2008-02-14

Nedrustningsoffensiv nu!


I riksdagen har vi just haft den årliga utrikespolitiska debatten. Carl Bildt har lagt fram en mångordig men tämligen intetsägande utrikespolitisk deklaration. Den moderate ministern utelämnar eller säger väldigt lite i flera avgörande frågor.
Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör mot vår trygghet är mer aktuell än på länge. Vi socialdemokrater har därför nyligen lagt fram ett tolvpunktsprogram för en svensk nedrustningsoffensiv i riksdagen och vi kräver att regeringen agerar.
Sverige har under lång tid varit ledande i det globala arbetet för kärnvapennedrustning. Den borgerliga regeringen har tyvärr varit underligt passiv i denna ödesfråga.
Målet för oss är en värld fri från kärnvapen. Vägen dit går via kraftfulla kontrollmekanismer och outtröttligt arbete för nedrustning. Så länge något land har kärnvapen kommer andra också att vilja skaffa dem. Så länge kärnvapen finns, finns också risken att de används.
Det finns många hot kopplade till kärnvapen, inte minst risken för att terrorister ska använda massförstörelsevapen. Dessvärre driver terrorismens inneboende logik ständigt på för allt större och allt mer uppseendeväckande attentat.
Idag håller hela världen ögonen på utvecklingen i Nordkorea, Iran, Pakistan, Israel och Indien. Kärnvapenfrågan står därmed högre på dagordningen än på många år.
Men regeringen agerar som sagt väldigt passivt.
I Pakistan är det val om några dagar, situationen är känslig, och den som kommer att vinna valet kommer också att sitta med makten över förödande kärnvapen.
Vilka steg tänker den moderatledda regeringen ta för att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen?
En annan nedrustningsfråga där regeringen lägger händerna på ryggen är den om klustervapen.
Klustervapen är ett avskyvärt verktyg som är ämnat att orsaka största möjliga lidande och död.
Carl Bildt har närmast hånat den process som den socialdemokratiske utrikesministern i Norge satt igång för att förbjuda dessa avskyvärda vapen. Som av en händelse innehar också det svenska försvaret ett klustervapen vid namn bombkapsel 90. Regeringen har försökt finta sig fram till att definiera om begreppet klustervapen så att den svenska bomben inte ska omfattas av förbudet.
Vi socialdemokrater anser att regeringen måste upphöra med denna ovärdiga process, och börja kalla saker vid dess rätta namn. Vi socialdemokrater kräver ett internationellt förbud mot klustervapen. Sverige måste följa det norska exemplet och ansluta sig till de 130 länder som redan är överens om detta.
Det är tydligt att det spelar roll om vi har en socialdemokratisk eller en moderat utrikesminister.
Sverige har spelat en viktig roll i nedrustningsarbetet under många årtionden. Detta ger Sverige trovärdighet och tyngd att använda.
Nu har vi en större möjlighet än på länge att få gehör för nedrustningsarbetet – om vi tar den chansen. Vi kräver att regeringen återigen tar på sig den ledartröja för nedrustning som Sverige tidigare burit.
Urban Ahlin, utrikespolitisk talesman (s) Olle Thorell, utrikesutskottet (s)

Inga kommentarer: