2008-10-30

Paneldebatt om finanskrisen


Bla. Talar nobelpristagaren Stieglitz om de utmaningar som världsekonomin står inför.
Många nämner de toppmöten som kommer att äga rum senare i höst som viktiga tillfällen att sätta igång reformeringen av världens finansiella system.
Bretton-Woods 2.0 kanske är att ta i, men visst kommer det att krävas nya grepp.
Marknaden kan inte fungera utan tillräcklig reglering eller som Persson brukade säga;
Marknaden är en utmärkt tjänare - men en oduglig herre.

Inga kommentarer: