejält
  • Att miljöpartiet går rejält framåt och får ett mandat till - bra gjort!
  • Att vi i länet haft en riktigt bra valkampanj
  • Att vi utan tvekan är det största partiet
  • Att vi i Surahammar är bäst i länet med 43,9%, kul!
  • Att sverigedemokraterna inte lyckades komma in!

Trist:

  • 24,4% är inte ett resultat att nöja sig med
  • Att ett rent enfrågeparti som Piratpartiet får så många röster. Visst jag förstår att man kan tycka att integritetsfrågor på nätet är viktiga - men det är ju inte det enda som är viktigt här i världen!
  • Att både C och KD lyckades klamra sig fast i parlamentet.

Märkligt:

  • Att Marit Paulsen effekten går att upprepa.

2009-06-06

Valspurt i västerås!


Gå och rösta! Rösta för förändring!

2009-06-01

Björnstugans förskola


Här gjorde jag en praktikdag idag. Pannbiffar till 50 barn fick jag ansvar för.

2009-05-26

Lars stjernkvist


På eu möte i Surahammar

Gå och rösta 7 juni - det spelar roll!

Valet till EU-parklamentet går av stapeln den 7 juni.
Undersökningar visar att få är medvetna när valet äger rum, och ännu färre är engagerade och insatta i vad valet handlar om. Förra gången det var EU-val var deltagandet under 40%. Det är oroväckande för EU-valet är viktigt! Valet handlar om vardagspolitik som rör oss alla.
Vilka kemikalier ska få finnas i tygerna som våra barn har i sina kläder? Hur ska reglerna se ut för reklam riktad mot barn? Hur ska vi komma åt de ockrare som står bakom SMS-lån som ruinerar mängder av människor, framförallt unga?
Valet handlar också om stora ideologiska skillnader mellan arbetarrörelsen och högerkrafterna. Maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare, staten och marknaden och inte minst om kampen för fackliga rättigheter. Laval-målet visar med all tydlighet att det behövs mer av löntagarperspektiv och respekt för fackliga rättigheter i det europeiska samarbetet, och det står vi socialdemokrater för. Det gör inte borgarna.
EU-valet är inte ett val mellan ja eller nej till EU. Det hade vi en folkomröstning om för 15 år sedan. Nu är vi med i EU och vår politik handlar om att föra socialdemokratisk politik på EU-nivå.
EU-valet är inte heller en kunskapstävling om EU:s institutioner. För att rösta i valet behöver man inte ha stenkoll på maktfördelningen mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Alldeles för ofta handlar EU-debatten om EU:s institutioner och organisation. Valet handlar inte om det, det handlar om ett val mellan rött eller blått, mellan höger och vänster, mellan ökade klyftor eller större solidaritet.
Vi befinner oss mitt i en jobbkris, och kampen för nya jobb och ett rättvisare samhälle måste vi föra på alla nivåer, också inom EU-samarbetet. Så en röst på Socialdemokraterna den 7 juni är en röst på följande:
Nya jobb genom investeringar i utbildning och infrastruktur.
När det fattas beslut om utbildning för tillväxt i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning: Fasa ut EU:s jordbruksstöd och investera istället i gemensam forskning och utbildning. Moderaterna förlitar sig istället på gårdagens lösningar.
Trygga jobb genom investeringar för bättre arbetsvillkor.
När det fattas beslut om arbetstagares rättigheter i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning för den svenska modellen - för kollektivavtal och lagstadgad rätt till fackliga stridsåtgärder över gränserna. Moderaterna överger istället svenska folkets intressen.
Gröna jobb genom investeringar i klimatsmart teknik och förnybar energi.
När det fattas beslut om miljön i EU tar vi socialdemokrater tydlig ställning; Driv på för investeringar i modern miljöforskning och klimatsmart teknik, såsom en kraftig utbyggnad av vindkraften i Europa. Moderaterna stoppar istället viktiga klimatinvesteringar och skjuter över ansvaret på andra.
Så avslutningsvis. Valet är viktigt, det handlar om vardagsfrågor, och det är ett val mellan höger och vänster. Rösta i Europavalet den 7 juni!

2009-05-25

Mona talar i västerås centrum


Flera hundra intresserade lyssnade. Huvudbudskapet är att det spelar roll om det är moderater eller sossar som representerar sverige i eu. Vi sätter jobben först och menar allvar när vi vill slåss för den svenska modellen, sänkt ungdomsarbetslöshet och investeringar för att motverka krisens effekter.

2009-05-20

Partiledardebatt och mediagranskningskommentar


Med EU-fanan på plats i kammaren. Reinfeldt låtsas vara både klimatkramare och att det var borgarna som byggde upp överskottet i statens finanser. Falskt i båda fallen. Överskottet som förra regeringen byggde upp har borgarna bränt på skattesänkningar och klimatvurmandet är mer snack än verkstad.
Om man tittar på hur de moderata eu-parlamentarikerna rankas av miljörörelsen så kommer man närmare verkligheten. M-ledamöterna brinner inte direkt för miljöfrågor i den församling som valet gäller.
Reinfeldt dristade sig också att säga att det minsann inte var nån skillnad mellan höger och vänster i försvaret av den svenska modellen på arbetsmarknad. Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Det är klart att det är skillnad, se även där hur Hökmark och Cederschiöld har röstat och uttalat sig om utstationeringsdirektivet.
Reinfeldt sa också nåt "kul" som jag tror slank igenom mediabevakningen. När det gäller försvaret av svenska kollektivavtal så menar vi att Reinfeldt och regeringen varit anmärkningsvärt passiv. Reinfeldt sa då "Vi är beredda att vara aktiva".
Mycket märklig meningsbyggnad tycker jag. Så om man inte gjort ett skvatt så kan man ursäkta det med att man varit beredd på att vara aktiv?
I och för sig är det inte konstigt att moderaterna försöker iklä sig en roll som inte stämmer med verkligheten. Så funkar deras PR-byråpräglade strategi. Framtoning och image, triangulering av motståndarnas frågor och att mynta begrepp som beskriver verkligheten för att tvinga in motståndaren på ens egen debattplanhalva, är beprövad metodik som man kört stenhårt sen valrörelsen 2006. Det är inte konstigt att man fortsätter på det spåret.
Det som är konstigt är att så få genomskådar det hela och att den kritiska granskningen i media av regeringens faktiska politik, framförallt i papperstidningar är så svag.
Jag är inte särskilt konspiratoriskt lagd, men ibland så undrar man.
Läste den HÄR artikeln i ETC om sossebashing som fenomen. Ehrenberg tar ut svängarna i vanlig ordning men han har en poäng.

2009-05-18

Mellanmål med mera

Efter telefonerandet delade jag och Pia Nilsson ut mellanmålspåsar med frukt, godis och information om S politik inför EU-valet, till pendlare utanför stationen i Västerås.


Eu-valkampanj


Jag ägnade eftermiddagen åt telefonkampanjande. Om man ska döma av responsen jag fick på de samtal jag ringde så kommer valdeltagandet bli högt.

2009-05-15

Fler glada elever från Sura


Avslutade årets guidningar av åk 8 från skogslundsskolan idag. Två grupper med glada och intresserade elever som skötte sig exemplariskt.

Frige Aung San Suu Kyi!


Aung San Suu Kyi har fängslats i det ökända Insein-fängelset.
Vi kräver att hon omedelbart friges, och eftersom rapporter kommit om hennes vacklande hälsa, att den burmesiska regeringen ser till att hon får nödvändig vård.
Vi står givetvis också fast vid våra krav på att alla politiska fångar ska släppas och att en dialog med alla relevanta parter från oppositionen och de olika minoriteterna omecdelbart inleds, med målet att övergå till ett sant demokratiskt styre i Burma.
Carl Bildt och den svenska regeringen måste i de allra kraftigaste ordalag fördöma Aung San Suu Kyis fängslande, och har i och med det kommande ordförandeskapet en oerhört viktig roll att spela i EU:s agerande gentemot militärregimen i Burma.
Vi förväntar oss att Carl Bildt axlar det ansvaret och agerar kraftfullt.
Totalt 13 år av de senaste 20 åren har fredspristagerskan och burmesiska demokratiaktivisten Daw Aung San Suu Kyi spenderat i husarrest. Enligt den burmesiska militärjuntans egna lagar kan de bara hålla en person fängslad eller i husarrest ett visst antal år utan rättegång. Om två veckor säger deras egna lagar att de skulle vara tvungna att släppa, eller åtala henne. Alla har varit medvetna om att juntan skulle försöka hitta sätt att hålla kvar Aung San Suu Kyi. Trots att juntan utåt gärna och ofta hävdar att det pågår någon form av demokratisering av landet vittnar många om att det politiska klimatet hårdnat sedan de stora demonstrationerna i september 2007. Ändå kommer beskedet att de låtit arrestera och flyttat henne till Insein-fängelset som en chock.
För ett par veckor sedan började det cirkulera rykten om att den åldrande och fängslade Aung San Suu Kyis hälsa kraftigt försämrats. Samtidigt valde juntan att fängsla hennes läkare och hon fick inte ta emot vård. Det i sig var upprörande.
Nu har hon arresterats och flyttats till Insein-fängelset. Det är inte ett fängelse som alla andra. Det är Burmas största, men också ett av världens mest ökända fängelser. HIV och TBC sprids ohejdat. Sjukvård är det inte tal om. Mat ges knappast efter behov, och kvaliteten på maten brister. Det kommer kontinuerligt rapporter om att de politiska fångarna, som också får utstå tortyr och misshandel, sjuknar in och avlider. Till den platsen skickas nu en av världens mest kända demokratiaktivister och förespråkare av icke-våldsmetoder. Hennes brott är att en man simmade till den trädgård där huset hon satt i husarrest i fanns. Hon satt i husarrest för att hon vann det demokratiska valet som hölls i Burma 1990. Det är fullständigt oacceptabelt.
Jag har idag skickat en skriftlig fråga till Carl Bildt om hur han tänker agera i frågan.

2009-05-08

Skogslundsskolan åk 8

Var på besök i fredags. Glada och frågvisa ungdomar som var tämligen överens om att rösträttsåldern borde sänkas. Nu på fredag kommer resten av åttorna på skogslund till riksdagen, hoppas det blir lika trevligt.


2009-05-06

Privatisering för privatiseringens egen skull!

Nu ska apoteken säljas ut till privata intressenter. Bara en tredjedel ska kvarstå i statlig ägo.
Det finns ett alternativ till den politik som förs. Vi socialdemokrater anser att utförsäljningen av apoteken är helt fel. Vi har inget emot att vissa receptfria produkter säljs på fler ställen än apoteken, det kan vara bra för tillgängligheten för konsumenterna. Däremot anser vi att receptbelagda läkemedel ska säljas som idag. I Norge har man genomfört en liknande reform, där blev effekten högre priser och sämre tillgänglighet. Det finns redan idag konkurrens mellan läkemedelsbolagen om att sälja läkemedel till Apoteket. Distributionskostnaderna är låga, och priset på läkemedel i Sverige är redan idag lågt jämfört med andra länder.Om ett system fungerar, tillgängligheten och servicen är bra och priset är lågt - varför då denna reform?Svaret är att borgarna tror på privatisering för privatiseringens egen skull. Vi sossar ser inte på läkemedel som vilken detaljhandelsvara som helst, vi tycker att läkemedel är en del av sjukvården och att staten ska fortsätta ta sitt ansvar.

EU-valet handlar om vardagsfrågor

Ibland kan jag få känslan av att EU-valet är nån slags kunskapstävling om hur mycket man kan om hur EU är organiserat och vilka institutioner som har makt över vad. En del väljare känner att bara för att de inte har stenkoll på allt så känner de att de inte är "behöriga" att rösta. Ingenting kunde vara mer fel!
EU-valet handlar om samma frågor som riksdagsvalet, samma värderingar och ideologiska vägval som man gör i riksdagsvalet gäller också i EU valet.
Frågan är om man vill ha ett rött eller ett blått europaparlament. Vill man ha moderater som Charlotte Cederschiöld och Gunnar Hökmark där som i princip alltid ställer sig på storföretagens sida, eller vill man ha socialdemokrater som Göran Färm och Åsa Westlund där som slåss för arbetstagarnas rättigheter och vill använda EU som en motvikt till marknaden och storföretagen.
Det valet torde inte vara särskilt svårt.
Valet handlar också om vardagsfrågor.
Här är en länk till ett exempel på detta.
Åsa Westlund talar om färgämnen i godis.
Gå och rösta 7 juni, det spelar roll!

2009-05-04

Vår vårmotion!


Det finns ett bättre alternativ!
Vårmotionen som vi nyss lade i riksdagen visar tydligt på att det faktiskt finns ett alternativ till den, passiva, omoderna och orättfärdiga politiken som den moderatstyrda regeringen står för.
Vi menar precis som mängder av andra bedömare att det är oerhört riskfyllt att vara så passiv som regeringen faktiskt är.
Borgarna försöker framstå som ansvarstagande och måttfulla när de hävdar att de inte har råd att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik, och när de hävdar att det är för dyrt att investera i välfärden genom rejäla förstärkningar till kommuner och landsting.
I själva verket menar vi att det är just genom att göra sådana satsningar som man tar ansvar för att överbrygga kristiderna.
Vi är inte ensamma i vår kritik, till och med nationalekonomen Lars Calmfors, ordförande i regeringens egna finanspolitiska råd, menar att riskerna med att vara för passiv är mycket större än att använda resurser för att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik, och investera i utbildning och välfärd. Precis det som vi socialdemokrater vill göra.
När regeringen sen påstår att de inte har råd så klingar ju det verkligen falskt om man betänker att de minsann har haft råd att sänka skatterna. Mest till de som tjänar mest. 80 miljarder sedan mandatskiftet, 15 miljarder i år, och nu på lånade pengar. Så råd har man minsann haft. Regeringens strategi nu är exakt densamma som vid toppen av högkonjunkturen, sänkta skatter, mest till de som tjänar mest.
Det duger inte!
Vår socialdemokratiska budgetmotion står för en helt annan strategi. Vi tror på politikens möjligheter, och vi har förslagen för att skapa nya jobb och minska klyftorna i samhället.

Här är några av förslagen i korthet:
Kommuner och landsting behöver tydliga ekonomiska besked för att stoppa uppsägningarna och bevara kvaliteten i välfärden. Vi vill stödja kommuner och landsting med totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, 8 miljarder mer än regeringen. 5 miljarder kronor 2009 och 10 miljarder kronor 2010. En del av stödet består av ett tillfälligt sysselsättningsstöd som lättar på bördan för kommunernas lönekostnader. Det har prövats förut med goda resultat. Med vår politik får kommunerna bättre möjligheter att behålla personalen och hålla uppe sysselsättningen.

Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Samtidigt lämnar den största ungdomskullen sedan 60-talet gymnasiet. Socialdemokraterna vill ge alla nittiotalisterna en chans och presenterar ett ungdomsprogram med fler utbildningsplatser, ett Ungdomslyft som ger alla unga utan gymnasieexamen en chans att läsa in gymnasiet, 90 000 fler sommarjobb, traineeprogram i välfärden och starta eget-bidrag även för unga.

Tusentals framtidsinriktade jobb kan skapas i byggbranschen med rätt politik. Dessutom blir bostäderna bättre och klimatsmartare. Vi föreslår ett utvidgat ROT-avdrag för upprustning och energieffektivisering av såväl flerfamiljshus som radhus, villor och bostadsrätter. En extra klimatbonus på max 10 000 kronor kopplas till den enskilda fastigheten. Totalt tillförs sex miljarder kronor till det breda ROT-programmet som bedöms skapa 15 000 fler jobb.

Ett gemensamt program med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för fler miljöfordon som minskar bilismens miljöpåverkan och gynnar svensk fordonsindustri. Det innehåller bland annat en förlängd miljöbilspremie året ut, en tillfällig kombinerad skrotnings- och miljöbilspremie på 25 000 kronor per bil och en enhetlig miljöbilsklassning.

Ett Kunskapslyft om 50 000 utbildningsplatser i komvux/yrkesvux, högskola, yrkesinriktad arbetsmarkandsutbildning, lärlingsutbildningar med mera.

Det tidigare förslaget om ett Kunskapslyft kompletteras med ett Innovationslyft på 1 miljard kronor: bland annat stöd till forskning i småföretag, ökad samverkan mellan näringsliv och forskarutbildning samt lån för uppfinnare.

Totalt bedömer vi att vår politik skapar drygt 100 000 nya jobb och utbildningsplatser.

2009-05-03

Sköna maj välkommen!


Igår grillade vi sparris, inlindade i bacon. ;-)

2009-05-01

Första maj i Surahammar

Jag åkte direkt från Skinnskatteberg hem till Surahammar för att vara med på slutet av majfirandet här. ca 150 pers på torget njöt i vårsolen och fick hör Joel och Erik spela musik samt lyssna till det blivande kommunalrådet Britt-Inger Fröbergs majtal.
Här står hon och Juhanni och är arga på den kassa A-kassan. I vanliga fall ser båda gladare ut!
Ikväll ska jag och sambon till Arboga för att gå på fest som sossarna där ordnat på stadskällaren. Kommunalrådet Olle Ytterberg är inte bara eminent kommunalråd han spelar "lead guitar" i bandet Mr Mean Mustard också. Sånt får man inte missa!Första maj i skinnskatteberg

Jag talade på förstamaj-firandet i Skinnskatteberg idag, rätt mycket folk på torget i länets minsta kommun, ca 80 fick jag det till. Låter inte så mycket, men i procent av befolkningen skulle det motsvara typ 18000 i Stockholm, så det var ju riktigt bra.
Talet följer nedan:
Kamrater, mötesdeltagare!
Jag var här och talade för tre år sen 2006. Tänk vad mycket som har hänt sen dess.
Då var det valår och vi hade en socialdemokratisk regering, arbetslöheten var på väg ner, och högkonjunkturen i hela världen närmade sig sin topp.
Nu har vi en moderatstyrd regering, världen befinner sig i en djup lågkonjunktur som slår skoningslöst mot inte minst våra små kommuner här i Västmanland.
Det som började som en bankkris i USA har blivit till en jobbkris, och en otrygghetskris som på ett eller annat sätt påverkar oss alla.
Jag hade tänkt tala om två saker idag. Först om läget som vi befinner oss i, sedan tänkte jag säga något om våra förslag för att skapa jobb och investera oss genom krisen.
Kamrater!
Sverige står mitt uppe i en jobbkris. Vi är på väg mott massarbetslöshet. Nästa år kan arbetslöheten ligga på 12-13%! Var fjärde metallare är varslad, kommuner och landsting står inför en varselvåg som hotar kvaliteten på välfärden. Var fjärde ungdom under 25 år är arbetslös. Samtidigt står en halv miljon löntagare utanför a-kassan. En a-kassa som regeringen har gjort hälften så bra och dubbelt så dyr. Nästa år beräknas en halv miljon människor i vårt land stå utan arbete.
Vad gör regeringen då? Den här borgerliga regeringen som gick till val på att skapa riktiga jobb. Moderater som kallade sig för det nya arbetarpartiet! Vad har de för plan? Vilken strategi har de tänkt ut?
Ingen plan alls menar jag! Strategin är att sitta still i båten. Hålla sig fast i relingen och skylla på att det stormar i världsekonomin. Littorin säger att 2009 är ett skitår, Borg säger att det är vargavinter. Deras lösning är den vanliga moderata lösningen., Sänkta skatter. Mest för de som tjänar mest. Nu mitt i den djupaste lågkonjunktur är deras recept samma som på toppen av högkonjunkturen. Sänkta skatter. Mest till de som tjänar mest.
Vad som behövs nu är rejäla investeringar i utbildning och välfärd, infrastruktur och ny grön teknik. Inte gammaldags högerpolitik vars enda svar på allting är avregleringar och skattesänkningar.
I övrigt så ägnar de sig bara åt att kommentera och oroa sig över världsläget.
Det duger inte kamrater. En regering har man för att regera – inte kommentera!
Det är klart att krisen i världsekonomin inte kan skyllas på borgarna. Det gör vi inte heller. Men vi menar att det är varje regerings ansvar att göra så mycket den kan för att dämpa effekterna av krisen. Att investera i människors kompetens, och göra statliga satsningar på infrastruktur, utbildning och se till att det finns en dräglig trygghet för de som hamnar i arbetslöshet.
Regeringen menar att sådana satsningar är för dyra, man har inte råd helt enkelt. Men politik handlar om att välja och prioritera. Och Reinfeldt, Maud Olofsson, Hägglund och Björklund, de har minsann prioriterat. De har haft råd att sänka skatterna med 80 miljarder kronor. 15 miljarder i år, nu för lånade pengar!
Regeringen menar att det inte finns så mycket att göra, det är bara att klamra sig fast i relingen och vänta på att det ska sluta blåsa.
Det duger inte. Vi socialdemokrater vill hissa seglen istället, ta tag i rodret och se till att göra det vi kan för att klara oss ur stormen. Se till att vi står väl rustade när konjunkturen vänder, för det kommer den att göra, förr eller senare.
Jag skulle kunna ägna hela mitt tal åt att kritisera borgarna för deras orättfärdiga, omoderna och faktiskt osmarta politik. Men det tänker jag inte göra. Istället vill jag tala om vårt alternativ, våra förslag och vår syn på människan.
Vi tror på människan, vi tror att alla vill ha ett arbete. Vi tror inte att hungriga vargar jagar bäst, utan vi inser att trygghet och minskade klyftor i ett samhälle är bra för alla. Det är bra inte bara utifrån nåt slags rättvisepatos, det är också bra krasst ekonomiskt. För att hålla konsumtionen uppe under dåliga tider så är det dumt att urholka trygghetssystemen. Om arbetstagare är livrädda att förlora sina jobb för att tryggheten är så bedrövlig, så skapar det en stel arbetsmarknad där otrygga arbetare inte vågar byta karriär eller satsa på något nytt.
Kamrater - Vi sätter jobben först! Här är en del av våra förslag:
· Vi vill reparera a-kassan som regeringen har förstört.
· Vi vill investera i välfärden, genom kraftigt ökade resurser till kommuner och landsting redan i år.
· Vi vill investera i småföretagen genom sänkta arbetsgivaravgifter, för det är där de nya jobben kommer att växa fram.
· Vi vill göra kraftfulla klimatinvsteringar, i modern grön teknik. Teknik som skapar nya jobb, nya exportframgångar och ett mer hållbart samhälle.
· Vi vill investera i byggsektorn genom ett omfattande ROT-program, och tidigarelägga infrastruktursatsningar.
· Vi vill avskaffa straffskatten för pensionärer, i ett första steg med 2700 kronor om året.
· Vi vill satsa på kvalificerad yrkesutbildning och fler platser på Komvux och högskolan. För det är genom kunskap vi ska konkurrera, inte genom låga skatter och låga löner!
Det här är några av alla förslag som vi har, jag skulle kunna göra listan mycket längre, men låt mig säga, till de som påstår att vi inte har egen politik att komma med - att vi på varje politikområde har en politik och skarpa förslag. Det finns ett alternativ till den passiva, orättvisa politik som förs! Det alternativet står här idag!
Låt mig också säga något om det kommande EU-valet. Den 7 juni går vi till val. Många rapporter talar om ett ointresse för EU-valet, valdeltagandet väntas bli lågt och kunskapen om valet är litet. Det låter ibland som att väljare tycker att EU-valet är nån slags kunskapstävling om EU:s institutioner, att man måste ha stenkoll på hur EU är organiserat för att bry sig om att gå och rösta. SÅ är det inte! EU-valet handlar om samma saker som riksdagsvalet. Vill vi ha ett rött eller blått Europa? Vill vi ha socialdemokrater i europaparlamentet som kämpar för fackliga rättigheter och rätten att teckna kollektivavtal, eller vill vi ha moderater som Gunnar Hökmark där som i princip alltid ställer sig på storföretagens och marknadens sida? Vill vi ha socialdemokrater där som kämpar för investeringar i nya gröna jobb eller vill vi ha borgare där som tycker att skattesänkningar är viktigare. EU-valet handlar om samma värderingar och ideologiska vägval som här hemma. Så jag vill uppmana alla att gå och rösta i EU-valet! Och berätta för alla ni känner vad viktigt det är och att det handlar om vardagsfrågor och ideologi, inte om ja eller nej till EU eller vem som vet mest om hur EU är organiserat. EU-valet är också ett sätt för oss att visa att vi minsann inte är slagna, att vi är en kraft att räkna med och att regeringen Reinfeldt kan räkna med en rejäl match i valet 2010!
Jag skulle också vilja säga något om läget i partiet och de utmaningar vi står inför. Opinionsläget kunde vara bättre, och den borgerliga pressen ivrigt påhejad diverse proffstyckare och PR-folk framförallt i Stockholmstrakten älskar att måla upp bilden av en arbetarrörelse i kris. Jag skulle vilja bidra med en annan bild. Visst – vi förlorade valet. Vi fick sparken av svenska folket. Vi fick en hemläxa att komma med nya förslag och ny politik. Vi har tagit vår läxa på allvar. Vi har haft rådslag som engagerat hundratusentals människor, och vi har nya vassa förslag.
Vi har valt en ny partiledare som står för ett nytt ledarskap. Mona Sahlin sätter laget före jaget och vill öppna upp partiet för fler grupper i samhället. Hon står för ett lyssnande ledarskap och dialog framför monolog, att släppa fram många talespersoner istället för få. Helt enkelt ett modernt ledarskap. Det är precis det som partiet ville ha, men nu när vi fått det så finns det röster som höjs om att nån måste peka med hela handen, nån måste berätta vad vi ska tycka och så vidare. Struntprat menar jag!
Vårt parti är alla partiets medlemmar. Varje medlem har ett ansvar att bidra till sammanhållningen i partiet. De i rörelsen som ägnar sin mesta tid åt att klaga på partiledningen och organisationen kanske hellre borde rikta udden mot vår verkliga motsåndare – den moderatledda regeringen. För om inte vi som är socialdemokrater talar väl om partiet, vem kommer då att göra det?
Vi har förlorat ett val, men vi har inte förlorat vår själ. Vi står fortfarande för solidaritet, full sysselsättning och ett samhälle där varje individ är fri att förverkliga sina livsdrömmar. Vi står fortfarande för arbetstagarnas rättigheter, fackliga rättigheter och för den svenska modellen på arbetsmarknaden. En del säger att de inte känner igen sig i partiet. Då undrar jag var de har lagt sina glasögon, för våra värderingar är desamma. Det är solidaritetstanken och tron på varje individs inneboende kraft och möjligheter som är grundbulten i vår ideologi, och den ändras inte över tid. Men världen förändras, medborgarnas drömmar och livsmål förändras. Och då måste också våra verktyg förändras.
Opinionsläget kunde som sagt vara muntrare, men jag är ändå hoppfull. Kom ihåg att i princip varenda mätning sedan valet, utom någon enstaka de sista veckorna, visar på maktskifte 2010. Jag är övertygad om att valet kommer att bli jämnt. Det kommer att bli en rysare. Vi går för första gången till val ihop med miljöparitet och vänstern, jag är övertygad om att vara en fördel, inte minst bland yngre väljare.
Men många frågetecken finns. Kommer Sverigedemokraterna att lyckas med sin högerpopulism och skrämselpropaganda. Om arbetslösheten ligger på 12-13% så kanske deras främlingsfientliga budskap går hem hos fler. Vi på den rödgröna sidan har klart deklarerat att vi aldrig någonsin kommer att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Reinfeldt har konsekvent vägrat lämna besked. Den frågan måste vi fortsätta att ställa, och kräva besked.
Moderaternas stödpartier, (Hangarounds) kan inte heller vara säkra på att komma in i riksdagen, KD hänger på gärdesgården, och trots (eller kanske tack vare) Maud Olofssons ”energiska” ledarskap så lever centern också farligt. Valet är ovisst, det kommer att bli jämnt och spännande.
Allt vi kan göra kamrater det är att tillsammans skapa så bra socialdemokratisk politik som vi kan. Sen går vi till val tillsammans med våra samarbetspartier och ber om väljarnas förtroende.
Det är en lång resa kvar, vi kommer att stöta på hinder på vägen, och det enda sättet att göra det på det är att göra det många tillsammans, genom hårt arbete, genom att ta debatten och berätta om vårt alternativ.
Så vi kan väl komma överens här i vårsolen på torget i Skinnskatteberg att den första maj 2009, det var dagen då vi satte igång vårt återtåg.
Vi har några veckor på oss innan EU-valet, och vi har ett drygt år bara till riksdagsvalet. Så låt oss använda den tiden till att tala väl om partiet och varandra, låt oss berätta om den passiva och orättvisa högerregeringen, låt oss ägna tid åt att berätta om våra förslag.
Och slutligen låt oss under hela resan vara trygga i förvissningen om att våra värderingar om jämlikhet och solidaritet är beständiga och livskraftiga.
Det är de som kommer att leda oss till valseger i EU-valet och i valet september 2010 .
Tack för att jag fick komma och tala, och tack för ordet!

2009-04-29

Skolbesök

I april och maj är det fullt av besöksgrupper från skolor. Idag tog jag emot och visade runt åttor från Västerfärnebo. Jag som tidigare jobbat på högstadiet tycker det är kul att bryta av alla "vuxna" möten vi har här, med att umgås med ungdomar. Det här gänget var frågvisa och intresserade och lovade att höra av sig med ännu fler frågor framöver. Kul!


2009-04-28

INDS


Idag träffade jag INDS, international network for dalit solidarity. En organisation som arbetar för bla kastlösas rättigheter i indien och dess grannländer. Diskrimineringen mot de här folkgrupperna är omfattande och ovärdig ett modernt samhälle. 170 miljoner bara i indien 260 miljoner totalt riskerar drabbas.

Möte i sala med förstagångsväljare om eu-valet med åsa WestlundIndienbilder


Kvinna i en by i Orissa som fått mikrolån för att få igång sin matförsäljning.


Kvinnor i en s.k "Self help group" i samma by

Jag och min kollega Ameer Sachet talar med kvinnor som deltar i en utbildning för ledare av sådana självhjäpsgrupper

Lunchdags i byn, 46 grader varmt!

Gruppbild med deltagarna i utbildningen

Valmöte i en annan by för MP-kandidaten Amir Malek från kongresspartiet
Jag och kandidaten.
Barn i publiken
Jag blev ombedd att säga några ord också. Talade om vikten av att utnyttja sin rösträtt, bl.a.

Möte med ministern för utbildning i delstaten Kerala. Vi gav honom en bok om socialdemokrati, själv var han marxist.
Vi fick kommentera valet för en lokal tv-station i Kerala.
Möte med mr Viswambharan t.v. fd MP, och mycket aktad i vänsterkretsar i Kerala, samt professor Vivekanandan, samhällsvetare specialiserad på nordiska välfärdsmodeller.

Kvinnor i Orissa
Trafiken i Indien är tämligen vansinnig. Här en inte ovanlig syn. 4pers på en moped.
Valaffisch för kongresspartiet. Sonia Ghandi, Rahul Ghandi och premiärministern Manmohan Singh

Kolkraft fortfarande en viktig energikälla tyvärr.
Å andra sidan är alla bussar i Delhi gasdrivna