2008-11-13

Mänskliga rättigheter i Irak


Möte med MR-ministern i irak.

Inga kommentarer: