2005-11-20

Valberedningens förslag


I länken nedan kan ni läsa om valberedningens förslag till riksdagslista för Västmanland.
Listan beslutas om på den extra distriktskongressen i Hallstahammar den 3 december. Jag väntar med att kommentera den tills beslut är fattat. Vad jag kan säga är att jag är glad över det förtroende som valberedningen visat mig.
http://www.vastmanland.socialdemokraterna.se/Default.asp?Inc=Media&ID=102

(Bilden är från distriktskongressen i våras här i Sura)

Inga kommentarer: