2011-05-08

1/5 Köping

Talet jag levererade i Köping på första maj:

Tack för att jag fått komma hit till Köping och tala på första maj. Och vilken fin vårdag det är även om vindarna blåser kallt! Det våras igen efter en lång kall vinter. Och lite grann känns det så i vårt parti också.
Det har varit tufft. Vi har förlorat inte bara ett val, utan två! Det svider i hjärteroten när vi ser vad som händer i samhället.
Klyftorna växer, barnfattigdomen ökar och arbetslösheten biter sig fast, framförallt bland ungdomar och de långtidsarbetslösa.
Men det våras! Vi har tagit lärdom av valförlusterna, vi har valt en ny partiledning och har en bergfast tro på vår ideologi. Jämliket och utveckling. Det är temat för årets första maj. Och det är det är det vi socialdemokrater står för.
Jag vill inleda med en litet citat av Tage Danielsson som beskriver hur vi alla är beroende av varandra.:
” En droppe droppad i livets älvhar ingen kraft till att flyta självDet ställs ett krav på varenda droppe:Hjälp till att hålla de andra oppe!"
Det är det som är solidaritet, att inse att vi är beroende av varandra, inte för att vara snäll, eller för att tycka synd om någon stackare. Utan för att det är bra för alla om vi bryr oss om varandra.
Solidaritet och en strävan efter att bygga ett jämlikt samhälle är det som har byggt Sverige starkt genom åren. Från 8 timmars arbetsdag, till fem veckors semester, till ATP-reformen, till lagen om medbestämmande på arbetsplatsen, till lagen om anställningsskydd till förskoleutbyggnaden, till föräldraförsäkringen, till kunskapslyftet. Alla dessa socialdemokratiska reformer är bevis på vår strävan att bygga ett jämlikt, värdigt samhälle där kravet är på varenda droppe –att hjälpa till att hålla de andra oppe!
Vi vill inte ha makten för maktens egen skull, vi vill ha makten för att kunna göra något åt de orättvisor som växer fram. Och de växer med den här borgerliga regeringen.

Vi vill ta tillbaka makten för att minska klyftorna, bekämpa orättvisor och se till tillväxten används för att investera i välfärden för alla.
För att lyckas med det måste det till en politik som sätter jobben först. För politiken hänger ihop. Om vi inte lyckas bekämpa arbetslösheten så växer klyftorna. Om vi inte kan skapa en hållbar tillväxt i samhället, så kommer resurserna inte att räcka till behoven i vård skola och omsorg. Jämlikhet förutsätter utveckling och tillväxt och vice versa. Utan tillväxt så blir det svårare att bygga ett jämlikare samhälle.

Låt mig ta tre exempel.
Barnfattigdomen, arbetslösheten och utförsäkringarna.

Barnfattigdomen ökar.
Barn väljer inte sina föräldrar. Men alla barn har samma rättigheter till en bra uppväxt. Samma rätt till bra barnomsorg, skola och en meningsfull fritid.
.Det är en skam att barnfattigdomen ökar i ett rikt land som Sverige. Att barn hålls tillbaka i sin utveckling, aldrig får chansen att blomma ut, på grund av knappa ekonomiska resurser i hemmet är inte värdigt ett modernt välfärdssamhälle som vårt.

Därför måste nu politiken kraftsamla för ett omfattande program mot barnfattigdomen. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel.

Det handlar om breda insatser där jobben står i centrum. Föräldrars fattigdom är barnens fattigdom. Vi måste se till att knäcka massarbetslösheten, för det är den som också drabbar barnen värst. Vi ska vända på varje sten.
Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och en tryggare a-kassa är verktyg som vi kan använda. Men politiken hänger ihop, det är inte med bidrag som vi skapar långsiktig välfärd, det är genom att skapa full sysselsättning. Det är jobben som är nyckeln om vi ska lyckas.

Fler ofrivilligt deltidsarbetande föräldrar måste få möjlighet att arbeta heltid. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna att få barnomsorg även under kvälls- och nattetid.

Barnfattigdomen är en realitet för många familjer som nyligen kommit till vårt land, men även för alltför många som varit här under flera år. Det måste vi göra något åt. Barnen ska inte behöva betala priset för illa fungerande system och bristfälliga insatser som försvårar vägen till arbete, utbildning och egen försörjning för deras föräldrar.
Barnperspektivet och kampen mot barnfattigdomen ska genomsyra all vår politik. Därför anser vi att FN:s barnkonvention också ska ingå i svensk lagstiftning!
Vad gör regeringen då?
Jo, ansvarig minister är oroad över utvecklingen – och moderaterna föreslår ytterligare ett jobbskatteavdrag. Samma medicin – oavsett sjukdom. När det var brinnande högkonjunktur då var den blå regeringens medicin sänkt skatt. När vi sen kastades in i en historisk finanskris, då var lösningen – sänkt skatt. När finanskrisen övergick till en massiv jobbkris då ordinerade Anders Borg sänkta skatter och nu när hjulen börjar snurra igen då är högerns mirakelkur förstås – ännu mer sänkta skatter. Det är fantasilöst, det är ineffektivt och det är bevis på hur tunn högerns ideologi är. De tror på fullt allvar att om vi bara sänker skatterna så kommer folk att inte vilja vara arbetslösa, fattiga eller sjuka mer. Det är naivt, ineffektivt och fantasilöst. Det är ett uttryck för en människosyn som skiljer sig helt från den vi står för.
Vi tror att folk vill arbeta, vill bli friska så snart det går och att det är rimligt att vi ställer upp för varandra när så behövs.
Som sagt:
”Det ställs ett krav på varje droppe att hjälpa till att hålla de andra oppe”
Mitt andra exempel är arbetslösheten.
När borgarna tog över så var arbetslösheten runt 6%. Då kallade de det för massarbetslöshet och sa att deras främsta uppgift var att få ner arbetslösheten. Det gick ju inte så bra. Nu är arbetslösheten runt 8%, den sjunker i och för sig sakta, men är fortfarande hemskt hög. Dessutom så ser vi nu att samtidigt som arbetslösheten biter sig fast så har var femte företag svårt att hitta personer med rätt kompetens när de nu vill börja anställa igen.
Nu pratar borgarna inte så mycket om arbetslösheten längre. Ännu ett jobbskatteavdrag mässar de om som vanligt.
Det duger inte! Vi vet att det krävs så mycket mer. Här är en del av allt vi vill göra:
· Det krävs en storsatsning på utbildning.Yrkesutbildning för unga arbetslösa så att de kan möta de krav som finns på arbetsmarknaden.
· Omskolning av de som förlorat sina jobb så att de kan ta de nya jobben som kommer.
· Satsningar på forskning och utveckling ihop med viktiga branscher, som till exempel fordonsindustrin. Det kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen, inte minst här i Köping.
· Se till att ungdomar får hjälp från dag ett när de är arbetslösa, inte som idag tvingas vänta i minst 90 dagar innan de kan komma i fråga för en utbildning eller en praktikplats.
· Reformera arbetsförmedlingen så att den får verkliga verktyg och kan se till att den arbetslöse får rätt kompetens för de jobb som finns.
· Reparera a-kassan så att den blir en trygg omställningsförsäkring.
· Lägg ner hela stolleprovet med FAS3. Det skapar inga nya jobb, det bidrar inte till att stärka de arbetslösa och det är ovärdigt en modern arbetsmarknad.
· Satsa på den gröna omställningen, Sverige ska vara ett föregångsland för grön teknik och förnybara energikällor. Det är inte bara bra för miljön, det är också en tillväxtbransch som kan skapa tiotusentals nya jobb och gigantiska exportvinster!
· Investera i infrastrukturen. Bygg bostäder, vägar, järnvägar och broar, det skapar arbetstillfällen och är en investering i framtiden!
· Se till att bygga fler järnvägsspår så att vi kan förflytta gods och oss själva miljövänligt och smidigt. Regeringen tror att privatisering av järnvägen ska lösa allt men jag säger så här; Det är viktigare att tågen går i tid än att de går med vinst!

Vad gör regeringen då? Jo- ansvarig minister oroar sig över utvecklingen. Förslaget är som vanligt att sänka skatterna lite till och hoppas att marknaden löser alla problem.
Det duger inte!
Om vi tillsammans investerar i alla de här sakerna så är vi en god bit på väg att knäcka arbetslösheten, men det krävs gemensamma satsningar och att vi kommer ihåg:
”Det ställs ett krav på varenda droppe, att hjälpa till att hålla de andra oppe”

Mitt sista exempel är sjukförsäkringen och utförsäkringarna.
Inget gör mig mer ilsken än den cyniska och kallhamrade politik som raserat sjukförsäkringen. Det inget annat än en skam att det över huvud taget ska få finnas en grupp människor som kallas för utförsäkrade!Det går inte att sätta en tidsgräns för sjukdom! Det ska vara läkare, inte politiker som bestämmer när en person är frisk nog att återgå till arbete!
Vi behöver en sjukförsäkring som grundas på arbetslinjen, och som ger människor chansen att faktiskt komma tillbaka till arbete.
Då krävs rejäla satsningar på rehabilitering, en aktiv arbetsmarknadspolitik så att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet och en arbetsmarknad som är beredd att ge människor chansen att visa vad de kan bidra med.
Då behövs tidsgränser för den enskildes rätt till rehabilitering och stöd, i stället för stupstockar och utförsäkring.
Det är självklart att alla som kan ska jobba. Men man måste veta att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.
Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man har oturen att bli sjuk.
Vad gör regeringen då? Jo- när de fick igenom de här reglerna i riksdagen, då utbröt det för en gångs skull en spontan applåd bland de borgerliga ledamöterna. Nu applåderar de inte längre, de har bytt minister och har gjort några kosmetiska förändringar av reformen. Men faktum kvarstår. Det duger inte! Folk blir inte friskare för att de blir fattigare!
Får vi makten kommer vi att bygga en mänskligare sjukförsäkring. För vi vet att i ett gott samhälle så är vi beroende av varandra och ställer upp när en bror eller syster drabbas av olycka eller sjukdom. Som sagt:
”Det ställs ett krav på varje droppe att hjälpa till att hålla de andra oppe”

Så avslutningsvis, mötesdeltagare.
Vintern har varit lång och kall, men det våras!
Vi tror på jämlikhet och utveckling. Inte antingen det ena eller det andra, utan både och!
Tillväxt behövs för att få resurser till välfärden.Men inte vilken tillväxt som helst, utan en hållbar, värdeburen tillväxte. En tillväxt som tar hänsyn till människan, naturen och våra barn.
Och inte vilken välfärd som helst, utan en välfärd som omfattar alla i samhället, gammal som ung, sjuk som frisk. En välfärd som finns där när du behöver den. Inte för att du skaffat dig en extra försäkring eller en särskild gräddfil, utan en välfärd som vi gemensamt investerat i därför att vi vet:
” En droppe droppad i livets älvhar ingen kraft till att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!"

Inga kommentarer: