2008-03-12

Utan fisk inga fiskare!


Nedanstående artikel är svar på ett inlägg som Jessica Polfjärd och två andra moderata riksdagsledamöter (med nära koppling till fiskenäringen) hade i vlt häromveckan. Den kan du läsa HÄR
Jag anser att det inlägget är ett typexempel på när man som riksdagsledamot lånar sig till särintresset, i det här fallet fiskerinäringen. Jag har snackat ihop mig med Åsa Westlund, europaparlamentariker för (s) i miljöutskottet där. och vi har skickat in nedanstående artikel som svar på tal. Kommentera gärna i fältet nedan.

"Jessica Polfjärd, Jeppe Johnsson och Rune Wikström anser att debatten om fisket behöver ”nyanseras”. Tyvärr verkar de mer intresserade av att skylla ifrån sig. Det är, enligt dem, inte fiskets fel att fisken tar slut, i varje fall inte de svenska fiskarnas.
Ett krav på en nyanserad debatt vore att den tog hänsyn till de resultat som forskarvärlden presenterar. Men istället för att ta denna forskning på allvar och erkänna att det storskaliga fisket hotar vår långsiktiga tillgång på fisk, tycks moderaterna se som sin uppgift att försvara dagens fiskare. Agerandet känns igen från moderaternas agerande i Europaparlamentet. Där har de hävdat att ett torskfiskestopp i Östersjön är onödigt och drivit att de två olika förvaltningsområdena för torsk ska bli ett. Rakt emot forskarnas rekommendationer.
Det särintresse som fiskenäringen är har fått för stort utrymme i besluten om fisket. Kortsiktiga ekonomiska intressen har vunnit över hänsyn till fiskbestånden.
Vi måste ta hänsyn till de effekter som politiska beslut får för människor, men vi anser att ingen, inte heller fiskenäringen långsiktigt tjänar på att fisken tar slut. Utan fiskar, inga fiskare.
Flera studier visar att det finns vinster på att låta fritidsfisket få betydligt större utrymme, på yrkesfiskarnas bekostnad. Det gynnar lokal turistnäring och ger dessutom livskvalitet åt alla de som njuter av fritidsfiske. Men tillåts det storskaliga fisket fortsätta i samma omfattning riskerar fritidsfisket slås ut helt.
Ett hållbart fiske med hänsyn till biologisk mångfald och den marina miljön är alternativet till det rovfiske som nu pågår i världshaven.
Vi skulle aldrig acceptera att man behandlade skogen på samma sätt. Tänk er följande bild:
Milsbreda motorsågar drar fram genom skogen och kapar manshöga träd. Man slänger större delen av det man avverkat och återplanterar inte nya plantor. Man får subventionerat bränsle, och om svenska skogshuggare inte avverkar den alldeles för stora kvoten träd, så kommer skogshuggare från andra EU-länder och tar hand om kvoten.
Helt absurt och fullkomligt oacceptabelt förstås, men så illa är det ställt med fisket.
Allt större båtar med allt effektivare redskap fiskar allt mer hänsynslöst på allt mindre bestånd. Visst är det så att EU:s fiskepolitik är misslyckad, kvoterna är för stora, tjuvfisket utbrett och de svenska fiskarna är inte ensamt skyldiga. Men – det fråntar inte oss i Sverige ansvaret att göra vad vi kan. På samma sätt som vi inte i klimatdebatten kan skylla på att andra släpper ut mer, måste vi även på detta område göra det vi kan och gå före.
Grand Banks utanför USA:s kust hade ett stort torskbestånd, som på ett fåtal år totalt kollapsade på grund av rovfisket. Även där fanns särintressen som ihop med politiker propagerade för att ”nyansera” debatten om fisket. Nu finns det ingen torsk kvar utanför Cape Cod (cod = torsk). Vi verkar nu stå inför samma kollaps utanför Sveriges kuster. När man nyligen provfiskade efter torskyngel i Kattegatt lyckades man inte fånga ett enda!
Vetenskapens resultat och rekommendationer måste tas på allvar och inte ses som bara ytterligare en åsikt i debatten. Vi socialdemokrater driver att EU:s fiskeripolitik ska genomgå en hälsokontroll liknande den som EU:s jordbrukspolitik nu genomgår. Det kan vara ett första steg mot en hållbar fiskeripolitik i EU.
Konsumenter måste utöva sin makt, EU behöver ändra sin fiskepolitik, och Sverige ska föregå med gott exempel..
Att låna sig till särintressen och skylla ifrån sig är ingen lösning.

Olle Thorell, riksdagsledamot (s)
Åsa Westlund, europaparlamentariker (s)"

2 kommentarer:

Åsa Westlund sa...

Hej Olle! Har länkat till din blogg:

http://asawestlund.blogspot.com/2008/03/utan-fisk-inga-fiskare.html

Tack för senast!

Åsa

Åsa Westlund sa...

Och nu har också Aftonbladets Europablogg uppmärksammat oss:

http://blogg.aftonbladet.se/1593/perma/776019

:)

Åsa