2011-03-03

Uttalande från S i Västmanland

Olof Palme sa en gång ” Folkens längtan efter frihet kan icke nedslås med våld. Den kommer att leva och den kommer till sist att segra.”
Detta är en sanning som gäller än idag.
Sverige kan aldrig uppfattas vara neutralt mellan demokrati och diktatur. En svensk utrikesminister ska alltid stå på de förtrycktas sida.
Omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Den ska prägla Sveriges agerande i globala och regionala fora och genomsyrar de bilaterala kontakterna med andra länder.
Utrikesminister Carl Bildts uttalanden om händelserna i Libyen är inte i linje med grunderna i svensk utrikespolitik. Det är mycket allvarligt att Sverige inte uppfattas som ett land som står upp för de mänskliga rättigheterna, utan uppfattas som man jämställer demonstranterna med Khadaffi-regimen vilket är helt oacceptabelt. Situationen i Nordafrika och mellanöstern är komplicerad och eskaleringen av våld i Libyen är oacceptabel, svåra övergrepp på civila utförda av en regim som uppenbarligen inte längre har folkets stöd måste fördömas i skarpast möjliga ordalag.
Sverige ska alltid stå på den sida som främjar frihet, demokrati och jämlikhet. Om detta får det aldrig råda några som helst tvivel.
Socialdemokraterna i Västmanland anser:
- Att den svenska regeringen ska tydligt ta avstånd från Khadaffi och kräva att hans omedelbara avgång.
- Att Sverige ska ta initiativ till att bygga upp beredskap inom EU för att snabbt kunna bistå eventuella övergångsstyren och humanitära insatser i regionen.
- Att Sverige aktivt ska medverka till att FN tar beslut om en flygförbudszon för att stoppa Khadaffi från använda flygvapnet mot sitt eget folk.
Socialdemokraterna i Västmanland anser att de förändringar som nu sker i mellanöstern och nordafrika inte är förvånande.
Människors strävan efter frihet, demokrati och mänsklig värdighet går inte att stoppa. USA och EU har låtit kortsiktiga intressen om stabilitet överskugga behovet av demokrati och frihet i främst Nordafrika. Vi vill se ett slut på denna kontraproduktiva politik för att istället främja demokratisering och mänskliga rättigheter. Bara på det sättet kan man nå verklig långsiktig stabilitet.
SOCIALDEMOKRATERNA I VÄSTMANLAND

Inga kommentarer: