2008-04-25

Nygammal sanning


Tidningen på bilden hittades inuti vår yttervägg då ny altandörr sattes in. Snacka om att ideologin sitter i väggarna!

Hittade en gammal debattartikel jag skrev för några år sedan till Kommunaktuellt (nuvarande dagens samhälle).


Tror inte att jag lagt ut den på bloggen tidigare och den gäller än idag. Med tanke på hur desperationen kommer att börja sprida sig hos högerkrafterna när valet närmar sig ( idag fick vi dryga 44% i DN:s mätning) så är det fortsatta fiskandet i grumliga vatten ingen vågad gissning.


Här följer artikeln:

"Oroande tecken i tiden

Något är på väg att hända i Sverige.
Sverigedemokraterna laddar inför det kommande riksdagsvalet efter att ha tagit plats i ett antal fullmäktigeförsamlingar i det förra valet.
Folkpartiet i Sverige kräver språktest för att bli svensk medborgare, och nu att utländska brottslingar automatiskt ska utvisas. Nalin Pekgul vittnar om att vardagsrasismen även nästlat sig in på S-kvinnors expedition. Uppdrag granskning rapporterar om invandrares bidragsfuskande. TV3 gör reportage om invandrares överrepresentation i brottsstatistiken. Att ha ett utländskt utseende gör det omöjligt att komma in på vissa krogar. Moskébyggen motarbetas. Att ha ett utländskt klingande namn kan göra att man inte ens blir kallad till anställningsintervjuer trots att man har kompetensen. Tiotusentals människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, en anledning är den systematiska diskrimineringen som finns.
I Danmark skördar det främlingsfientliga Danskt Folkeparti stora framgångar och grogrunden här i Sverige verkar god. Många fler exempel kan listas, men riktningen är klar. Toleransen minskar och främlingsfientliga krafter får luft under vingarna.
Jag vill säga stopp! Tänk efter! Är det ett sånt samhälle vi vill leva i?
Martin Luther King är en hjälte för många. Det samhälle han såg i den amerikanska södern på 60-talet finns på sätt och vis här i Sverige idag.
I många fall är det ditt ursprung och inte innehållet i din karaktär som avgör dina möjligheter i livet.
Jag är socialdemokrat. Den rörelse som fostrade mig har alltid präglats av solidaritet mellan människor. Den värdeförskjutning som är på väg att ske i samhället skrämmer mig, och gör mig upprörd.
Jag tror att det finns några självklarheter som man bör klargöra i dagens Sverige:
All människor är lika värda.
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många olika kulturer som lever sida vid sida.
Det finns ingen svensk överkultur som är bättre än alla andra kulturer.
Världen befolkas inte av människor som egentligen helst vill komma till Sverige och bosätta sig här för att utnyttja vårt välfärdssystem.
Man ska bedöma varje människa för den hon är, inte efter vilken grupp hon tillhör.
Det senaste är det generalfel man gör. Det finns en stark tendens att alltid bedöma ”invandrare” som en homogen grupp. Det är fel! Invandrare är ingen homogen grupp. I gruppen som benämns invandrare finns människor som kommit hit av vitt skilda anledningar från jordens alla hörn. Jag anser att själva ordet invandrare är alldeles för trubbigt, man menar olika saker när man använder det för att gruppera folk av olika anledningar. I statistiken som används är invandrare någon som är född utomlands eller har en förälder som är född utomlands. Det innefattar en väldig mängd människor och statistiken används ibland för att visa att den svenska kulturen är hotad.
När några invandrare från det förra Jugoslavien fuskar med bidrag, talar man om invandrares bidragsfuskande. När Knutby-morden diskuteras talar ingen om den våldsamma pingströrelsen. När en muslimsk kvinna blivit misshandlad talas det om muslimska mäns kvinnoförtryck. När en svensk man slår en svensk kvinna talas det inte om protestantiska mäns kvinnoförtryck.
Varje människa ska bedömas var för sig.
När Ali gör något bra gör han det för att han är Ali, inte för att han är invandrare, volvoägare eller Västmanlänning. När Elin gör något dumt gör hon det för att hon är Elin, inte för att hon är svensk, blåögd eller villaägare.
Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det stämmer, men det beror ju inte på att de är invandrare. Segregeringen i samhället ger arbetslöshet, sämre utbildning, sociala klyftor och utanförskap. Det är detta som gör att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Inte att invandrare som grupp skulle ha någon sämre moral eller vara mer brottsbenägna bara för att de är invandrare.
Om blåögda, eller rödhåriga, eller de med långa örsnibbar befann sig i samma utsatta situation som många invandrare befinner sig i skulle de också vara överrepresenterade i brottsstatistiken.
Låt mig göra några klargöranden.
Jag anser inte att man ska dalta med invandrare. Jag anser inte att man ska dalta med någon. Brottslingar ska straffas. Kvinnomisshandel ska fördömas. Utländska medborgare som begår grova brott ska kunna utvisas från Sverige. Bidragsfuskande ska beivras var det än förekommer. Krav ska ställas på invandrare som kommer till Sverige. Krav ska ställas på alla människor. Man ska följa lagar och bestämmelser. Det handlar inte om huruvida man är invandrarvänlig eller inte. Det handlar om att bedöma alla människor lika oavsett etniskt ursprung.
Det handlar inte om att sopa problem under mattan. Det handlar om att diskutera de egentliga problem som finns i samhället.
Det folkpartiet gör förvånar mig. Jag har tidigare sett folkpartiet som förkämpar för humanism och individens frihet. Man har varit för en human flyktingpolitik. Det man nu ser är något helt annat. Jag har svårt att tro att alla folkpartister ställer upp på partiets nya hårda linje.
Det folkpartiet gör är att fiska efter röster i grumligt vatten. De vill se hårdare tag emot invandrare som begår brott. De kräver språktest för medborgarskap. De signaler man ger är att invandrare är ett problem, som man med sin handlingskraft vill göra någonting åt. Man utnyttjar folks rädsla för det som är främmande.
När Bengt Westerberg var partiledare vägrade han sitta i samma soffa som Ian och Bert från Ny Demokrati. Dagens folkparti verkar vara ute efter samma röster som ND lockade 1991. Risken är att man är på väg att hamna i samma soffa, för att inte säga i knät på, de krafter som hittills inte varit rumsrena i svensk politik.
En annan fara är om övriga partier, som i Danmark, anpassar sig efter det parti som är mest populistiskt i invandrarfrågan. Då riskerar vi att få ett helt annat, mer inhumant, Sverige än i dag.
Fördomar finns och vår uppgift som politiker är inte att anpassa politiken efter fördomarna. Då är man populist och bara intresserad av makten för maktens egen skull.
Vår uppgift som politiker är att bekämpa fördomar och driva en politik som ger alla människor möjlighet att förverkliga sina livsmål.

Olle Thorell
ordförande för Socialdemokraterna i Surahammars kommun"

Inga kommentarer: