2005-11-17

Om att lära av historien

Reinfeldt marknadsför sig som arbetarnas bästa vän och moderaterna är det nya arbetarpartiet..... Tillåt mig tvivla!
Jag hittade lite intressanta historiska fakta:
Förslag om allmän och lika rösträtt 1918.
Högern röstar mot
1919 lyckas socialdemokraterna genomdriva 8 timmars arbetsdag.
Högern röstar mot
1931 införs moderskapsstöd, utöver det skjuter man till statliga medel till sjukkassorna.
Högern röstar mot
1934 fortsätter reformarbetet. Man beslutar införa: arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och egnahemslån
Högern röstar mot
Folkpensioner införs 1935
Högern röstar mot
1938 beslutar man om två veckors semester
Högern röstar mot
1946 införs skolmåltider
Högern röstar mot
1951 Tre veckors semester
Högern röstar mot
1953 Fri sjukvård
Högern röstar mot
1959 ATP
Högern röstar mot
1970 införs 4 veckors semester och möjlighet till förtidspensionering vid 63 års ålder
Högern röstar mot
1974 antas en rad viktiga arbetsmarknadslagar som
Främjandelagen, Förtroendemannalagen och LAS träder i kraft.
1977 MBL träder i kraft.
Här har Moderaterna velat få ändringar till stånd men inte lyckats i alla fall.
Listan kan göras längre, men jag tror att du kära bloggläsare skönjar ett mönster....
Det nya arbetarpartiet - tjenare!
Kristina Axén Olin, moderaternas järnlady i Stockholm säger själv att förändringen som M genomgått är bara retorisk.
Av historien skall man lära för att förstå framtiden.
Moderaterna kan aldrig bli ett arbetarparti.
I och för sig kan man tycka att det är nån slags vinst för oss sossar om moderaterna insett att det enda sättet att få makten är att driva en socialdemokratisk politik. Men nu är det ju inte så. Fasaden har ändrats men innehållet är detsamma. Själv är bäste dräng och hungriga vargar jagar bäst är fortfarande det som gäller.

Inga kommentarer: