2008-10-29

Säkerhetsrådet


Följer debatten om resolution 1325. Den rör kvinnors rättigheter och roll i konflikter. Mycket intressant, och en fråga där sverige varit drivande.
Ironiskt nog så var den enda runt bordet som inte var medelålders man, rapportören i ärendet.
Mycket återstår att göra när det gäller jämställdheten.

Inga kommentarer: