2005-11-17

Om ledarskap

Här följer den syn på ledarskap som vi Västmanlänningar som deltog i ledarutbildningen "Ledare 900" tog som vår slutrapport till distriktsstyrelsen. Här kan man se hur jag ser på ledarskap i vårt parti. Självklart är det i princip omöjligt att leva upp till alla delar alltid, men ändå.
Jag är övertygad om att man måste ha en riktning på sin färd och en vision med vad man vill med sitt ledarskap.
Om alla valberedningar i partiet skulle anta nedanstående som sin ledarskapspolicy kanske vi skulle få fram ett annat förhållningssätt till ledarskapet. Läs och kommentera gärna!

Ledarskap inom socialdemokratin bygger på förtroende.
Att ha medlemmarnas förtroende, att vara förtroendeingivande och att kunna skapa förtroende mellan människor.

En god socialdemokratisk ledare:

 • grundar sitt ledarskap i sitt personliga engagemang och förmågan att kunna inspirera andra och få dem att växa.
 • lyssnar mycket mer än han pratar.
 • låter alla komma till tals och ser till att alla åsikter kommer fram.
 • är inte rädd för avvikande åsikter och värnar om en öppen debatt där det är högt i tak, men inser vikten vid att vara lojal och ha en enhetlig linje i partiet
 • respekterar att demokrati måste få ta tid, men är inte rädd att fatta beslut och stå för dem när processen är färdig.
 • delegerar gärna och ger dem han delegerar till sitt fulla förtroende och stöd.
 • ser alla och berömmer mycket oftare än han kritiserar.
 • är tryggt förankrad i arbetarrörelsens grundvärderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet, men står också för nytänkande och förändringsvilja.
 • förmår att lyfta debatten så att den handlar om värderingar och ideologi i stället för detaljer och ekonomi
 • använder sig av språket för att bygga broar inte resa murar. Han arbetar ständigt med att utveckla sin kommunikationsförmåga, muntligt och skriftligt.
 • Ser helheter och mönster, kan sortera bland oviktigt och viktigt och ägnar sig åt det viktiga först.
 • är tillgänglig för medborgare, media och medlemmar
 • vet att dialog är det bästa sättet att få fram sitt budskap och nå resultat
 • vet att patriarkala maktstrukturer hindrar jämställdheten och gör därför sitt för att riva dessa.
 • inser att ledarskap inte bara handlar om att försöka tillfredställa opinionen, ledarskap är också att våga bryta ny mark, tänka innovativt och driva på i nya riktningar.
 • förstår att ta hand om sig själv, sin familj och sina vänner. Det är inte alltid den som jobbar mest som leder bäst.
 • ser media som ett sätt att kommunicera med många, inte som en fiende
 • är trygg i sig själv och får andra att känna sig trygga. När människor är trygga förmår man att leva med och bejaka förändringar. Tryggheten finns inuti människor inte i strukturer och organisationer.
 • är i grunden optimist och tror på människans oerhörda inneboende kraft

ps. Att jag använder "han" i beskrivningen av ledaren är bara för att skapa flyt i texten. Byt gärna ut mot annat lämpligt pronomen. ds

Inga kommentarer: