2008-01-25

Tillväxt och företagsklimat.

Idag var jag hos Tillväxtgruppen i norra länet för att diskutera med dem hur de arbetar med just tillväxtfrågor och hur man utvecklar sina orter. Mycket intressant och givande. Många powerpointbilder fick jag se, de flesta intressanta. Den på bilden visar olika faser av tillväxtstrategier. Tolka den om ni kan.
Företagsklimat är intressant. Surahammar hamnar alltid lågt i Svenskt Näringslivs granskning. Det är förstås inte bra, men den rankingen kan man ifrågasätta ur många aspekter. Den tar inte hänsyn till många faktorer som vi i kommunen inte kan påverka. Exempelvis avstånd till närmsta flygplats, åldersstruktur hos befolkningen etc. En mer rättvisande bild ger FSF:s granskning som tar hänsyn till de förutsättningar som varje kommun har och mäter hur kommunen presterar i förhållande till sina förutsättningar. Där placerar sig Surahammar gott och väl på övre halvan av landets kommuner, till skillnad från i botten av Svenskt näringslivs granskning. Läs och ladda hem rapporten HÄR.
Visst kan vi bli bättre i Surahammar, men riktigt så dåliga som Svenskt Näringsliv påstår är vi absolut inte.


Inga kommentarer: