2010-12-02

Moderat tunnelseende

Publicerar här en replik till Staffan Anger (m) som VLT valde att inte publicera av någon anledning.
HÄR är Angers artikel.
Och här är mitt svar:

Staffan Anger målar en fläckfri bild av läget för Sverige.
Inga orosmoln finns på alliansens himmel. Statsfinanserna är i exemplarisk ordning och Sverige ligger bättre till än många andra industriländer. Med ett anmärkningsvärt tunnelseende undviker Anger fullständigt att se den massarbetslöshet som är ett faktum för så många i vårt land.
Anger hittar inte på, statsfinanserna är i ordning och statsskulden är jämförelsevis låg.
Det är förstås bra att den borgerliga regeringen verkat i enlighet med de budgetregler som socialdemokratiska regeringar tog fram efter 90-talskrisen.
Det är bara det att politiken är mycket mer än så.
Det handlar också om hur man väljer att fördela resurser i samhället och hur man bekämpar arbetslöshet och rustar för framtida kriser. Statsfinanserna har stärkts av engångsintäkter från försäljning av gemensamt ägda bolag och av att de arbetslösa och sjuka fått lägre ersättningar.
Det är ett mysterium hur Staffan Anger kan måla en så rosaskimrande bild av läget och helt utelämna den rekordhöga arbetslösheten. Framförallt bland unga är arbetslösheten katastrofalt hög. Där hamnar Sverige i strykklass i Europa och har inget att slå sig för bröstet för. Inför valet 2006 kallade moderaterna dryga 5 procents arbetslöshet för massarbetslöshet och gick till val på att minska arbetslösheten radikalt. Resultatet blev Europas högsta ungdomsarbetslöshet och 8 procents arbetslöshet i hela befolkningen. Det vill av naturliga skäl Anger inte kännas vid, men någon måtta får det väl ändå vara på skönmålandet!
Vi socialdemokrater står för en ekonomisk politik där plus och minus går ihop, där överskottsmålet ligger fast och att vi inte lassar över skulder till framtida generationer. Oavsett alla diskussioner om omdaning av vårt parti så ligger detta fast. Vi kommer aldrig att acceptera en normalisering av arbetslöshetssiffror närmare 10 procent. Full sysselsättning är, har varit och kommer alltid att vara vårt mål. Vi förstår däremot till skillnad från regeringen att det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik i dåliga tider för att rusta arbetskraften med kompetens och utbildning så att de kan ta de nya jobb som kommer när konjunkturen vänder. Där har den moderatstyrda regeringen tappat bollen. Inget skönmålande i världen kan ändra på detta.
Olle Thorell, riksdagsledamot (s)

Inga kommentarer: