2007-12-11

Dagens skörd

Tillbaka på kontoret i Stockholm efter utlandsresa och arbete på hemmaplan. Om man varit borta två arbetsveckor så hinner det samlas en ohemul mängd post i postfacket. Här listar jag bara de tidskrifter från olika intresseorganisationer som är skörden på 10 arbetsdagar.
Hur många tror ni jag `hinner/vill läsa?
Dagen
NU
Fria Företagare
Kommunalarbetaren
SEKO-tidningen
Dagens Samhälle
Vårdfacket
Medievärlden
Riksdag och Departement
Världshorisont
Du och Datorn
Betong - den kreativa byggtidskriften
PMU
Källa, SCB
LO-tidningen
Svep-nytt
Pensionären
Stadsnätet
Brandsäkert
Framtider
Ica-nyheter
Svensk Hamntidning
Fri Köpenskap
Restauratören
ST-press
Kyrkans Tidning
Motorföraren
Jakt och jägare
ALMI-nyheter
The German Times
Svensk Jakt
Energigas
Aspekt- statens pensionsverks tidning
Påtalat- åklagarmyndighetens tidning
Arket
Miljönytt
Polistidningen
Struten
Insats och Försvar
Ottar
Fläkten
Fjärrvärmetidningen
Almegatidningen
Morgonbris
Föräldrakraft
Verdandisten
Dagens Handel
Axess
Helt vansinnigt mycket papper som bärs ut till alla riksdagsledamöter varje vecka, en del läser jag förstås, men det mesta går direkt till pappersinsamlingen. Inte särskilt smart lobbyarbete.
Det allra mesta finns dessutom att läsa på nätet om man skulle vilja veta mer.

Inga kommentarer: