2008-01-18

Bommersvik med utskottsgruppen.


Torsdag och fredag har ägnats åt överläggningar med övriga sossar i utrikesutskottet. Urban Ahlin i förgrunden. Vi planerade vårens arbete, och talade om vår strategi på sikt.

Inga kommentarer: