2009-04-01

Kärlek är kärlek fortfarande


(Bilden från fantastiskt vacker kyrka i Brasilia, september 05)
Idag röstar vi i riksdagen om en ny äktenskapslag. Äntligen säger jag. Det hela har förhalats alldeles för länge av KD som varit konservativa bakåtsträvare i frågan.
Jag har bombarderats av mail av diverse djupt upprörda människor som använder religiösa argument för att bibehålla tingens ordning som de är idag.
Med anledning av detta återpublicerar jag ett blogginlägg jag skrev för några år sedan som gäller än idag.
"Jag betraktar inte mig själv som religiös. Jag tror inte på ett liv efter detta. Ändå är jag medlem i svenska kyrkan. Jag tror på kyrkans roll i samhället och vet att religionen spelar en viktig roll i mångas liv.Bibelns budskap för mig är ett budskap om ovillkorlig kärlek, förlåtelse och humanism.För mig är det enkelt att ta ställning i frågan om könsneutrala äktenskap.
Kärlek är kärlek.
Att välsigna kärlek är något bra.
Att exkludera människor är dåligt.
Till de som använder bibeln som slagträ i debatten har jag några intressanta bibelord:
I tredje moseboken 21:20 står det att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar från ett grannland. (Ger helt nya perspektiv på Vaxholmskonflikten och EU:s tjänstedirektiv… )
Andra moseboken 35:2 säger att den som arbetar på söndagar måste dräpas. (Det skulle Handels kunna använda i avtalsförhandlingar om arbetstid… )
Tredje moseboken 11:7-8 säger att man inte får vidröra resterna av en död gris. (Fotboll är inte att tänka på om man vill vara trogen guds ord…. )
Samma mosebok 19:19 förbjuder att man odlar olika grödor på samma jord. (Undrar om maskrosorna på min gräsmatta gör mig till en syndare?)
Tredje moseboken 20:14 föreskriver att de som ligger med sina släktingar ska brännas på bål.
(Kan användas i debatten om hårdare tag i domstolarna kanske…)
Jag hoppas att ni läsare förstår att min vanvördighet är till för att visa hur absurd diskussionen blir om man använder citat ur bibeln för att motivera åsikter man har om en aktuell fråga.
Bibeln är en text, skriven av människor, för människor – för länge sen.
Leva och låta leva är min inställning.
Kärlek är kärlek.

Inga kommentarer: