2008-04-02

Gymnasiedebatt


Längst bort, högst upp...I morse debatterade jag det nya gymnasieförslaget med Roger Haddad, folkpartist från Västerås. Det gick av stapeln på radio västmanland.
På bilden ovan, den studio som P4 har i riksdagshuset. Den ligger längst bort, högst upp i riksdagshuset och är en slags självservice-studio som man ska kunna koppla upp sig i. Lysande idé, synd bara att den inte funkade för dagen, så intervjun gjordes per telefon istället, men jag lärde mig hitta dit i alla fall.
Jag länkar till lyssnararkivet HÄR.
Gå in på den 2 april 7.30-8.00, "spola fram" till 14 minuter in ungefär för att höra debatten. Vet inte vem som vann, men jag fick sagt det mesta jag ville säga.
Nedan kan du läsa debattinlägg jag skickat till lokala media.

"Högre kvalité – inte sänkta kunskapskrav!
Regeringen har nu presenterat sin gymnasieutredning.
Förslaget är bra i vissa stycken, t.ex. att rensa upp i den överdrivna valfriheten av kurser och att man försöker komma bort från treämnesskolan.
Där återfinns en hel del av de förslag som den förra regeringen ämnade genomföra 2007 ifall vi hade behållit regeringsmakten. Vi föreslog redan då förstärkta yrkesutbildningar, examensarbete, programråd med fack och arbetsgivare, mer arbetsplatsförlagd utbildning med mera. Allt detta hade redan varit genomfört om inte borgarna stoppat vårt förslag direkt när de kom till makten.
Regeringen valde istället att sjösätta en ny utredning, något som bromsat utvecklingen inom gymnasieskolan. Flera årskullar av elever har förlorat viktiga kunskaper på grund av regeringens kompakta ovilja mot att komma överens.
Det förslag som man nu kommer med är alltså en del återvinning av gamla förslag och en del nya förslag som är fortsatta steg mot en gammaldags sorteringsskola. Den moderatstyrda regeringen vill sänka kraven på de yrkesförberedande programmen.
Klyftan mellan teori och praktik kommer att öka, och 15-åringar kommer vid gymnasievalet i nian att tvingas fatta beslut om vilket inriktning hela deras yrkesliv kommer att få.
Det är helt orimligt.
Såväl näringsliv som fack har varit emot dessa sänkta kunskapskrav.
Dagens moderna arbetsliv kräver goda kunskaper i svenska, engelska och matematik för alla. Att minska kunskapskraven är ett märkligt beslut av en regering som säger sig slå vakt om kunskapen i skolan.
Vi socialdemokrater vill i stället ha tydliga kunskapskrav på alla elever och se till att utveckla skolan och dess resurser så att så många som möjligt når målen.
Visst är det så att alla inte kan bli akademiker, men alla ska få chansen att få en grundläggande behörighet efter avslutade gymnasiestudier. Regeringens förslag innebär en återgång till en gammaldags gymnasieskola där man tidigt sorterar bort de elever som inte duger för akademiska studier. När man sedan kombinerar detta med de massiva nedskärningar man gjort inom komvux så blir bilden av en politik som inte ger ungdomar fler chanser tydlig.
Regeringen genomför reformer i en rasande fart, skatter sänks, socialförsäkringarna urholkas, posten blir dansk och vin o sprit blir fransk. Borgarna verkar förtjusta i att sitta vid makten. Men med makt följer också ansvar. Vi hoppas att man tar sitt ansvar för en långsiktig politik för skolan. Lärare, elever och föräldrar behöver veta vilka spelregler som gäller över tid. Vi hoppas verkligen att regeringen tar initiativ till en blocköverskridande överenskommelse så att man äntligen kan få arbetsro i gymnasieskolan. Politiska lappkast vart fjärde år gynnar ingen.
Olle Thorell, riksdagsledamot (s)"

Inga kommentarer: