2010-12-04

I Bryssel

På möte med outtalbara PNoWB, parliamentary network on the world bank. Här träffas parlamentariker från givarländer och mottagarländer för att diskutera bl.a utveckling, biståndseffektivitet och effekterna av finanskrisen ihop med folk från Världsbanken, IMF och andra organisationer. Mycket bra möte, även om jag inte kan minnas sist jag hade en ledig helg...
Mötet äger rum i det belgiska parlamentet, i ett snötäckt Bryssel, ett parlament och ett land som är helt präglat av konflikten mellan fransktalande och flamländare, det ser man bl.à på voteringsknapparna nedan.Bloggat via mobilen.

Inga kommentarer: