2008-05-26

Klustervapen-konferens i dublin


På plats idag och imorgon för att följa arbetet med ett internationellt förbud mot klustervapen. Återkommer med fylligare rapport.

Inga kommentarer: