2008-04-03

Val i Nepal


På söndag reser jag till Nepal. Jag ska delta i ett team av internationella valobservatörer där inför valet som äger rum den 10/4.
Nepal har tidigare varit en monarki där kungen haft den avgörande makten. Landet är ett av världens fattigaste och har stora utmaningar framför sig. Valet är till en parlamentarisk församling som kommer att ha till sin uppgift att fastställa en ny konstitution. En grundlag som kommer att avskaffa kungamakten och införa ett demokratiskt folkvalt styre.
Den politiska situationen i Nepal har präglats av opposition mot kungamakten och en väpnad konflikt mellan regeringen och den väpnade maoistiska rörelsen. Konflikten har krävt uppemot 15000 dödsoffer och har orsakat att ca 2 miljoner nepaleser har flytt landet.
Det är mycket glädjande att alla relevanta politiska partier gått ihop i en allians och att maoisterna lagt ner vapnen, allt för att man ska kunna hålla det här valet den 10/4.
Jag kommer att delta i Socialistinternationalen team av valobservatörer. Spännande att få besöka Nepal och få vara med och bidra till att valet går rätt till.
Jag kommer att försöka blogga direkt därifrån, i mån av tillgång till internet och ev. mobiltäckning.
Mer om Nepal kan du läsa HÄR, och mer om själva valet HÄR

Inga kommentarer: