2010-11-06

Elektroniska val - ett val i tiden

Motionstiden är över sen ett par veckor. Drygt 3200 motioner skrevs av oss 349. Det säger sig självt att det inte är lätt att få uppmärksamhet för en enskild motion i den floden.
Extra nöjd blir jag då min motion om elektroniska val letar sig fram till riksmedia.
Titta på inslaget i dagens rapport här.
Hela motionen kan du läsa HÄR.

Inga kommentarer: