2008-11-08

MultitaskingVistelsen i New York närmar sig sitt slut. Idag hade vi vår sista arbetsdag på den svenska representationen.


Veckorna här har varit mycket lärorika och givande. Jag har knutit många nyttiga kontakter, lärt mig mer om FN:systemet och dessutom passat på att fira med Obama-fans.


Att vara borta drygt två veckor gör att man inte kan släppa taget om arbetet på hemmaplan. Jag har försökt att sköta dels arbetet här och det på hemmaplan parallellt. Inte helt enkelt att hålla alla bollar i luften samtidigt, men jag börjar få lite rutin på det. Jag kan inte förstå hur man fixade detta innan internet och mobiltelefonerna.


Ett resultat jag fått till är nedanstående interpellation till Carl Bildt om klustervapen:

Interpellation
2008/09:94 Internationellt förbud mot klustervapen
av Olle Thorell (s)
till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är vanliga människor som dödas och skadas av klustervapen. Klustervapen drabbar i första hand civila, dels genom att de sprids över ett så stort område, dels genom att många inte exploderar på en gång utan ligger kvar för att explodera vid ett senare tillfälle, kanske när de hittas av lekande barn eller av någon som försöker odla sin jord i krigets spår. En enig riksdag har beslutat att Sverige ska vara pådrivande för att få till stånd ett internationellt förbud mot klustervape, och den så kallade Osloprocessen utgör en kraftfull del i arbetet för att få ett sådant till stånd.
Norge har tagit det utmärkta initiativet till Osloprocessen för att verka för ett sådant internationellt förbud. Sverige har genom hela denna process antingen förhållit sig passivt eller direkt försökt verka för undantag som skulle inkludera bombkapsel 90, som innehas av det svenska försvaret.
Till slut ställde sig ändå Sverige bakom processens slutdokument från mötet i Dublin i maj i år, tillsammans med över hundra andra länder. Dock återstår för de deltagande länderna att underteckna avtalet i Oslo den 3 december.
Hittills har ett flertal länder, däribland Tyskland, Frankrike, Norge och Storbritannien, deklarerat att man kommer att skriva under konventionen. Beklagligt nog har Finland nu meddelat att man inte kommer att skriva under avtalet eftersom man vill slå vakt om gjorda investeringar i klustervapen.
Vid upprepade tillfällen har jag frågat såväl statsministern som utrikesministern om Sverige kommer att återfinnas bland undertecknarna i Oslo. Det enda svar jag fått är att ”analys pågår”. Denna analys har nu pågått ett antal månader och till undertecknandet i Oslo återstår nu bara några veckor.
Vi socialdemokrater verkar för ett internationellt förbud mot klustervapen och vi vill värna Sveriges tradition att vara en trovärdig röst för nedrustning. Vi vill att regeringen följer riksdagens eniga beslut och verkar för ett sådant förbud. Ett första steg är självklart att underteckna avtalet i Oslo.
Med anledning av vad som anförts vill jag fråga utrikesministern om han ämnar vidta några åtgärder för att Sverige ska underteckna avtalet om förbud mot klustervapen i Oslo i december.


1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Olle, hörde på radion nyss (16 november kl. 10.00) att Figge och Calle bestämt sig för att faktiskt skriva under konventionen! Grattis!
Ann