2008-06-26

Svar från Bildt

Var med på rapport i morse m.a.a min fråga till Bildt, på playrapport.se kan man se inslaget.
Svaret fick jag idag och det är som följer. Ett ick-svar tycker jag, Bildt säger bara egentligen att man ska tänka på saken.

"Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Sverige ska kunna skriva under den konvention som inom Osloprocessen antogs i Dublin i maj detta år.

Sverige deltog i framförhandlandet av den konventionstext som antogs i Dublin 30 maj. Sverige verkade i enlighet med Oslodeklarationen under konferensen för en ambitiös och effektiv reglering av klusterammunition som skapar oacceptabla skador på civila. För att regleringen skulle bli så effektiv som möjligt verkade Sverige också för att stora tillverkare och användare av kluster­ammunition ska kunna ansluta sig.

Konventionen tar flera steg framåt när det gäller att hantera problemen med otillförlitlig klusterammunition. En stor mängd existerande ammunitionstyper blir förbjudna. Reglerna om förstöring av sådan ammunition, om ansvar för röjning, internationellt samarbete och bistånd samt om ersättning till offer för klusterammunition är detaljerade och i vissa avseenden långtgående. Regeringen välkomnar därför resultatet av förhandlingarna som svarar mot Oslodeklarationens målsättning.

För att ge tid för analys och överväganden av skilda slag brukar texter som tagits fram vid en diplomatkonferens efter en viss tid öppnas för undertecknande. I detta fall öppnas texten i Oslo med början 3 decem­ber. Ett undertecknande har den folkrättsliga följden att undertecknande stater inte får motverka konventionens ändamål och syften. Den full­ständiga rättsliga bundenheten kommer först i och med ratifikation. Konventionen träder ikraft först sedan 30 stater ratificerat. Liksom andra deltagande stater kommer Sverige nu närmare analysera förhandlings­resultatet. Denna analys har nu inletts.

Stockholm den 26 juni 2008Carl Bildt

Inga kommentarer: