2008-04-11

Gymnasieskolan ingen fabrik för "anställningsbarhet"

Att man befinner sig på andra sidan jorden gör inte att man håller sig borta från den lokala debatten. Såg Roger Haddad (fp):s replik (läs den HÄR) på mitt tidigare inlägg i debatten om gymnasieskolan. Kände mig nödd och tvungen att skriva ett svar i all hast. Det kan du läsa nedan:


"Svårt att vilseleda den redan vilsne Haddad
Roger Haddads artikel visar på bristande insikt om; verkligheten i dagens skola, vad socialdemokraterna vill och vad dagens unga behöver.
Haddad tillskriver mig åsikter jag inte har, avskaffandet av det individuella programmet har jag överhuvudtaget inte nämnt. Jag kan bara konstatera att regeringens utredare föreslår att elever, som inte kommer in på gymnasiet ska gå kvar ett år extra i grundskolan. De som efter detta år inte är behöriga, ska gå år 11 i gymnasieskolan. Frånsett kvarsittning ett år i grundskolan, ser jag ingen skillnad till det individuella programmet.
Haddad visar ingen som helst vilja att verka för en långsiktig överenskommelse om skolpolitiken, något som alla seriösa debattörer inser är av största vikt.
Haddad verkar inte heller ha kontakt med verkligheten, när han säger att dagens grund- och gymnasieskola är helt kravlös.
Besök gärna en skola tala med alla elever som känner sig pressade och stressade av betygshets och provpluggande. Läs landstingets undersökning om hur unga i Västmanland mår. Tala med kuratorer och skolhälsovården om alla ”duktiga” flickor de möter som är på väg att knäckas av alla krav som ställs på dem.
Eller om det är för betungande, så kan Haddad bänka sig framför TV:n och se serien om klass 9A. Där ser man att engagerade lärare som genuint bryr sig om sina elever och vågar ha höga förväntningar, i dialog med elever och föräldrar, kan nå högt uppsatta mål. Elever är inte produktionsenheter i en skolfabrik, som genom kontroll och disciplin ska bli "anställningsbara". Alla elever är unika individer som måste ges möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Att bli sedd, att få stöd, att uppmuntras, att uppleva att vuxenvärlden bryr sig genom både krav och positiv bekräftelse är vägen framåt.
Det förstår de allra flesta, men tydligen inte Haddad.
Den aningslösa inställning som Haddad visar prov på är oroväckande.
Haddad försöker hävda att man inte sänker kraven, utan talar om ”att anpassa innehåll för att uppnå anställningsbarhet”.
På förståelig svenska läser jag det som att sänka kraven. Sänkta krav är något som folkpartiet är ensamma om att stå för, näringslivet och facket är emot detta. Inom alla yrkesområden efterlyser man idag mer kunskap och kompetens, inte mindre.Den rättighet man ska ha att få läsa in behörighet på komvux rimmar synnerligen illa med regeringens nedskärningar inom alla former av vuxenutbildning. Att elever frivilligt ska läsa mer för att nå behörighet till högskola, fungerar inte. Vi vet dessutom av erfarenhet att elever från arbetarhem inte läser den högre nivån, när det inte ingår utbildningen. Inte för att de inte kan, utan för att de tror att de inte kan. Vi ska inte återinföra en skola som sorterar eleverna i A- och B-lag.
För framtidens skull måste vi ha en skola med hög och bra grundutbildning för alla elever.
Olle ThorellRiksdagsledamot (s)"
Solen går ner över templen. Imorgon reser jag hem.

Inga kommentarer: