2008-02-20

Svar från Bildt

Följande svar fick jag på min fråga ni kunde läsa tidigare.
Inte mycket till svar om man konkret vill veta vilka åtgärder utrikesministern tänker vidta framöver.

Svar på fråga 2007/08:778 av Olle Thorell (s) Folkomröstning i Burma om ny författning

Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka trycket på den burmesiska regimen om att en övergång till demokratiskt styre måste inkludera den politiska oppositionen och etniska minoriteter.

Jag håller med Olle Thorell om att militärregimens uttalande den
9 februari om folkomröstning i maj 2008 om en ny författning, och allmänna val 2010, bör bemötas med skepsis. Arbetet med författningen har varit en intern regimstyrd process och författningen – som ännu inte offentliggjorts – väntas innehålla omfattande rättigheter för militären. Det finns också anledning att hysa tvivel beträffande de nämnda valen 2010, eftersom det meddelats att Aung San Suu Kyi inte kommer att tillåtas delta.

EU:s utrikesministrar underströk den 18 februari att endast en process som inbegriper oppositionens och etniska gruppers fulla deltagande kommer att leda till nationell försoning och stabilitet i Burma. EU upprepade också kravet på att alla politiska fångar måste friges, inklusive Aung San Suu Kyi, samt att en verklig dialog inleds med alla politiska aktörer och fullständig respekt för mänskliga rättigheter och grund­läggande friheter.

Det är angeläget att upprätthålla momentum i det internationella engagemanget och att trycket på regimen består. Sverige kommer även fortsättningsvis att verka aktivt, inklusive inom EU, för att stärka det internationella trycket mot regimen i Burma.

Stockholm den 20 februari 2008


Carl Bildt

Inga kommentarer: