2009-04-18

Regeringen offrar vår gemensamma välfärd

Jobbkrisen sprider sig nu oroande snabbt från industrin och har redan gett påtagliga effekter i välfärden. Många som arbetar med att ge äldre en trygg omsorg, ta hand om våra barn eller i sjukvården tvingas sluta. Enbart under januari och februari i år varslades omkring 3 000 personer inom kommuner och landsting i Sverige. För Västmanlands läns landsting beräknas skatteintäkterna bli 100 miljoner kronor lägre för 2009 än vad som tidigare budgeterats. När det gäller Västmanlands kommuner så är det beräknade skatteunderlaget minst 285 miljoner kronor lägre än för ett år sedan. Det innebär ett oerhört mycket sämre utgångsläge än tidigare. Därför är regeringens besked om att det inte kommer några extrapengar till kommuner och landsting förrän 2010 en stor besvikelse. Enligt Konjunkturinstitutet krävs det tre miljarder kronor i år och nio miljarder kronor nästa år för att hålla sysselsättningen på 2008 års nivå 2010. Nu blir det alltså ingenting i år och det som ges för nästa år är alldeles för lite. Välfärden ges ingen chans att undgå krisen. Oviljan att aktivt möta den pågående jobbkrisen gör att Sverige sjunker allt djupare in i lågkonjunkturen. Till saken hör att regeringen bara i år har sänkt skatterna med dubbelt så mycket som Sveriges kommuner och landsting begärt för att klara krisen. Inte nog med att regeringen verkar handlingsförlamad i en tid när det är viktigare än någonsin att agera - det handlar faktiskt om tydliga prioriteringar! Den moderatledda regeringen sänker hellre skatter för de rikaste än satsar på fortsatt stabilitet i vår gemensamma välfärd. Regeringen snålar med statsbidragen till kommuner och landsting samtidigt som kommunernas intäkter faller och faller. Enligt den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kommer kommunsektorns skatteintäkter att bli fem miljarder lägre 2009 och elva miljarder lägre 2010. Var fjärde svensk kommun gick med underskott 2008 vilket är mer än en fördubbling på ett år. Nu måste statsbidragen höjas. Skola, vård och omsorg måste få tillräckligt med pengar, annars hotar en välfärdskatastrof som kommer att få konsekvenser långt in i framtiden. Jobbkrisen leder redan till minskade skatteintäkter, bara en aktiv fördelningspolitik kan förhindra att välfärden dras in i samma onda cirkel. Kommunernas kostnader för socialbidrag stiger snabbt. På ett år har utbetalningarna av försörjningsstöd ökat med sex procent och är nu de högsta på fem år. Det beror inte bara på jobbkrisen. Högerregeringen har gjort a-kassan så mycket dyrare och sämre att långt färre arbetslösa nu kan få ersättning. Regeringen har övergett den svenska modellen men vi är övertygade om att trygghet i förändring är det som kan hjälpa människor genom krisen. Vi kräver snabba och kraftfulla insatser för att rädda jobben och kvaliteten i välfärden. Socialdemokraterna har i riksdagen tidigare föreslagit ytterligare minst tio miljarder kronor extra för 2009 och 2010. Mot bakgrund av det försämrade konjunkturläget och de än mer vikande skatteinkomsterna kommer vi att lämna ett nytt besked i samband med vår vårbudgetmotion. Lita på att vi socialdemokrater kommer att göra allt vi kan för att rädda förskolan, fritidsverksamheten, skolan, äldreomsorgen och sjukvården undan regeringens brutala nedskärningspolitik.
Sven-Erik Österberg
Margareta Israelsson
Olle Thorell
Pia Nilsson, riksdagsledamöter för Västmanland
Denise Norström oppositionslandstingsråd, Västmanland
Ulla Persson oppositionsråd, Västerås
Elizabeth Salomonsson kommunalråd, Köping
Olle Ytterberg kommunalråd, Arboga
Pelle Strengbom kommunalråd, Kungsör
Tommy Johansson oppositionsråd, Sala
Kenneth Östberg kommunalråd, Norberg
Catarina Pettersson kommunalråd, Hallstahammar
Lars Andersson kommunalråd, Skinnskatteberg
Anders Tollin kommunalråd, Surahammar
Bengt Lindgren oppositionsråd, Fagersta

Inga kommentarer: