2010-11-11

Vägen framåt.

Jag brinner av övertygelsen att ett jämlikt samhälle, full sysselsättning och solidaritet mellan alla människor är vägen framåt. Socialdemokraternas grundvärderingar är moderna och relevanta.
Jag vet också att vi har en läxa att göra. Valförlusten 2010 är den väckarklocka som vi inte tillräckligt lyssnade till efter valet 2006.
Jag har ett ansvar i detta, och alla företrädare för s har sitt ansvar. Därför är det nu logiskt om partistyrelsen och VU ställer sina platser till förfogande i nästa års mellankongress. Då får deras förtroende prövas. Risken är att eftervalsdebatten nu kommer att präglas av personstrid och maktkamp istället för politikutveckling.
Vi måste vara rädda om partiet och varandra under den här processen och ägna oss mest åt det som är viktigt. Hur ska vi utveckla politiken, hur ska vi återfå folks förtroende. Den debatten vill jag ägna mig åt, för det är den som avgör partiets framtid.
Våra värderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet i en stark välfärdsstat håller. Särskilt i en tid då finans- och jobbkris visat att en blind tro på marknaden och nyliberalismen kollapsat. Problemet är att vi inte klarat att formulera en sammanhållen socialdemokratisk politik som är trovärdig för folkflertalet. Vi måste skapa en politik för både stad och landsbygd, både för industriarbetaren och storstadsakademikern.
22 procent av de som arbetar röstade på socialdemokraterna. 22 procent!
Vi måste skapa förtroende för vår ekonomiska politik, en tillväxtskapande politik, och en politik som visar att de skatteintäkter som tas in också skapar en trygg välfärd som gynnar alla i samhället.
Vi kan inte bara tala om att fördela kakan, vi måste ha en trovärdig politik för hur vi får kakan att växa!
Då krävs t.ex. tydliga förslag för att få små och medelstora företag att bildas, växa och våga anställa. Då behövs en sammanhållen skattepolitik som får in de intäkter som behövs för att ha en trygg generell välfärd – samtidigt som skatterna inte hämmar tillväxt och att nya jobb skapas.
Vi måste kunna visa att jämlikhet och minskade klyftor är bra för alla, inte bara för den som är arbetslös, sjukskriven eller på annat sätt utsatt.
Det finns många utmaningar, men också ljusglimtar.
Svensken i allmänhet tror på ett samhälle med generell välfärd och jämlikhet. Moderaternas framgångar beror till stor del på att de har anammat en socialdemokratisk retorik. Sen är deras politik i praktiken något annat. Klyftorna ökar i samhället, arbetslösheten är rekordhög och försämringar i bland annat sjukförsäkringen väcker berättigad ilska.
Vi socialdemokrater har uppfattats som ett parti som värnar om diverse minoritetsgrupper i samhället. Vi står på de arbetslösas, de sjukskrivnas, nysvenskarnas och HBT-personernas sida. Ja, det är klart att vi ska göra. Vi ska alltid slåss mot diskriminering och för att alla människors inneboende styrka ska tas till vara. Men det är ju inte bara det som är nyckeln till att vinna val.
Nyckeln är att stå på allas sida. Att ha en politik för alla i samhället. En sammanhållen politik som får kakan att växa, och därefter fördelar kakan så att vi får ett jämlikare samhälle.
Här ligger vår utmaning. Ska vi lyckas med den så tror jag att följande krävs:
Vi måste öppna upp partiet för nya tankar och nya begåvade människor.
Kriskommissionen och analyserandet får inte dras i långbänk. Problemen är väl kända, nu gäller det att föra fram en modern sammanhållen politik och få förtroende för den.
Vi ska bedriva aktiv oppositionspolitik, men också se till att ta ansvar i strategiskt viktiga frågor, som i överenskommelsen om Afghanistan.
Avsluta det rödgröna samarbetet, och visa att vi har en politik som vi tror tillräckligt på för att gå fram med på egen hand
Vi måste förstå att för att återfå förtroendet, så behövs en trovärdig politik för hela befolkningen. Vi måste ha en strategi för att få kakan att växa, innan vi kan diskutera hur kakan ska fördelas.
Jag kommer att göra mitt för att delta i utformandet av en sådan politik och hoppas att många vill delta i det arbetet.

Inga kommentarer: